Groźne preparaty mRNA. Ostrzeżenie z Japonii.

Preparaty mRNA. Ostrzeżenie z Japonii

Autor: AlterCabrio , 15 kwietnia 2024 Preparaty mRNA. Ostrzeżenie z Japonii

WHO wykorzystała pandemię jako fałszywy pretekst, aby wprowadzić szczepienia wszystkich narodów świata. Przygotowano plan mający na celu skrócenie czasu opracowywania szczepionek, co zwykle trwa ponad dziesięć lat, do mniej niż jednego roku. Operacja Warp Speed. Operację tę wykorzystano do ukrycia błędnych przekonań na temat szczepionek genetycznych. Pod pretekstem oszczędności czasu wybrano niezwykle niebezpieczną metodę.

−∗−

Japoński profesor wygłasza oszałamiające przesłanie, które każdy powinien usłyszeć

TRANSKRYPCJA

Dziękuję bardzo za umożliwienie mi wygłoszenia mojego przesłania na temat łamania praw człowieka w czasie pandemii Covid-19. Nazywam się Masayasu Inoue i jestem emerytowanym profesorem Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Osace. Moją specjalnością jest medycyna i patologia molekularna.

WHO wykorzystała pandemię jako fałszywy pretekst, aby wprowadzić szczepienia wszystkich narodów świata. Przygotowano plan mający na celu skrócenie czasu opracowywania szczepionek, co zwykle trwa ponad dziesięć lat, do mniej niż jednego roku. Operacja Warp Speed. Operację tę wykorzystano do ukrycia błędnych przekonań na temat szczepionek genetycznych. Pod pretekstem oszczędności czasu wybrano niezwykle niebezpieczną metodę.

Chodzi tu o domięśniowe wstrzykiwanie genów wirusowych w celu wytworzenia toksycznych białek kolczastych bezpośrednio w tkankach ludzkich w celu stymulacji układu odpornościowego. Ponieważ jest to metoda całkowicie nowa i błędnie przemyślana, która nigdy wcześniej w historii ludzkości nie była stosowana, dlatego większość lekarzy nie jest w stanie udzielić informacji dla zapewnienia prawidłowej świadomej zgody. Jednak w wyniku nieodpowiedzialnych kampanii rządowych i medialnych promujących te szczepionki, 80% Japończyków zostało zaszczepionych.

Niestety, jak dotąd podano siedem dawek. To najwięcej na świecie. Rezultatem było wywołanie strasznych powikłań spowodowanych preparatami, jakich nigdy w historii ludzkości nie widziano.

Uważam, że oszukańcze stosowanie eksperymentalnej terapii genowej u zdrowych ludzi, w szczególności u zdrowych dzieci, stanowi skrajne pogwałcenie praw człowieka. Jednakże Keizo Takemi, japoński minister zdrowia, pracy i opieki społecznej, upierał się, że nie ma poważnych obaw związanych ze szkodami spowodowanymi przez szczepionki genetyczne. I nie wyciągając wniosków z obecnej sytuacji poszkodowanych pacjentów, planują zbudować nowy system produkcji szczepionek w ramach przygotowań na kolejną pandemię. To niewiarygodna, szalona sytuacja.

Japoński rząd jako pierwszy na świecie zatwierdził nowy rodzaj szczepionki zwanej szczepionką samoreplikującą się i planuje rozpocząć jej dostarczanie jesienią i zimą. Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu przyznaje na ten projekt ogromną kwotę dotacji. W Japonii jedna po drugiej powstają fabryki produkujące nowe szczepionki. Odwiedziłem te fabryki bezpośrednio.

Co więcej, rząd Japonii zabiega obecnie o badania kliniczne na dużą skalę o wartości 900 milionów dolarów od firm farmaceutycznych, które podejmują wyzwanie opracowania szczepionek w celu przygotowania się na kolejną pandemię Choroby X przedstawioną podczas tegorocznej konferencji w Davos. Spekuluje się, że ruch japońskiego rządu jest częścią 100-dniowej misji CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, której celem jest skrócenie do jednej trzeciej prędkości operacji Warp Speed. Mianowicie próbują skrócić cykl wprowadzenia szczepionek, opracowując preparat w ciągu stu dni. Jest to możliwe jedynie poprzez ignorowanie praw człowieka.

Poprawki do WHO, Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) i tak zwanego Traktatu Pandemicznego, które mają zostać wkrótce przyjęte na tegorocznym 77. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, próbują nadać racjonalność i prawnie wiążącą moc takim nienaukowym i niebezpiecznym, szalonym planom.

Jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać, istnieje wysokie ryzyko, że szczepionki wyprodukowane w Japonii będą eksportowane pod płaszczykiem fałszywego zaufania. Gdyby Japonia dopuściła się [wytworzenia] tych szczepionek, pozostawiłoby to nieodwracalne szkody przyszłym pokoleniom. Dlatego działania japońskiego rządu MUSZĄ ZOSTAĆ POWSTRZYMANE poprzez współpracę międzynarodową.

Choć minęły już trzy lata, odkąd zacząłem wygłaszać wykłady mające na celu edukowanie Japończyków na temat zagrożeń związanych ze szczepionkami, nadal trudno jest przebić się przez bariery mediów głównego nurtu. Jeśli na YouTube powiemy prawdę o szczepionkach, zostanie to usunięte w ciągu jednego dnia. Rzeczywistość jest taka, że ​​niemal codziennie mamy do czynienia z cenzurą i tłumieniem wypowiedzi.

Dlatego też pokładałem nadzieję w wydaniu książki z ostatnią wersją przemówienia i opublikowałem książkę pod tytułem „Wycofać się z WHO”. Trudno zatrzymać ten ruch, gdyż obecnie nie ma nadziei na polityczną zmianę sytuacji japońskiego rządu. Przesłanie, które chciałbym przekazać światu, jest takie, że gdy w przyszłości wystąpi Choroba X, nigdy nie należy ufać szczepionce opracowanej w krótkim czasie i wyprodukowanej w Japonii. Wszystko w celu ochrony praw człowieka w przypadkach wykraczających poza granice państwowe.

Wierzę, że dzielenie się prawdą z innymi krajami jest bardzo ważne i że jest to krok w stronę jedności i solidarności. Tylko poprzez proces wymiany informacji pomiędzy wszystkimi krajami świata możemy odnaleźć nadzieję pośród rozpaczy. Mam nadzieję, że moje oświadczenie pomoże wam wszystkim chronić swoje zdrowe życie i swoją rodzinę. Dziękuję bardzo za uwagę.

_____________

Tłumaczenie za: Japanese Professor Delivers Stunning Message Everyone Needs to Hear, The Forbidden Knowledge TV, April 12, 2024

Całość materiału w języku angielskim [17min] do obejrzenia tutaj.

NIK: Na dodatki covidowe lekarzom i pielegniarkom nienależnie przekazano 35 mln.

Kolejny pandemiczny wałek. Na dodatki covidowe lekarzom i pielegniarkom nienależnie przekazano 35 mln

15.04.2024 na-dodatki-covidowe-lekarzom-i-pielegniarkom…

Szczepienia, skutki uboczne

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Najwyższej Izbie Kontroli pierwsze informacje o wykonaniu wniosków z kontroli dotyczącej tzw. dodatków covidowych. NFZ ustalił, że nienależnie przekazano środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 35 mln zł.

Jak przekazała w poniedziałek NIK, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne centrala NFZ poinformowała, iż podjęła pierwsze działania w sprawie realizacji wniosków NIK dotyczących nieprawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków covidowych.

„W wyniku kontroli przeprowadzonych w oddziałach wojewódzkich NFZ ustalił, że nienależnie przekazano środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 35 mln zł (wg stanu na 15 marca 2024 r.), z czego odzyskano 25 mln zł, a sprawy o odzyskanie kwoty niemal 10 mln zł skierowano na drogę postępowania sądowego” – poinformowano.

We wrześniu ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację poleceń ministra zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli tzw. dodatków covidowych. W latach 2020-2021 wydano na nie blisko dziewięć mld zł.

W ocenie NIK minister zdrowia i prezes NFZ nieprawidłowo i nieskutecznie nadzorowali zarówno przygotowanie jak i realizację poleceń. Zaniechali również kontroli prawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków covidowych oraz nie reagowali na nieprawidłową realizację umów w sprawie dodatków przez szpitale i stacje pogotowia ratunkowego.

W wyniku kontroli NIK ustaliła, że minister zdrowia dopuścił do wystąpienia istotnych wad systemu przyznawania dodatków covidowych, które spowodowały m.in. wypłatę dodatków osobom nieuprawnionym (np. w oddziałach „niecovidowych” za kontakt z pacjentem tylko podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2).

Stwierdzono, że przyznawano dodatki kilkukrotnie tej samej osobie za dany miesiąc ponad limit 15 tys. zł (nawet 41,5 tys. zł miesięcznie), w kwocie 15 tys. zł pomimo zaledwie kilkuminutowego czy jednorazowego wykonywania świadczeń zdrowotnych również wobec pacjentów tylko podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz nawet 31 osobom personelu medycznego przypadającym na jedno łóżko covidowe, czy też 23 osobom na pacjenta.

Według kontroli minister zdrowia dopuścił do wystąpienia istotnych wad systemu przyznawania dodatków covidowych, z których najważniejsze dotyczyły m.in. niejednoznacznego określenia warunku przyznania dodatków, nieprecyzyjnego określenia pojęcia szpitala III poziomu zabezpieczenia, a także nieprecyzyjnego określenia warunków i zasad przyznawania dodatków, co wymagało udzielania przez Ministerstwo Zdrowia licznych wyjaśnień, informacji i interpretacji (zawartych m.in. w 876 pismach).

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o przeprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym przez oddziały wojewódzkie, kontroli w prawidłowości realizacji przez podmioty lecznicze umów w sprawie dodatków covidowych.

(PAP)

Zwiększona śmiertelność z powodu nowotworów po trzeciej dawce szczepionki mRNA. Przypominajaca.

Zwiększona śmiertelność z powodu nowotworów po trzeciej dawce szczepionki mRNA.

PROFESOR ANGUS DALGLEISH

Już ponad rok minęło, odkąd po raz pierwszy opublikowałem swoje obawy, że u moich pacjentów z czerniakiem po kilku latach remisji dochodzi do nawrotu choroby. Nie mogłem znaleźć żadnej z typowych przyczyn, ale po dalszym badaniu uświadomiłem sobie, że wszyscy otrzymali dawkę przypominającą covidu, szczepionkę od trzech tygodni do trzech miesięcy przed nawrotem choroby nowotworowej, czyli czasem, w którym zawodzi represja immunologiczna.

Byłem tak zaniepokojony możliwością, że dawki przypominające szczepionek mogą wywołać nawrót raka, że zaalarmowałem wszystkich zainteresowanych, ale powiedziano mi, żebyśmy to udowodnili lub zamknęli się i przestali niepokoić pacjentów chorych na raka.

Co zaskakujące, jeden z moich kolegów klinicznych, który nie zgodził się ze mną, po prostu odmówił włączenia się w dyskusję.

Wtedy dowiedziałem się, że po podaniu dawek przypominających, dosłownie dziesiątki osób które nie chorowały na raka, a potem rozwinęła się w nich białaczka i chłoniak.

Odkąd wspomniałem o tym publicznie, skontaktowało się ze mną wielu lekarzy i pacjentów z całego świata, twierdząc, że obserwują nie tylko to samo zjawisko, ale także wzrost częstości występowania innych nowotworów, szczególnie raka jelita grubego, trzustki, nerek i jajnika.

Jednak w zeszłym tygodniu ukazał się niesamowity artykuł z Japonii. Był dostępny na serwerze przed publikacją w zeszłym roku, ale teraz został poddany recenzji i opublikowany w czasopiśmie Cureus. Autorem artykułu jest Miki Gibo i współpracownicy, zatytułowany Zwiększona śmiertelność z powodu nowotworów dostosowana do wieku po trzeciej dawce szczepionki mRNA z nanocząsteczkami lipidowymi podczas pandemii Covid-19 w Japonii.

Jest to ogromne badanie, które porównuje pełne oficjalne statystyki według rocznych i miesięcznych współczynników umieralności skorygowanych względem wieku (AMR) za lata 2020, 2021 i 2022 z analizą regresji.

Wyniki są zdumiewające. Pokazuje, że w roku 2020, kiedy wystąpiła pierwsza i druga fala covidu, wystąpił deficyt wszystkich nowotworów. W 2021 r. odnotowano nadwyżkę zgonów o 2,2% i wzrost zachorowań na nowotwory o 1,1%. Jednak do 2022 r. liczba nadmiernych zgonów wzrosła o 9,6%, a liczba nowotworów o 2,1%.

Artykuł ten ukończono i opublikowano przed publikacją danych za 2023 r., które prawie na pewno będą znacznie gorsze.

Godne uwagi jest to, że mówimy o śmiertelności, czyli zgonów z powodu raka, a nie o zachorowalności na niego.

W artykule przyjrzano się 20 podtypom nowotworów, przy czym w ciągu trzech lat nie zaobserwowano znaczących zmian w rodzaju zgonów. Głównymi typami nowotworów, których liczba wzrosła, były płuca, trzustka, wątroba, drogi żółciowe, jajnik, białaczka i prawie wszystkie inne typy. Najbardziej znaczącym zaniedbaniem jest brak wzrostu zachorowalności na raka jelita grubego, który moi koledzy zaobserwowali tutaj, w Wielkiej Brytanii. Od razu przypomniało mi się, że Japonia ma wyjątkową dietę niezapalną i że może to wyjaśniać różnicę.

Jaka jest zatem przyczyna tego nagłego wzrostu? To wynika z tytułu artykułu! Rzeczywiście, w dalszej części artykułu zbadano ścisły związek między trzecim wstrzyknięciem mRNA covida a wzrostem. Jak zauważyłem wcześniej, trzecie bezużyteczne ukłucie nie tylko nie przynosi żadnych korzyści, ale niszczy to, co pozostało z odpowiedzi immunologicznej i kontroli nowotworów poprzez tłumienie odpowiedzi limfocytów T i zmianę odpowiedzi przeciwciał na odpowiedź tolerującą, a tym samym całkowite zniszczenie układu odpornościowego. odpowiedzią, która kontrolowała te nowotwory podstawowe.

W dyskusji omówiono wiele innych dodatkowych możliwych przyczyn, w tym zdolność białka kolczastego mRNA do indukowania krzepnięcia, o którym wiadomo, że sprzyja nowotworom i zwiększa ekspresję różnych cząsteczek, które pomagają nowotworom wymykać się kontroli immunologicznej.”

Szczepienia tzw. „obowiązkowe” – ważne informacje. Dr. Zbigniew Martyka.

Szczepienia tzw. „obowiązkowe” – ważne informacje

Zbigniew Martyka zbigniew.martyka.eu/szczepienia-tzw-obowiazkowe-wazne-informacje

Szanowni Państwo!

Poniższy tekst będzie o szczepionkach, głównie tzw. „obowiązkowych”. Ten tekst nie ma w żadnym stopniu zniechęcić kogokolwiek z Państwa do szczepień. Nie jest jego celem również zachęcanie. Chcę jedynie, abyście Państwo zapoznali się z informacjami, o których prawdopodobnie nie wiecie, gdyż oficjalna narracja czyni dużo zabiegów, aby do Państwa docierały tylko te wiadomości, które zostaną uznane za konieczne i które mają skłonić Państwa do podjęcia konkretnych działań. Zależy mi jednak, aby podejmowane przez Państwa decyzje opierały się na rzetelnych i konkretnych danych, a nie jedynie na wszechobecnej propagandzie.

Poniżej podaję fakty i liczby. Wnioski wyciągnijcie Państwo sami.

Gruźlica – najszybszy spadek zachorowalności odnotowano w krajach takich jak Belgia czy Holandia, które nie wprowadziły szczepień, a nie na przykład we Francji, w której szczepi się wszystkie dzieci w wieku szkolnym; w USA do tej pory nigdy nie szczepiono przeciwko gruźlicy, a mimo tego spadek zachorowań na tę chorobę jest dokładnie taki sam jak w Anglii czy innych krajach europejskich, w których masowo szczepionkę tę stosowano.

Krztusiec – szczepionkę przeciwko krztuścowi zaczęto podawać w USA dopiero w latach czterdziestych ubiegłego wieku; w Wielkiej Brytanii dopuszczono ją do użytku w 1953 roku, jednak liczba zgonów dzieci poniżej 15 roku życia spowodowanych krztuścem zmalała do tego czasu z 1500 do 25 na milion (w porównaniu z rokiem 1850). Zatem ZANIM wprowadzono szczepienia, liczba zgonów na krztusiec spadła o 98,5%.

Błonica – w Hiszpanii odnotowano 5000 zgonów spowodowanych błonicą w 1900 r., natomiast w roku 1964, czyli w roku wprowadzenia rutynowych szczepień, było ich tylko 81. W Niemczech w czasie I wojny światowej odnotowywano 100 000 przypadków błonicy rocznie – władze nazistowskie wprowadziły obowiązkowe szczepienia przeciw błonicy w 1939 r., – w roku 1940 odnotowano 100 000 przypadków, a w roku 1945 – 250 000. Po wojnie zaprzestano obowiązkowych szczepień, a mimo to liczba zachorowań na błonicę spadała systematycznie, aż do 800 przypadków w 1972 r. (czyli o 99,2%). Natomiast w Norwegii odnotowano 555 zgonów spowodowanych błonicą w 1908 r., ale tylko dwa w roku 1939. W tymże roku w Norwegii wprowadzono obowiązkowe szczepienia – trzy lata później odnotowano 22 787 przypadków zachorowań na błonicę oraz 700 zgonów.

Różyczka – we Francji na różyczkę w 1906 roku umarło 3756 osób, w roku 1983 już tylko 20. Spadek zachorowań wyniósł 99,5% – i wtedy podjęto kampanię związaną ze szczepieniem. W Hiszpanii w 1901 roku na różyczkę zmarły 18473 osoby, natomiast w roku 1981 już tylko 19. Ogólnokrajowa akcja szczepień w tym kraju zaczęła się w… 1982 roku.

Wścieklizna – tutaj nie macie Państwo alternatywy. Po pogryzieniu przez zwierzę zarażone wścieklizną jedynym wyjściem jest przyjęcie szczepionki. W przeciwnym wypadku skończy się to śmiercią.

Bardzo ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa. Powszechne jest przekonanie, podsycane przez mainstream i tzw. „ekspertów”, iż szczepionki to najlepiej przebadane preparaty medyczne pod kątem bezpieczeństwa.

Tutaj kilka słów wyjaśnienia. W dużym uproszczeniu badanie bezpieczeństwa nowego leku wygląda następująco: grupę ochotników dzielimy na dwie części. Jedna otrzymuje eksperymentalny lek, natomiast druga placebo – czyli środek obojętny, np. sól fizjologiczną. Następnie obserwujemy obie grupy i określamy, czy przypadkiem w grupie testowej nie pojawia się większa liczba przypadków zdarzeń niepożądanych (np. alergie, zachorowania, udary, zawały itp.), niż w grupie placebo. Jeżeli w obu grupach mamy podobną ilość zdarzeń, możemy uznać lek za bezpieczny.

Wydawałoby się, że szczepionki były testowane w taki właśnie sposób.

Otóż NIE.

Grupa placebo nie otrzymywała środka obojętnego, ale adjuwanty (czyli część szczepionki, która poprzez wywołanie reakcji zapalnej w organizmie, ma wzmacniać działanie antygenu). Grupa testowa otrzymywała natomiast pełną szczepionkę. Jeżeli częścią niebezpieczną są adjuwanty, to porównanie obu grup wypada identycznie – zatem otrzymamy odpowiedź, że szczepionka jest bezpieczna.

Gdyby w badaniach była uwzględniana grupa placebo (prawdziwa, a nie w cudzysłowie), wyniki mogłyby być całkowicie odmienne. Tego jednak nie wiemy.

Jak szczepionki mRNA „przeciwko Covid-19” zamieniły ludzi w bezmózgie zombie.

Jak szczepionki mRNA „przeciwko Covid-19” zamieniły ludzi w bezmózgie zombie.

Dr.Michael Nehls i zindoktrynowany umysł – jak szczepionki mRNA przeciwko Covid-19 zamieniły ludzi w bezmózgie zombie.

Dlaczego tak wielu zaszczepionych mRNA na Covid-19 zachowuje się jak zombie i nie jest w stanie wyrwać się z 4-letniego prania mózgu i propagandy?

Doktor Nehls, który jest autorem artykułów wspólnie z laureatami Nagrody Nobla i napisał książkę zatytułowaną „The Indoktrynated Mind”, przedstawia jedną z najbardziej przekonujących analiz „zombifikacji” osób zaszczepionych na Covid-19.

Byłem obecny na jednej z prezentacji dr Nehlsa (na konferencji CPAC w 2024 r.) i naprawdę otworzyła mi ona oczy. W moim artykule omawiam prezentację doktora Nehlsa.

Krótko mówiąc, białko szczytowe szczepionki przeciwko COVID-19 atakuje hipokamp i blokuje produkcję nowych neuronów. Ta utrata neuronów hipokampu prowadzi do:

1. utrata energii psychicznej do myślenia (utknięcie w „trybie zombie”, brak krytycznego myślenia) – zaszczepieni po prostu robią to, co im każą politycy, media lub lekarz;

2. utrata naturalnej ciekawości – zaszczepieni wierzą w to, co im się mówi – żadnego kwestionowania „Nauki”, ignorowanie urazów poszczepiennych, nagłych zgonów, nadmiernej liczby zgonów, wzrostu zachorowalności na nowotwory (Turbo Cancer) ani żadnej propagandy COVID – bez względu na to jakie nowe informacje się pojawiają, nie chcą wiedzieć ani nawet zadawać pytań;

3. utrata odporności psychicznej (łatwo kontrolowana przez lęk – doskonałym przykładem są ci, którzy wciąż noszą maskę, gdziekolwiek się udają lub biegają po „ostatnią dawkę przypominającą”, badają się ponad 10 razy, noszą monitory CO2, dźgają szprycami swoje dzieci);

4. utrata indywidualności, niska samoocena – desperacka potrzeba bycia częścią „społecznie akceptowanej większości”, obserwatorów CNN i MSNBC, wyborców Bidena i Trudeau itp. To byli ludzie, którzy obrzucali inwektywami nieszczepionych, gdy powiedziano im, jak mają się zachowywać. Nazwano ich „samolubnymi”.

To są ludzie, którzy „zrobili, co do nich należało” dla społeczeństwa. Były to osoby, które opublikowały zdjęcia swoich kart szczepień lub stworzyły cyfrowe plakietki na Facebooku potwierdzające, że zostały zaszczepione – w ten sposób możemy je teraz zidentyfikować, gdy nagle umrą. Nie była to tylko oznaka cnoty. Istnieje neurologiczne wyjaśnienie ich desperackiej potrzeby „przynależności”.

Istnieją dwa inne czynniki:

1. izolacja społeczna i sianie strachu mogą RÓWNIEŻ prowadzić do utraty neuronów w hipokampie

2. Blokując produkcję neuronów w hipokampie, ostatecznie „nadpisujesz” istniejące neurony, co oznacza utratę wspomnień, utratę indywidualności, utratę świadomości, KIM BYŁEŚ. Ostatecznie ten atak na mózg zaszczepiony na Covid-19 prowadzi do: „Akceptacji obiektywnie szkodliwych środków”

Chociaż literatura jest pełna badań dotyczących pacjentów, którzy przeszli POWAŻNY COVID-19, a obecnie cierpią na „zmiany strukturalne w hipokampie” lub „utratę neurogenezy hipokampa”, badania te nigdy nie uwzględniają statusu szczepionki przeciwko Covid-19 ani go nie korygują.

Celowy atak na hipokamp jest fascynującym potencjalnym wyjaśnieniem, dlaczego zaszczepionym mRNA na Covid-19 tak trudno się obudzić, otrząsnąć, dlaczego niczego nie kwestionują i dlaczego nadal robią, co im każą, maskują się i wstrzykują sobie jak zombie.

Ci, którzy w dalszym ciągu upierają się i wstrzykują sobie szczepionki przypominające Covid-19, nie tylko przechodzą „pranie mózgu” lub „nie mogą uwolnić się od propagandy” – oni doznali rzeczywistego uszkodzenia mózgu, uszkodzenia mózgu, które – potencjalnie – można wyleczyć i odwrócić.

Ludzie zaszczepieni technologią “szczepionki” mRNA są organizmami modyfikowanymi genetycznie. To może rozprzestrzeniać się w mleku matki. Najpewniej prowadzi do nowych rodzajów nowotworów, a nawet turboraków.

Technologia genetyczna a szczepionki mRNA

Autor: AlterCabrio , 12 kwietnia 2024

Czy ludzie zaszczepieni technologią “szczepionki” mRNA są organizmami modyfikowanymi genetycznie? Dlaczego ta szczepionka może rozprzestrzeniać się w mleku matki? I dlaczego zanieczyszczone DNA w tych szczepionkach może prowadzić do nowych rodzajów nowotworów, a nawet turbonowotworów? Dowiedzcie się w tym programie, dlaczego technologia “szczepionek” opartych na mRNA jest niebezpieczna dla ludzi!

−∗−

Technologia genetyczna na ludziach za pomocą “szczepionek” opartych na technologii mRNA!

https://www.kla.tv/index.php?a=showembed&vidid=28729&lang=pl

[Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC]

Czy ludzie zaszczepieni technologią “szczepionki” mRNA są organizmami modyfikowanymi genetycznie? Dlaczego ta szczepionka może rozprzestrzeniać się w mleku matki? I dlaczego zanieczyszczone DNA w tych szczepionkach może prowadzić do nowych rodzajów nowotworów, a nawet turbonowotworów?
Bądźcie na bieżąco i dowiedzcie się w tym programie, dlaczego technologia “szczepionek” opartych na mRNA jest niebezpieczna dla ludzi w następnym programie!

[Moderacja] W 2019 r. podczas pandemii korony po raz pierwszy zastosowano u ludzi nowy rodzaj technologii szczepionkowej – technologię szczepionek mRNA. Już wtedy lekarze ostrzegali, że ta nowa technologia była wykorzystywana jako test polowy na całej ludzkości bez przeprowadzenia jakichkolwiek poważnych badań naukowych nad jej konsekwencjami!

Dziś, prawie cztery lata po wprowadzeniu tej technologii szczepionkowej, prawie wszystkie obawy dotyczące konsekwencji tej technologii opartej na mRNA zostały niestety potwierdzone. Biolog molekularny prof. dr Klaus Steger i prof. dr Alexandra Henrion-Caude, specjalistka w dziedzinie RNA i epigenetyki, [proszę pokazać w = dziedzinie biologii dotyczącej aktywacji genów za pomocą enzymów] podsumowali najnowsze wyniki badań nad technologią szczepionek opartych na mRNA w ulotce. Jest on zatytułowany: Technologia “szczepionkowa” oparta na mRNA: koniec gry!

Zanim podsumujemy to w skrócie, kilka wyjaśnień dotyczących terminów.
Szczepionka korony mRNA nie jest już określana jako szczepionka, ale jako technologia szczepionkowa oparta na modyfikowanym RNA stosowana u ludzi. Modyfikowane RNA, jest to sztucznie wytworzone mRNA, którego nie wolno porównywać z ludzkim mRNA w organizmie.
Według biologa prof. dr Ulriki Kämmerera, szczepionka przeciwko koronie nie może być określona jako szczepionka. Dr Kämmerer wypowiedział się na ten temat w jednym z wywiadów:
[głos lektora] “To nie jest szczepionka w tym sensie, to technologia genetyczna. Nie jest to również terapia genowa, ponieważ nic nie jest leczone, ale jest to technologia genetyczna. Jest to genetycznie zmodyfikowana aplikacja, podczas gdy w przypadku prawdziwej szczepionki wstrzykuje się albo zabity patogen, albo strukturę, tj. białko patogenu, ja mam określoną ilość, która nie może już namnażać się w organizmie i jest w pewnym momencie rozkładana, a następnie pozostaje tylko odpowiedź immunologiczna, że tak powiem. Ale teraz zmuszam ludzkie komórki, aby działały jak te bakterie w fermentacji, tj. aby najpierw wyprodukowały rzeczywiste szczepionki, nie wiedząc, jak skuteczne będą, jak długo to potrwa, czy może potrwa całe życie, czy przedostaną się do jądra komórkowego. Oznacza to, że wszyscy, którzy otrzymują te zastrzyki, w tym przyszłe szczepionki, są początkowo mimowolnymi organizmami zmodyfikowanymi genetycznie.”

Wyniki badań podsumowano poniżej.
Technologia mRNA w postaci szczepionek może prowadzić do następujących skutków u ludzi: Przewlekły stan zapalny w każdym narządzie w organizmie, np. zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia.
ModRNA może być zintegrowany z DNA ludzkich komórek. Jeśli ma to miejsce w męskich lub żeńskich komórkach rozrodczych, genom [= materiał genetyczny] przyszłych pokoleń zostaje zmieniony.
Technologia szczepionki modRNA lub włączenie modRNA do własnych komórek organizmu może prowadzić do nowych rodzajów raka i do turbo raka u osób, które już chorują na raka!

Kla.TV podsumowała niektóre punkty z poniższej ulotki i przedstawia je w skróconej formie. Pełna ulotka w języku niemieckim i angielskim znajduje się w niebieskiej ramce pod programem.

1. Tak ci mówią: “To szczepionka”, ale to nieprawda.

Nie jest to “szczepionka”, ponieważ spełnia wszystkie kryteria produktu modyfikowanego genetycznie. Zawiera syntetycznie wytworzone zmodyfikowane mRNA, modRNA, które jest pakowane w nanocząsteczki lipidowe, które transportują modRNA do naszych komórek.

2. Tak ci mówią: “To mRNA”, ale to nieprawda.

Nie jest to mRNA, ale zmodyfikowane mRNA, modRNA. Chociaż ten syntetycznie wytworzony modRNA naśladuje naturalny mRNA, ma zupełnie inne właściwości:
W przeciwieństwie do naturalnego mRNA, które ulega szybkiej degradacji, modRNA z Covida-19″szczepionek” było wykrywane we krwi przez okres do 28 dni, a w tkankach przez okres do ośmiu tygodni. Potwierdzono badaniami, że białko spike, które jest tworzone przez wstrzyknięty modRNA, krąży we krwi przez okres do sześciu miesięcy.
DNA jest również obecne w szczepionkach i jest to całkowicie nieoczekiwane. W partiach szczepionek znaleziono duże ilości zanieczyszczeń DNA, których skutki są niepokojące zgodnie z naszą obecną wiedzą naukową. Mogą one reprezentować zmienioną regulację genów [= kontrola aktywności genów] i ryzyko integracji z naszym genomem [= materiał genetyczny].

3. Tak ci mówią: “Szczepionka pozostaje w mięśniach”, ale to nieprawda.

“Szczepionka” nigdy nie miała pozostawać w mięśniach, ale przedostawać się do krwiobiegu, węzłów chłonnych, a nawet mleka matki.
W przeciwieństwie do cząsteczek konwencjonalnych szczepionek, nanocząsteczki lipidowe zawierające modRNA nie pozostają w krwiobiegu. Zamiast tego mogą one w zasadzie przenikać do każdej komórki naszego ciała, w tym do ważnych narządów, takich jak serce, mózg, wątroba, nerki, płuca, śledziona, żołądek, jajniki i jądra. Nanocząsteczki lipidowe są wysoce prozapalne i toksyczne. Powtarzające się iniekcje zwiększają zatem uszkodzenia naszych komórek, a nawet mogą prowadzić do ich przedwczesnej śmierci.

_________________

Źródło: kla.tv

==========================

mail:

Dr Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Dr Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Autor: AlterCabrio , 8 kwietnia 2024 ekspedyt

8 lutego 2022 r. Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku wydał wyrok pozbawienia prawa wykonywania zawodu dr Dorocie Sienkiewicz za to, że ośmieliła się skierować do młodych Polaków apel ostrzegający ich przed eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej, zwanymi mylnie szczepionką przeciw Covid-19, które są niebezpieczne, nieskuteczne i nienależycie przebadane

−∗−

Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbyła się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r skazującej dr Sienkiewicz na rok pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza za wypowiadanie się w sprawie “szczepień” dzieci przeciwko Covid-19 w roku 2021/22.

8 lutego 2022 r. Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku wydał wyrok pozbawienia prawa wykonywania zawodu dr Dorocie Sienkiewicz za to, że ośmieliła się skierować do młodych Polaków apel ostrzegający ich przed eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej, zwanymi mylnie szczepionką przeciw Covid-19, które są niebezpieczne, nieskuteczne i nienależycie przebadane. Posiedzenie sądu zakończyło się odroczeniem rozprawy i odwołaniem do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie.

Po wysłuchaniu pełnomocnika dr Doroty Sienkiewicz mec. Arkadiusza Teteli Naczelny Sąd Lekarski przełożył rozprawę na 28 listopad 2024 r.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji wideo z rozprawy, jak i do przeczytania relacji mec. Arkadiusza Teteli, red. Jana Pospieszalskiego, dr Piotra Witczaka i innych.

https://rumble.com/embed/v4lileu/?pub=4https://rumble.com/embed/v4lie20/?pub=4

Dr Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Mec. Arkadiusz Tetela

źródło: X (Twitter)

– nadal są problemy z jawnością rozprawy przed Naczelnym Sądem Lekarskim, który dysponuje dużymi pomieszczeniami z miejscem dla publiczności; dziś sąd wyznaczył osobną salę do oglądania rozprawy przy pomocy tv do której i tak nie zmieścili się wszyscy chętni (takie jakby… mini-kino)

– pomimo złożonego wniosku żaden z członków sądu nie widział podstaw do wyłączenia od orzekania z uwagi na wskazane w treści wniosku finansowe wsparcie Naczelnej Izby Lekarskiej, jej niektórych członków jak i sędziów Naczelnego Sądu Lekarskiego przez big farmę w tym producentów znanych preparatów. Co więcej wniosek pozostawiono bez rozpoznania uznając go za …niedopuszczalny

– w zakresie wniosku o wyłączenie przewodniczącego zawierał on dodatkową przesłankę (poza finansowaniem samorządu i jej członków przez big farmę) polegającą na próbie wpływania na inne sądy lekarskie poprzez wydanie instrukcji o l. dz. NSL-776/22 w której wywierał presję na te sądy i lekarzy ostrzegających opinię publiczną przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) oraz nazwał ich stygmatyzującym mianem: “antyszczepionkowców”

– dzisiejsza rozprawa została odroczona, obwiniona została zobowiązana do wskazania sądowi propozycji biegłych i tezy dowodowej w terminie 7 dni celem sporządzenia opinii do sprawy

– kolejny termin rozprawy został zaplanowany na 28 listopada 2024 r.

– lek. dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz złożyła dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściąganego z urzędu przez Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego lek. dr n. med. Jacka Miarkę

Red. Jan Pospieszalski

źródło: X (Twitter)

Wczoraj przed Sądem Naczelnej izby Lekarskiej w Warszawie miała miejsce rozprawa pani dr hab. Dorota Sienkiewicz, która odpowiada za to, że podczas tzw walki z pandemią, ośmieliła się nagrać apel do uczniów, by dobrze rozważyli poddanie się szczepieniom. Dr. Sienkiewicz, argumentowała, że dzieci b. rzadko chorują, a jeżeli już się zarażą, przebieg C 19, nie jest groźny, natomiast eksperymentalny preparat, który im się wciska, jest niewystarczająco przebadany i nieznane są konsekwencje szczególnie w tej grupie wiekowej. Sąd lekarski działający przy Izbie w Białymstoku pozbawił ją prawa wykonywania zawodu, a wczoraj, trwała rozprawa apelacyjna przed Naczelnym Sądem lekarskim.

Publiczności i mediom odmówiono uczestnictwa w sali rozpraw. Przygotowana była osobna salka na innym piętrze, gdzie na monitorze można było obserwować rozprawę.

· Na początku pełnomocnik, mec. Arkadiusz Tetela, złożył wniosek o wyłączenie z rozprawy całego składu sędziowskiego! W uzasadnieniu wniosku przedłożył raport przejrzystości wykazując, że wszyscy członkowie składu sędziowskiego są bezpośrednio lub pośrednio beneficjentami grantów, dotacji lub honorariów pochodzących od Big-Pharmy. Producenci preparatów stosowanych na C-19, na rzecz Izby Lekarskiej (której organem jest Sąd) w ciągu dwóch lat pandemii przekazali 483 420 zł.

· Okazuje się, że w ustawie o izbach lekarskich nie ma regulacji, które by zabezpieczały przed finansowaniem sędziów i władz korporacji z środków producentów farmaceutycznych. Pełnomocnik wnioskował o zawieszenie postępowania, ze względu na przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania, – to jest brak sędziów zdolnych do rozpoznania niniejszej sprawy. Czy zatem lekarz – podsądny, który krytykuje procedury związane z tymi profilaktycznymi preparatami ma szansę na sprawiedliwy proces? Przykład pierwszy z brzegu: Pani rzecznik dyscyplinarny białostockiej Izby Lekarskiej, która wnioskowała o ukaranie dr Sienkiewicz, tylko w jednym roku otrzymała od Astra Zeneca 12 tys.

· Pełnomocnik wskazał jeszcze jedną przesłankę o wyłączenie przewodniczącego składu orzekającego. Dr Jacek Miarka, 18 marca 2020 r. wydał instrukcje dla podległych sobie sędziów, w której wywierał na nich presję w celu wymuszenia karania lekarzy ostrzegających przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Lekarzy, ofiary swojej nagonki określił stygmatyzującym mianem antyszczepionkowców. Wzywał do dyskryminacji tych lekarzy suflując linię orzecznictwa. I dziś ten sam człowiek ma być obiektywnym sędzią? Przecież to farsa.

· Do tamtej instrukcji dołączona była pozaprocesowa opinia zamówiona nie u biegłego sądowego, tylko przez eksperta wynajętego według widzimisię prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. W podobnej, głośnej sprawie, gdy sądzono grupę 118 lekarzy, ekspertyza prawna NIL została zamówiona u specjalistów wyciągniętych z głębokiego PRL-u: Lecha Gardockiego, działacza PZPR, Stanisława Hoca, oficera MO, wykształconego pod okiem KGB w Sowietach i Huberta Izdebskiego, który jest zięciem stalinowskiego prokuratora Graffa. Korzystanie z usług takich “ekspertów” pokazuje “środowisko naturalne” władz Izb Lekarskich i dowodzi intencji prezesa NIL, Andrzeja Matyi.

· Ale sprawą najistotniejszą jest materia zarzutów. Winą pozwanych nie były błędy w leczeniu. Przeciwnie! Wielu z nich to świetni lekarze, wybitni specjaliści, którzy wbrew odgórnym zaleceniom sanitarnym, skutecznie leczyli dostępnymi środkami antywirusowymi, często ratując chorym życie. Przedmiotem oskarżenia były wypowiedzi rzekomo niezgodne z “faktami” czy “aktualną wiedzą medyczną”. Do tych inkryminowanych wypowiedzi pozwanych, zaliczono również ostrzeżenia dot. szczepień, które, o ironio, były cytowaniem informacji zawartych w ulotkach dołączonych przez producenta do szczepionek na COVID-19. Jak się dowiadujemy z wpisu mecenasa Arkadiusza Teteli – – pomimo złożonego wniosku żaden z członków sądu nie widział podstaw do wyłączenia od orzekania z uwagi na wskazane w treści wniosku finansowe wsparcie Naczelnej Izby Lekarskiej, jej niektórych członków jak i sędziów Naczelnego Sądu Lekarskiego przez big farmę w tym producentów znanych preparatów. Co więcej wniosek pozostawiono bez rozpoznania uznając go za …niedopuszczalny

Konkluzja

Ten system jest jedną wielką patologią!

· Monopolistyczny układ, w którym z jednej strony istnieje obowiązek przynależności lekarzy do jednego samorządu, czyli Izb, a z drugiej Izby działają jak “policja myśli” uzurpując sobie prawo kreowania obowiązujących poglądów dot. sposobów leczenia i karząc odebraniem uprawnień, woła o pomstę do nieba.

· Brak zabezpieczeń przed konfliktem interesów, co de facto czyni Izby narzędziem Big Pharmy. Jest to nie tylko niezgodne z regułami rządzącymi medycyną i nauką, ale regułami demokratycznego państwa prawa. · Ponadto, to nie Izby wydają dyplom i uprawnienia medykom, lecz uczelnie – ale jak widać Izby uzurpują sobie prawo do odbierania (choćby nawet czasowego) uprawnień

Dr n. med. Piotr Witczak

żródło: X (Twitter)

Za słowa prawdy uderzające w interesy/wizerunek elit medycznych i politycznych można stracić prawo wykonywania zawodu Krytyczna analiza dostępnej literatury naukowej wskazuje, że Prezes PSNLiN, dr Sienkiewicz, miała rację ostrzegając młodzież i rodziców przed przyjmowaniem preparatów mRNA (Oświadczenie Fundacji Ordo Medicus o wstrzymaniu rekomendacji szczepień przeciwko Covid-19)

Ukaranie dr Sienkiewicz ma być pokazowym ostrzeżeniem dla innych niepokornych lekarzy Właśnie dlatego wielu medyków sceptycznych wobec polityki anty-covid milczało i nadal będzie milczeć Tym bardziej wspierajmy i doceńmy Jej odwagę

Red. Tomasz Sommer

źródło: X (Twitter)

To kowidianie powinni trafić przed sąd. Tymczasem to oni ciągle “sądzą”. Czy ktoś przerwie ten absurd?

________________

Źródło: psnlin.pl

=======================

Mateusz Jarosiewicz

@MattJarosPL

Cała Rozprawa Doktor Doroty Sienkiewicz prezes @PSNLIN3 przed sądem Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) 05.04.2024

0:14 / 58:40

“Szczepionki zdecydowanie powodują autyzm, a rząd kłamie na temat tej rzeczywistości od dziesięcioleci”. Oszustwa Departamentu Sprawiedliwości

Oszustwa Departamentu Sprawiedliwości 

Prawnicy amerykańskiego DOJ dopuścili się oszustwa w sprawie obrażeń poszczepiennych.

MARIUSZ JAGÓRA APR 6 mariuszjagora@substack.com
 
READ IN APP
 

Rolf Hazlehurst, prawnik współpracujący z Children’s Health Defense i ojciec chłopca, u którego zdiagnozowano autyzm, złożył wniosek w amerykańskim Federalnym Sądzie ds. Roszczeń, w którym zarzuca prawnikom reprezentującym Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA oszustwo, polegające na ukrywaniu oraz fałszowaniu dowodów na to, że szczepionki mogą powodować autyzm.

We wniosku Hazlehurst zarzucił, że prawnicy Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), którzy reprezentowali Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) w  sprawach dotyczących obrażeń spowodowanych szczepionkami, wielokrotnie oszukiwali system sądowniczy – od Krajowego Programu Odszkodowań za Urazy Spowodowane Szczepieniami (NVICP) po Sąd Najwyższy USA.

Oszustwo to doprowadziło do tego, że tysiącom rodzin dzieci poszkodowanych przez szczepionki odmówiono prawa do odszkodowania i prawa do rozpatrzenia ich spraw.

“Wniosek zawiera bardzo poważne i dobrze uzasadnione zarzuty dotyczące masowego oszustwa sądowego” – powiedział Kim Mack Rosenberg, główny radca prawny CHD, który jest również doradcą Hazlehursta w sprawie – “Dowody przedstawione na poparcie wniosku jasno wskazują, że prawnicy z Departamentu Sprawiedliwości ukrywali i oraz fałszowali bardzo istotne informacje przed biegłymi w ramach Programu odszkodowań za urazy poszczepienne oraz przed sędziami w sądach”.

Syn Hazlehursta zapadł na autyzm po tym, jak został zaszczepiony jako niemowlę. Jego rodzina i tysiące innych pokrzywdzonych osób złożyło wnioski o odszkodowanie za autyzm wywołany szczepionkami za pośrednictwem Krajowego Program Odszkodowań za Urazy Spowodowane Szczepieniami. Program skonsolidował wszystkie wnioski w tzw. Omnibus Autism Proceeding, zestawie sześciu reprezentatywnych “przypadków testowych” – w tym syna Hazlehursta – jako podstawę do orzeczenia w pozostałych 5400 sprawach, rozpatrywanych przez specjalnych biegłych Sądu Federalnego ds. Roszczeń, w celu zbadania, czy istniał związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniem a autyzmem.  Główny ekspert medyczny Departamentu Sprawiedliwości, dr Andrew Zimmerman, poinformował prawników Departamentu Sprawiedliwości podczas trwającego postępowania zbiorczego, że zmienił swoją pierwotną opinię i orzekł, że szczepionki powodują autyzm w niektórych przypadkach, o czym nie poinformowano poszkodowanych i biegłych NVICP. Prawnicy DOJ, zamiast podzielić się zmienioną opinią ZimmermanA, zwolnili go z obowiązków świadka, nadal jednak wykorzystywali fragmenty jego pierwotnej pisemnej opinii, aby udowodnić, że szczepionki nie powodują autyzmu – fałszywie przedstawiając jego stanowisko i popełniając tym samym “oszustwo sądowe”, co z czasem przerodziło się w schemat oszustwa o daleko idących konsekwencjach.  Prawnicy DOJ wielokrotnie kłamali przedstawiając pierwotną wersję opinię Zimmermana jako ostateczną i ukrywali inne dowody, które pojawiły się podczas przesłuchań w sprawie „przypadków testowych” w kolejnych sprawach przed wieloma sądami. W rezultacie tego oszustwa tysiące osób poszkodowanych nie otrzymało odszkodowania. Oszustwo to miało wpływ na Program Odszkodowań za Obrażenia Spowodowane Szczepieniami – w szczególności na Omnibus Autism Proceeding, Sąd Roszczeń Federalnych, Sąd Apelacyjny dla Okręgu Federalnego, a nawet Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.

Dyrektor generalna CHD Mary Holland powiedziała The Defender: “Szczepionki zdecydowanie powodują autyzm, a rząd kłamie na temat tej rzeczywistości od dziesięcioleci”.

Pod koniec lat 80. znaczna liczba pozwów sądowych dotyczących urazów poszczepiennych związanych ze szczepionką DPT firmy Wyeth (obecnie Pfizer), w połączeniu z “rażąco niewystarczającą rekompensatą” dla ofiar urazów poszczepiennych, zagroziła rentowności programu szczepień. W odpowiedzi Kongres przyjął w 1986 roku ustawę National Childhood Vaccine Injury (ustawa dotycząca obrażeń u dzieci spowodowanych szczepieniami), która powołała osobny sąd ds. szczepionek. Ustawa zapewniła przemysłowi farmaceutycznemu szeroką ochronę przed odpowiedzialnością i wprowadziła system wypłat odszkodowań dla dzieci poszkodowanych przez szczepionki za pośrednictwem Krajowego Programu Odszkodowań za Urazy Spowodowane Szczepionkami.

Program został pierwotnie zaprojektowany jako szybka, elastyczna alternatywa dla często kosztownej i długotrwałej cywilnej areny tradycyjnego procesu. Aby otrzymać odszkodowanie, rodzice składają wniosek do programu. Sąd ds. roszczeń federalnych (który nadzoruje program) wyznacza “specjalnych biegłych” – zazwyczaj prawników, którzy wcześniej reprezentowali rząd USA – do rozstrzygania indywidualnych roszczeń. Postępowanie NVICP jest mniej formalne niż typowe postępowanie sądowe. Jeśli poszkodowany zgłosi roszczenie dotyczące szczepionki objętej programem i wymienionej w tabeli urazów poszczepiennych – wykazie znanych skutków ubocznych związanych z niektórymi szczepionkami w określonych ramach czasowych – zakłada się, że szczepionka spowodowała uraz, a składający wniosek o odszkodowanie kwalifikuje się do wypłaty bez konieczności dowiedzenia związku przyczynowego. Jednak w przypadku roszczeń dotyczących urazu niewymienionego w tabeli lub urazu, który nie wystąpił w uznanych ramach czasowych – składający wniosek musi udowodnić, że szczepionka spowodowała uraz. Dowody obejmują dokumentację medyczną i zeznania biegłych, jednak decyzja w zależy w dużej mierze od decyzji biegłego NVICP. Od decyzji można odwoływać się do Sądu Roszczeń Federalnych, Sądu Apelacyjnego dla Okręgu Federalnego, a ostatecznie do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, jednak uzyskanie odszkodowania w ramach NVICP jest wyjątkowo trudne. Postępowania często zamieniają się w przeciągające się, sporne bitwy ekspertów, a zaległości w sprawach są znaczne.

 “Ustawa o szczepionkach z 1986 roku jest jedną z podstawowych przyczyn epidemii autyzmu. Zrozumienie, dlaczego tak jest i w jaki sposób Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dopuścił się oszustwa wobec sądów, w tym Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, jest kluczem do zakończenia epidemii autyzmu” – twierdzi Hazlehurst.

Niejawny sąd kapturowy nad lekarką z Białegostoku! Ośmieliła się ostrzegać dzieci przed „szczepionkami”

Niejawny sąd kapturowy nad lekarką z Białegostoku! Ośmieliła się ostrzegać dzieci przed „szczepionkami”

niejawny-sad-kapturowy-nad-lekarka

Producenci preparatów „przeciw Covid-19” przekazali na rzecz Izby Lekarskiej, której sąd prześladuje obecnie doktor Sienkiewicz… prawie pół miliona złotych (483 420)!

(Fot. Oprac. GS/PCh24.pl)

Jeżeli komuś wydawało się, że prześladowanie „nieprawomyślnych” lekarzy za to, że kierowali się nauką, a nie rządową propagandą w sprawie „pandemii koronawirusa” mamy za sobą, to przypadek dr hab. Doroty Sienkiewicz zburzy jego spokój… Sytuację opisuje Jan Pospieszalski na platformie X.

Wczoraj przed Sądem Naczelnej izby Lekarskiej w Warszawie miała miejsce rozprawa pani dr hab. Dorota Sienkiewicz, która odpowiada za to, że podczas tzw walki z pandemią, ośmieliła się nagrać apel do uczniów, by dobrze rozważyli poddanie się szczepieniom – podaje Pospieszalski.

Doktor Sienkiewicz utraciła prawo do wykonywania zawodu na mocy decyzji sądu lekarskiego w Białymstoku, od której właśnie się ona odwołała. Jedyną „winą” lekarki było to, że zgodnie z ustaleniami medycznymi informowała, że dzieci rzadko chorują na COVID-19, a przebieg choroby jest łagodny, natomiast eksperymentalny preparat, który im się wciska, jest niewystarczająco przebadany i nieznane są konsekwencje szczególnie w tej grupie wiekowej – pisze Pospieszalski

Obecna rozprawa przed lekarskim „sądem kapturowym” odbyła się w trybie niejawnym. Lekarze odpowiedzialni za tę hucpę postanowili ukryć przed oczyma publiczności i mediów bezeceństwo swoich uznaniowych decyzji na temat represjonowania kolegów i koleżanek po fachu, którzy nie zechcieli bezrefleksyjnie powtarzać nienaukowej propagandy rządu w Warszawie i Światowej Organizacji Zdrowia.

Okazuje się, że producenci preparatów „przeciw Covid-19” przekazali na rzecz Izby Lekarskiej, której sąd prześladuje obecnie doktor Sienkiewicz… prawie pół miliona złotych (483 420)! Czy zatem lekarz – podsądny, który krytykuje procedury związane z tymi profilaktycznymi preparatami ma szansę na sprawiedliwy proces? – pyta autor wpisu.

Co więcej, jak wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez mec. Arkadiusza Tetelę, który broni doktor Sienkiewicz, wszyscy „sędziowie” owego „sądu” są obciążeni przyjmowaniem grantów, dotacji lub honorariów od karteli farmaceutycznych – czytamy we wpisie Jana Pospieszalskiego. Dlatego adwokat złożył wniosek o wyłączenie z rozprawy całego składu sędziowskiego.

Pospieszalski dokładnie opisuje korupcję w białostockiej Izbie Lekarskiej, podając przykłady dotyczące osób obecnie orzekających w sprawie dr hab. Doroty Sienkiewicz. Publicysta podaje także inne przykłady skandalicznych działań kliki lekarskiej przeciwko uczciwym lekarzom, którzy nie poddali się presji środowiska.

Z tamtej strony globu: Ostra krytyka eksperymentalnej terapii genowej mRNA. Ujawnia też korupcję.

Z tamtej strony globu: Ostra krytyka eksperymentalnej terapii genową mRNA. Ujawnia też korupcję.

https://www.aussie17.com/p/prof-ian-brighthope-slams-experimental

Profesor Ian Brighthope ostro krytykuje eksperymentalną terapię genową mRNA i ujawnia korupcję TGA

Wiemy, że nanocząsteczka lipidowa pobierze RNA, ale dochodzi także do skażenia genomu poszczególnych osób z DNA.

5 kwietnia 2024 r Transkrypcja AI. [???}

W niedawnym wywiadzie dla Efrata Fenigsona profesor Ian Brighthope wyraził swoje poważne obawy dotyczące szybkiego przyjęcia szczepionek mRNA i naruszenia integralności australijskiego organu regulacyjnego, Agencji ds. Towarów Terapeutycznych (TGA). Jako założyciel Australasian College of Nutritional & Environmental Medicine (ACNEM), Brighthope jest niezłomną osobą w dziedzinie medycyny żywieniowej i środowiskowej oraz wybitną postacią w dyskursie na temat praktyk w zakresie opieki zdrowotnej.

Zagłębiając się w sedno swoich obaw, krytyka Brighthope’a dotycząca szczepionek mRNA jest zarówno wszechstronna, jak i głęboko niepokojąca. Wyraził poważne obawy dotyczące ich wpływu na zdrowie człowieka, podkreślając ich potencjalną ingerencję w najbardziej podstawowe procesy biologiczne organizmu. „Widzieliśmy szkody wyrządzone przez tę truciznę naszym komórkom somatycznym, widzieliśmy, jak trucizna przedostaje się do komórek rozrodczych, jąder i jajników, wytwarzając „swoje” plemniki i komórkę jajową” – szczegółowo opisał, przedstawiając ponury obraz sytuacji. wtargnięcie tych szczepionek na poziom komórkowy.

Następnie wyjaśnił ryzyko związane z nanocząsteczkami lipidowymi używanymi do dostarczania mRNA do komórek i podkreślił zanieczyszczenie DNA odkryte przez Kevina McKernana i odtworzone w kilku niezależnych laboratoriach na całym świecie: „Wiemy, że nanocząsteczki lipidowe pobierająą RNA i występuje również zanieczyszczenie z DNA do genomu jednostki.” To skażenie, ostrzega Brighthope, obejmuje w dużej mierze nieznane terytoria z nieprzewidywalnymi skutkami długoterminowymi, a jednocześnie zauważalnymi skutkami natychmiastowymi. „Nie wiemy więc dokładnie, co się stanie, ale z pewnością wiemy, że będzie to miało wpływ na cykle rozrodcze. W przypadku kobiet wiemy, że ma to wpływ na płodność i wiemy, że ma to wpływ na przeżycie embrionów i płodu” wyjaśnił, podkreślając głębokie implikacje dla płodności człowieka i potencjalnych przyszłych pokoleń.

Krytyka nie kończy się na wpływie fizjologicznym. Brighthope odnosi się również do zapalnego charakteru systemu podawania szczepionki i jego szerszych implikacji: „I jest to nadużywanie tej toksycznej szczepionki mRNA zawartej w nanocząstce lipidowej, która ma charakter wysoce zapalny, przedostaje się do mózgu ludzi i ma niekorzystny wpływ na jednostki.”

Przypadkowo liczba roszczeń z tytułu niepełnosprawności neurologicznej w Wielkiej Brytanii wzrosła o szokujące 15,6% w czerwcu 2021 r., by w 2022 r. gwałtownie wzrosnąć o bezprecedensowe 95,2%. [ŹRÓDŁO]

[Po prawej – Nadmiarowe “niepełnosprawności, uszkodzenia. Wykres można powiększyć w oryginale. MD]

ŹRÓDŁO Finanse Tech (Ed Dowd)

Ponadto profesor Brighthope naświetlił problematyczną strukturę finansowania TGA.

]Australijski organ regulacyjny ds. leków, TGA, otrzymuje 96% środków od przemysłu farmaceutycznego. Ten głęboko zakorzeniony konflikt interesów kwestionuje bezstronność decyzji regulacyjnych TGA, które zatwierdzają leki firm, które je finansują.

Rozmowa dotyczyła dalej szerszych konsekwencji takich naruszonych ram regulacyjnych dla ogólnego bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek dla dzieci. Profesor Brighthope krytycznie ocenił obecne protokoły szczepień, wskazując na niepokojący brak solidnych badań potwierdzających ich skuteczność w zapobieganiu chorobom. „Teraz wiemy, że wiele z tych szczepionek jest albo bezużytecznych, albo powoduje działania niepożądane” – zauważył.

Rak turbo

Puerto de la Cruz/Hiszpania 5.4.2024 Marek Wójcik

Cały blog jako bezpłatny eBook w formacie pdf.

Rak turbo: Białaczka powoduje śmierć młodych ludzi w ciągu kilku godzin lub dni. Źródło.

Wiemy już od dawna, że mafia farmaceutyczna wymyśla nowe choroby i stwarza atmosferę zagrożenia, by osiągnąć jeszcze większe zyski. Dobrym przykładem jest ADHS. Proponowanym lekarstwem na tę najczęściej wmówioną chorobę jest Ritalin – drugi po heroinie najsilniejszy narkotyk. Legalny handel narkotykami to także ważna dziedzina działalności BigPharma.

Największy producent „eliksiru szczęścia” firma Pfizer poszła jeszcze dalej w tym kierunku. Po wielkim sukcesie pseudoszczepionki mRNA, która już teraz wywołuje wyjątkowo agresywnego raka turbo, wydała lekką ręką sumę 43 miliardy dolarów amerykańskich na wykupienie Seagen – największej firmy onkologicznej na świecie. Zajmuje się ona leczeniem spowodowanym przez szprycę mRNA wielu odmian raka turbo. Informacje te pochodzą z opublikowanego 17 grudnia 2023 roku na The People Voice artykułu: Pfizer zakłada się o 43 miliardy dolarów, że „turbonowotwory” eksplodują na całym świecieźródło.

Firma Seagen przynosi aktualnie dochody na poziomie 2 miliardów dolarów. Można z tego wyciągnąć logiczny wniosek, że pan Bourla – szef Pfizera – zdaje sobie sprawę, że jego „ratujący cały świat” przed „straszliwym wirusem” środek, przyczyni się w najbliższym czasie do olbrzymiego wzrostu zachorowań na bardzo agresywne przypadki raka.

W kolejce po turbo raka…

Zbrodnia ludobójstwa w większości ludzi nieświadomych, że są ofiarami podstępnej ideologii depopulacji, nie zakończyła się na milionach nagle i nieoczekiwanie zmarłych. Bezpłodność poszczepieńców oraz szczepienie ciężarnych kobiet to także element bezwzględnej masowej zbrodni. Zwolennicy fałszywej teorii o przeludnieniu świata powinni zostać poddani w pierwszym rzędzie „dobroczynnemu” działaniu tych technik depopulacyjnych. Obiecujące zyski osiągnięte zostaną dzięki masowo i szybko umierającym ofiarom, poszczepiennych odmian raka turbo. Jak długo jeszcze będziemy zwracać się o pomoc medyczną do sprawców bardzo poważnych chorób?

Autor artykułu Marek Wójcik

36 pytań na temat praw człowieka i COVID-19: Są OSKARŻENIEM.

https://docs.google.com/document/d/1U0I6G0ZomISN8jM-uQ_kwClwt2ax6pjs8k4agC55pHc/edit

Doktor Tess Lawrie Platforma X @lawrie_dr

Kierownik WCH ds. zdrowia i nauki Christof Plothe DO zadał 36 pytań podczas ostatniej konferencji prasowej #Genewa na temat praw człowieka i COVID-19: 

1- Dlaczego nie powiedziano nam, że wirus Covid 19 został opatentowany przez firmę Moderna w 2018 roku?

2- Dlaczego Moderna wyprodukowała 100 000 dawek szczepionki Covid-19 w 2019 r., zanim wybuchła pandemia?

3- Dlaczego, wbrew wszelkim dowodom naukowym, zastosowano blokady i maski?

4- Dlaczego nie powiedziano nam, że „szczepionka” nie pozostaje w ramieniu, ale gromadzi się w całym ciele?

5- Dlaczego zalecono wykonanie testu PCR, skoro nie jest on przeznaczony do celów diagnostycznych?

6- Dlaczego definicje „szczepionki” i „odporności stadnej” zostały zmienione przed wybuchem Covid-19?

7- Dlaczego ogłoszono pandemię, skoro wskaźnik śmiertelności był porównywalny z grypą?

8- Dlaczego nie przeprowadzono badań genotoksyczności, teratogenności i rakotwórczości, a mimo to powiedziano nam, że „szczepionka” jest bezpieczna?

9- Dlaczego nie przeprowadzono odpowiednich obserwacji wszystkich osób, którym wstrzyknięto lek podczas stosowania nowego produktu terapii genowej?

10- Dlaczego nie przypominano regularnie lekarzom i społeczeństwu o konieczności zgłaszania działań niepożądanych tych nowych i eksperymentalnych „szczepionek” genetycznych?

11- Dlaczego podczas trwającej pandemii zalecono „szczepionkę”, która jest przeciwwskazana w wakcynologii?

12- Dlaczego zalecono „szczepionkę” osobom z lepszą naturalną odpornością?

13- Dlaczego nową terapię genową wprowadzono po trzech miesiącach, a nie wymaganych dziesięciu latach?

14- Dlaczego nie powiedziano nam, że w badaniu firmy Pfizer więcej osób zmarło w grupie zaszczepionej niż w grupie kontrolnej?

15- Dlaczego powiedziano nam, że zastrzyki na Covid są „bezpieczne i skuteczne”, skoro dowody tego nie potwierdzały?

16- Dlaczego dyskredytowano, karano i więziono przeciwne głosy ze strony nauki i praktyki lekarskiej?

17- Dlaczego po raz pierwszy w historii zniechęcano lekarzy do leczenia choroby i kazano im czekać na szczepionkę?

18- Dlaczego odradzano wczesne leczenie, skoro wiemy, że jest to najważniejsze narzędzie w leczeniu każdej choroby zakaźnej?

19- Dlaczego skuteczne i bardzo bezpieczne leki, takie jak hydroksychlorochina i iwermektyna, zostały zdyskredytowane, a nawet zakazane?

20- Dlaczego producenci nowych terapii genowych nie chcieli, aby ich dane były publikowane przez 75 lat?

21- Dlaczego zalecono dzieciom zastrzyki, maski i izolacje Covid, skoro wiadomo było, że nie są one poważnie dotknięte i nie rozprzestrzeniają Covid?

22- Dlaczego zalecono zastrzyki Covid w czasie ciąży, skoro ponad 80% dzieci zginęło w badaniach, gdy kobiety były szczepione w pierwszym trymestrze ciąży?

23- Dlaczego zapewniono zgodę w nagłych przypadkach, skoro w ciągu pierwszych trzech miesięcy po wprowadzeniu szczepień zmarło ponad 2000 osób?

24- Dlaczego nie wywołano oburzenia naukowców po opublikowaniu ponad 3500 artykułów wykazujących skutki uboczne zastrzyków na Covid-19?

25- Dlaczego konflikty interesów są tolerowane przez władze medyczne, skoro FDA, EMA i WHO są w 80–90% finansowane przez przemysł?

26- Dlaczego nie było odpowiedniej edukacji lekarzy, pacjentów i społeczeństwa,i w związku z tym brak możliwości świadomej zgody?

27- Dlaczego i w jaki sposób media zostały przechwycone, tak że forsowały tylko jeden program na całym świecie?

28- Dlaczego skuteczne protokoły leczenia, które istnieją od 2020 r., zostały zakazane i uznane za nielegalne?

29- Dlaczego nie mówi się nam o niepotrzebnych zgonach przypisanych Covidowi, ale w rzeczywistości spowodowanych środkami jatrogennymi (np. Midazolam, wentylacja) zastosowanymi na początku 2020 r.?

30- Dlaczego nie poinformowano o fundamentalnej roli poziomu witaminy D, diety i mikrobiomu, skoro te środki mogłyby zapobiec prawie 100% zgonów z powodu Covid-19?

31. Dlaczego pewne procedury medyczne były i są narzucane ludziom  wbrew ich woli, podczas gdy Deklaracja Norymberska wyraźnie się temu sprzeciwia?

32- Dlaczego badania nad zwiększeniem funkcjonalności, takie jak te dotyczące Covid-19, nie są zakazane na całym świecie?

33- Dlaczego nadal stosuje się produkt mRNA, skoro wiemy, że mRNA jest włączany do ludzkiego genomu, co skutkuje produkcją innych, nieznanych białek?

34- Dlaczego nie zatrzymano nieudanej koncepcji mRNA, skoro wiemy, że zwiększa ona prawdopodobieństwo, że biorca zarazi się Covid-19, wykazując w ten sposób negatywną skuteczność?

35-Dlaczego te produkty są nadal zalecane, skoro uważa się, że co najmniej 17 milionów ludzi zmarło w wyniku zastrzyków?

36-Dlaczego nie prowadzi się dochodzeń w sprawie nadmiernej liczby zgonów oraz wzrostu zachorowań na raka i problemy z sercem itp., które rozpoczęły się w 2021 r., a nie w 2020 r.?

To już oficjalne – EMA: Szczepionki na COVID-19 nie chronią przed zakażeniem!

EMA: szczepionki przeciw covid nie chronią przed zakażeniem!

Autor: AlterCabrio , 4 kwietnia 2024

Podczas pandemii korony ludność była mantrą przekonywana, że tylko szczepienia mogą zapewnić realną ochronę przed rozprzestrzenianiem się choroby. Europejska Agencja Leków (EMA) zaprzecza teraz tym stwierdzeniom, zrzucając w ten sposób prawdziwą bombę. Czy to przybliża proces prawny o krok?

−∗−

To już oficjalne – EMA: Szczepionki na COVID-19 nie chronią przed zakażeniem!

https://www.kla.tv/index.php?a=showembed&vidid=28655&lang=pl

[Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC]

W listopadzie 2023 r. Europejska Agencja Leków opublikowała wybuchowy list. List był odpowiedzią na pytanie kilku parlamentarzystów UE dotyczące szczepionek mRNA i ich skutków ubocznych.
EMA stwierdziła dosłownie: \”Rzeczywiście ma Pan rację, wskazując, że szczepionki przeciwko Covidzie-19 nie są dopuszczone do zapobiegania przenoszeniu wirusa z jednej osoby na drugą”.

Według EMA szczepionki nigdy nie zostały przetestowane i dopuszczone do ochrony przed infekcją i dalszym rozprzestrzenianiem się.
Według holenderskiego polityka i posła do Parlamentu Europejskiego Marcela de Graaffa, wszystkie kampanie szczepień przeciwko koronie, które były wykorzystywane do wywierania presji na ludność w całej Europie, aby “chronić siebie i innych”, były zatem nieuzasadnione i wprowadzały w błąd.
Jeśli przypomnimy sobie presję na szczepienia oraz propagandę polityczną i medialną ostatnich lat, bardzo zaskakujące jest to, że w mediach nie było ogólnego oburzenia po tym wybuchowym oświadczeniu EMY. Biorąc pod uwagę wiele skutków ubocznych szczepień, ważniejsze niż kiedykolwiek jest pogodzenie się z tym, co się stało, aby takie ekscesy nigdy więcej się nie powtórzyły.
Posłuchaj, jak europoseł de Graaff podsumowuje najważniejsze odpowiedzi EMA.

Konferencja prasowa Marcel de Graaff: EMA przedstawia szokujące fakty dotyczące szczepień przeciwko Covidzie-19

W zeszłym miesiącu Joachim Koers i sześciu innych posłów do Parlamentu Europejskiego napisało list do EMA, europejskiej agencji odpowiedzialnej za dopuszczanie produktów leczniczych na rynek europejski. Poprosiliśmy w nim o wyjaśnienie wielu problemów związanych ze szczepionkami na COVID-19. Problemy te są na tyle poważne, że zwróciliśmy się do EMA o cofnięcie pozwolenia na dopuszczenie go na rynek.

W tym miesiącu otrzymaliśmy od EMA odpowiedź na nasze pismo, które zawiera szokujące fakty. Po pierwsze, EMA wyraźnie stwierdza, że wprowadziła na rynek szczepionki przeciwko koronie tylko i wyłącznie w celu indywidualnej immunizacji, a w żadnym wypadku w celu kontroli zakażeń, a już na pewno nie w celu zapobiegania infekcjom lub ich ograniczania.

Jest to druzgocące dla rządów, które rozpoczęły kampanię wyborczą z przesłaniem, że robią to dla kogoś innego.

Nic z tego nie jest poprawne. EMA nie tylko nie dopuściła szczepionek do stosowania w celu zapobiegania infekcjom, ale posunęła się nawet dalej i stwierdziła w swojej odpowiedzi, cytuję: “Sprawozdania z oceny EMA dotyczące dopuszczenia szczepionek do rynku, które podkreślają brak danych na temat ryzyka infekcji …”. – Innymi słowy, szczepionki nie miały na celu zapobiegania infekcjom i z pewnością nie ma danych, które wskazywałyby, że szczepionki pomagają w zapobieganiu infekcjom. W rzeczywistości EMA stwierdza, że wielokrotne narażenie na wirusa zwiększa ryzyko infekcji, nawet u osób zaszczepionych.

Prowadzone przez rząd masowe kampanie na rzecz szczepień w celu ochrony własnych rodziców, sąsiadów i najsłabszych w społeczeństwie były nie tylko nieautoryzowane, ale także całkowicie nonsensowne i nieoparte na faktach. Ale niestety jest jeszcze gorzej. EMA mówi: “Szczepienia mają na celu wyłącznie ochronę osoby zaszczepionej, a przed zaszczepieniem osoby lub pacjenta” – cytuję ponownie EMA- “przed podaniem lub zaleceniem jakiegokolwiek szczepienia należy dokładnie rozważyć wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa”. Tak więc miałbyś prawo do szczepienia tylko wtedy, gdyby lekarz stwierdził, że jest to właściwe w twoim przypadku, a ponieważ praktycznie nikt w wieku poniżej 60 lat nie był zagrożony poważnymi powikłaniami związanymi z koronawirusem, z kilkoma wyjątkami, nikt w wieku poniżej 60 lat nie powinien być szczepiony.

Hale sportowe pełne zaszczepionych osób były zatem całkowicie sprzeczne z zastosowaniem, do którego szczepionki zostały dopuszczone przez EMA.

Jeszcze gorzej będzie z oceną bezpieczeństwa szczepionek. Dla EMA ważne było, aby skutki uboczne były odpowiednio rejestrowane, a EMA twierdzi, że \”Spodziewamy się wielu zgłoszeń działań niepożądanych występujących w trakcie lub wkrótce po szczepieniu”. Oznacza to, że skargi muszą być zgłaszane, zwłaszcza w pierwszej fazie szczepienia.

Rząd poparł politykę, zgodnie z którą skargi te nie były zgłaszane w ciągu pierwszych dwóch tygodni po szczepieniu, ponieważ szczepionka potrzebowała od 10 do 14 dni, aby zacząć działać. Wszystkie skargi w tym okresie zostały przypisane koronawirusowi. Jest to nie tylko oszustwo, ale także celowe narażanie ludzkiego życia. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że nadal zmagamy się z ogromną tak zwaną niewyjaśnioną nadumieralnością. Krótko mówiąc, te informacje z EMA są druzgocące dla polityki szczepień Rutte i De Jonge.

Rząd wiedział, że szczepionki nie chronią przed rozprzestrzenianiem się wirusa, ale nie przekazał tej informacji swoim obywatelom. Wręcz przeciwnie, wymusił szczepienia na naszych obywatelach za pomocą kłamstw, ukrył skutki uboczne i naraził na szwank zdrowie każdego, kto je otrzymał. Kampanie szczepień należy jak najszybciej przerwać, ponieważ nie są one po prostu bezpieczne i nie spełniają wymogów EMA. A rząd i wszystkie partie polityczne, które to wspierały, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za swoje kłamstwa i oszustwa.
Dziękuję.

EMA potwierdza w swoim piśmie z dnia 18 października 2023 r.:
”Szczepionki przeciwko COVIDZIE-19 nie zostały dopuszczone do stosowania w celu zapobiegania przenoszeniu wirusa z jednej osoby na drugą. Wskazanie obejmuje jedynie ochronę osobistą osób zaszczepionych”.

Prawnik Markus Haintz mówi: “Według EMA wynika to jasno z dokumentów autoryzacyjnych. Jednak obowiązkowe szczepienia dla instytucji i sił zbrojnych w Niemczech (D) oraz powszechne obowiązkowe szczepienia w Austrii (A) były uzasadnione ochroną grup szczególnie wrażliwych przed infekcją. Uzasadnienie odpowiadało zatem niedozwolonemu wskazaniu, a obowiązkowe szczepienia wypełniały tym samym znamiona przestępstwa przymusu”.

Propaganda szczepień narzucona przez państwo i media zmusiła wiele osób do przymusowego szczepienia. Wiele osób podążyło za dominującym i pozornie etycznym apelem o “ochronę siebie i innych” w dobrej wierze lub ze strachu. I to właśnie ci ludzie muszą teraz żyć z konsekwencjami niekiedy poważnych skutków ubocznych szczepień. Nie wspominając już o eksplodującej liczbie zaszczepionych osób, które zmarły “nagle i niespodziewanie” w wyniku szczepienia. Oświadczenia EMA były dostępne dla rządów, WHO i najwyższych władz UE od samego początku, dlatego nie możemy już mówić o niewiedzy . To kwestia intencji! Pamiętamy ogromną presję wywieraną na samą populację niemiecką:

* Były minister zdrowia Jens Spahn (CDU): “Jeśli chcesz zrobić coś więcej niż odwiedzić ratusz lub supermarket, musisz się zaszczepić”.

* Minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD): “Niezaszczepieni ludzie są odpowiedzialni za to, że nigdzie nie dojdziemy… Cały kraj będzie zakładnikiem tych ludzi. Nie możemy sobie na to dłużej pozwolić”.

* Minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD) atakuje nieszczepionych opiekunów podczas demonstracji słowami: “Nie wnieśliście żadnego wkładu i uważam za oburzające, że nadal macie bezczelność nadużywać demonstracji tych, którzy pracowali!”. – “Wasza praca nie wniosła żadnego wkładu, chcę to jasno powiedzieć”.

* Kanclerz federalny Olaf Scholz (SPD): “Każdy ma możliwość zmiany sytuacji poprzez zaszczepienie się… Szczepienia, wzmocnienie, to jest sposób na wyjście z kryzysu” – i dalej: “Niestety, nie zaszczepiono wystarczającej liczby obywateli. I wszystko, czego teraz doświadczamy, ma z tym związek”.

* Lider CDU Friedrich Merz: “Nigdy więcej niezaszczepionych ludzi w biurze, nigdy więcej niezaszczepionych piłkarzy na boisku, nigdy więcej niezaszczepionych posłów w Bundestagu, nigdy więcej niezaszczepionych studentów w sali wykładowej”.

* Przewodniczący Rady Ministrów Markus Söder (CSU): “Wprowadźmy wreszcie obowiązkowe szczepienia w Niemczech… Obowiązkowe szczepienia nie są naruszeniem swobód obywatelskich. Jest to raczej warunek odzyskania naszej wolności”.

* Dorothee Bär, wiceprzewodnicząca grupy parlamentarnej CDU/CSU ds. rodziny i kultury: “Szczepienia ratują życie – to nasze najważniejsze narzędzie w walce z pandemią. Dlatego jestem za wprowadzeniem powszechnego obowiązku szczepień. Musimy zwiększyć presję na szczepienia za pomocą obowiązku opartego na sankcjach, aby jak najszybciej zlikwidować obecną lukę w szczepieniach”.

* Były polityk Partii Zielonych Boris Palmer zasugerował: “Można by uzależnić wypłaty emerytur, rent, a nawet dostęp do miejsca pracy od przedstawienia dowodu szczepienia”.

* Tobias Hans, CDU, były minister kraju związkowego Saara: “Jesteś teraz poza życiem społecznym. Dlatego konsekwentnie robimy 2G”\… “Wierzymy, że dzięki temu możemy przełamać falę”.

* Prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier: “Większość ludzi w naszym kraju szczepi się, aby chronić siebie i innych. Ci, którzy się nie szczepią, narażają własne zdrowie i narażają nas wszystkich na ryzyko”.

* Były prezydent Niemiec Joachim Gauck do osób niezaszczepionych: “To straszne, że żyjemy w kraju, w którym żyją nie tylko ludzie wykształceni, ale także wystarczająca liczba szaleńców”.

* Rainer Stinner, polityk FDP: “Żaden antyszczepionkowiec nie będzie traktowany jak wróg państwa. Po prostu, miejmy nadzieję, że wkrótce, nie będą mogli już wychodzić do ludzi, ponieważ są niebezpiecznymi szkodnikami społecznymi. Ale ma wolność, by się nie szczepić. Ale nie ma wolności, by mi zagrażać”.

* Polityk FDP Strack-Zimmermann
“Nie można pozwolić, by nieszczepieni terroryzowali większość jako mniejszość”, i dalej: “W tych czasach niewiele można wykluczyć…”.

* Jessica Rosenthal (organizacja młodzieżowa SPD):
“Powszechny obowiązek szczepień nie ogranicza naszej wolności, ale nam ją zwraca”.

* Prezenterka ZDF Sarah Bosetti:
“Ale zaczynam się zastanawiać, czy podział społeczeństwa jest naprawdę taki zły. Nie, społeczeństwo nie podzieliłoby się na pół. Ponieważ ludzie, którzy chcą podzielić społeczeństwo, są w rzeczywistości dość daleko na prawo i dość daleko na dole. A taki dodatek jest nie niezbędny dla przetrwania całego kompleksu w najściślejszym tego słowa znaczeniu”.

* Przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Medycznego Frank Ulrich Montgomery:
“Ponieważ w tej chwili naprawdę doświadczamy tyranii nieszczepionych, którzy rządzą dwiema trzecimi zaszczepionych i narzucają nam wszystkie te środki. Tak, celowo używam terminu “tyrania”

Wiele innych znanych osobistości również skorzystało z okazji, aby zniesławić osoby niezaszczepione i obwinić je za rozprzestrzenianie się wirusa:

Jednak ci, którzy odmawiają szczepień, nie postrzegają siebie jako sprawców, ale jako ofiary.

Wszyscy wiemy, kto ponosi winę za ten czwarty punkt zwrotny.

Cóż, wielkie dzięki dla wszystkich niezaszczepionych.

Zgodnie z zarządzeniem, osoby niezaszczepione nie powinny w ogóle świętować.

Tyrania niezaszczepionych.

Prawicowi radykałowie.

Mniejszość, a są to osoby niezaszczepione

Pandemia niezaszczepionych.

Ideolodzy spisku

Ludzie, którzy odmawiają szczepień.

Tak, głupi ludzie i antysemici.

Ci ludzie powinni zostać pobici.

Dlaczego mieliby mieć takie same prawa jak my?

Dzięki tobie zbliża się kolejna zima w zamknięciu.

Jeśli nie chcesz się szczepić, masz problem.

Musimy zapłacić za to cenę.Jesteś teraz poza życiem społecznym.

Jesteś teraz poza życiem społecznym.

Nie chodzi więc o obowiązkowe szczepienia.

Grzywny, kwarantanna, utrata zatrudnienia.

Prędzej czy później takie zasady zostaną wprowadzone dla osób, które nie zostały zaszczepione

Dokładna ocena prawna tego, co się stało, nie jest oczywiście pożądana przez polityków ani media, a zatem nieuchronnie pojawia się pytanie, jakie kroki prawne są konieczne, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Niemiecki prawnik Ralf Ludwig i jego inicjatywa ZAAVV [Centrum Ponownej Oceny, Wyjaśnienia, Ścigania Prawnego i Zapobiegania Zbrodniom Przeciwko Ludzkości w związku ze Środkami Corony]
i przy wsparciu wielu innych prawników, złożył około 600 zarzutów karnych w Prokuraturze Federalnej w Karlsruhe i jest gotowy udać się aż do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, aby “zapobiec zbrodniom przeciwko ludzkości z powodu środków korony”. Poniższy wywiad z prawnikiem Ralfem Ludwigiem dostarcza informacji na temat sytuacji prawnej.
Możecie również pomóc w bardzo praktyczny sposób, rozpowszechniając ten i inne programy edukacyjne na temat pogodzenia się ze zbrodniami korony. Oświeceni ludzie są najskuteczniejszym kontrapunktem dla podburzających naród inicjatorów minionej pandemii, a tym bardziej dla tych samych inicjatorów kolejnych pandemii i innych arbitralnie wywołanych kryzysów.

___________

Źródło: kla.tv

Szwajcaria: Kolejna skarga do Prokuratury w sprawie szkodliwości szczepionek Covid.

Szwajcaria: Kolejna skarga do Prokuratury w sprawie szkodliwości szczepionek Civid.

Szwajcarski prawnik Philipp Kruse złożył zaktualizowaną skargę do prokuratora w imieniu 37 osób składających doniesienia i sześciu prywatnych powodów bezpośrednio poszkodowanych przez „szczepionki” mRNA na Covid.

Ze wszystkich powodów wyszczególnionych w skardze „należy natychmiast podjąć pilne środki przymusu (przeszukanie pomieszczeń Swissmedic, zajęcie „szczepionek” zawierających mRNA) w celu ochrony przed nielegalnymi i ryzykownymi zastrzykami mRNA” – czytamy w dokumencie skargi.

W dniu 14 lipca 2022 r. prawnik z Zurychu Philipp Kruse złożył 300-stronicową skargę karną do właściwej prokuratury w imieniu sześciu osób rzekomo poszkodowanych w wyniku szczepień mRNA.

Rozważając zalety i wady upublicznienia skargi, Kruse i jego zespół doszli do wniosku, że lepiej poczekać, aż prokuratura będzie miała wystarczająco dużo czasu na pilne zabezpieczenie dowodów.

„W związku z ogólnie pozytywnym odzewem ze strony prokuratury czekaliśmy nawet dłużej, niż pierwotnie planowaliśmy” – podaje portal Corona Complaint. „Jako prawnicy i naukowcy nie mogliśmy jednak dłużej ukrywać przed opinią publiczną specjalistycznej wiedzy, którą zdobyliśmy”. W związku z tym 14 listopada 2022 r. zespół udostępnił opinię publiczną zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Przeczytaj więcej: Szwajcaria: prawnik, który został zignorowany przez sąd, ujawnia publicznie sprawę karną przeciwko Swissmedic i żąda natychmiastowego zawieszenia szczepionek, The Exposé, 1 grudnia 2022 r.

Strona internetowa Corona Complaint określa pierwotną skargę jako „skargię karną 1.0”. Stwierdza się w nim: „Mamy tu do czynienia z największym niebezpieczeństwem – a nawet obrażeniami – dla zdrowia ludzkiego, jakie kiedykolwiek miało miejsce w Szwajcarii”.

Ponieważ niebezpieczeństwo to nadal istnieje, pogłębione przez przedłużenie zezwoleń na stosowanie zastrzyków mRNA covid, zespół zaktualizował skargę karną 1.0 o dodatkowe źródła.

„Ponieważ wszystkie pierwotne zarzuty zostały zdecydowanie potwierdzone, a dodano jeszcze więcej, ostatecznie nieunikniona była kompleksowa rewizja” – czytamy na stronie internetowej Corona Complaint.

W skardze kryminalnej 2.0 wykorzystano kompleksową analizę ryzyka i korzyści, aby wykazać, że zastrzyki mRNA wyraźnie wiążą się z negatywnymi skutkami. Jednak „Swissmedic do dziś oszukuje opinię publiczną w tej i wielu innych okolicznościach” – Zatem pierwotne oskarżenia, np. o fałszowanie dokumentów przez funkcjonariusza publicznego, zostały wzmocnione w skardze karnej 2.0.

Zawiadomienie karne 2.0 wpłynęło do prokuratury 7 lutego 2024 r. W zeszłym tygodniu, 28 marca 2024 r., Zespół ds. Skargi Koronowej udostępnił publicznie dokumenty skargi.

Dr Robert Malone opublikował artykuł dotyczący skargi karnej 2.0:

Sugeruję, że skarga prawna, którą dr Kruse zebrał i przedłożył szwajcarskim organom prawnym, stanowi najpełniejsze podsumowanie złego zarządzania i oszustw regulacyjnych, które miały miejsce praktycznie we wszystkich zachodnich krajowych organach regulacyjnych w okresie nacisków na obowiązkowe wdrożenie i wykorzystanie „szczepionek” mRNA na Covid-19 i może służyć jako szablon zarówno dla innych skarg, jak i zeznań biegłego.

Co więcej, uderzają mnie podobieństwa między działaniami szwajcarskiego krajowego organu regulacyjnego, amerykańskiej FDA/CDC i praktycznie wszystkich innych zachodnich krajowych organów regulacyjnych. To zdecydowanie sugeruje bliską komunikację i/lub zmowę między tymi agencjami a ich politycznymi i biurokratycznymi menedżerami w państwie podczas kryzysu związanego z Covid-19.

Pozew karny przeciwko SwissMedic/mRNA Vax, dr Robert Malone, 2 kwietnia 2024 r.

Kopię 21-stronicowego streszczenia można znaleźć TUTAJ, a kopię w formacie PDF TUTAJ. Przegląd, harmonogram, podsumowanie i pełny 450-stronicowy dokument skargi można znaleźć TUTAJ.

W podsumowaniu skargi („skarga”) wskazano, że „szczepionki” mRNA przeciwko zakażeniom SARS-CoV-2 okazały się znacznie większym zagrożeniem dla zdrowej populacji niż sam patogen SARS-CoV-2.

„Swissmedic lub osoby działające w jego imieniu ponoszą główną odpowiedzialność za naruszenie zdrowia ludzkiego już spowodowane przez substancje na bazie mRNA oraz za wynikające z tego zagrożenie” – stwierdza i szczegółowo opisuje błędy Swissmedic:

wielokrotne naruszenia wymogów należytej staranności wynikających z prawa dotyczącego produktów leczniczych;

niedopełnienie obowiązku monitorowania produktu po dopuszczeniu do obrotu (tzw. „pharmacovigilance”) w sposób proporcjonalny do występującego ryzyka i w zamian poważne i trwałe naruszenie obowiązku powiadamiania o skutkach ubocznych wynikającego z prawa dotyczącego produktów leczniczych;

poważne naruszenie zakazu reklamy produktów leczniczych przewidzianego w prawie produktów leczniczych;

niepożądane skutki uboczne (uszczerbek na zdrowiu), które można było przewidzieć na podstawie badań autoryzacyjnych, a które nastąpiły po uzyskaniu zezwolenia spełniają odpowiednie przepisy Kodeksu karnego; I,

świadome i uporczywe wprowadzanie w przestępczy sposób zarówno opinii publicznej, jak i personelu medycznego co do faktów istotnych dla oceny ryzyka i korzyści przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu.

W sekcji 3.1 skargi szczegółowo opisano działania przestępcze Swissmedic. Pod nagłówkiem „Wstępne zezwolenie naruszające prawo i obowiązki” w skardze wskazano, że tymczasowe zezwolenie zostało wydane pomimo czynników ryzyka, które musiały być znane już w grudniu 2020 r. Do czynników ryzyka należą:

Produkty mRNA są klasyfikowane jako terapia genowa przez organy regulacyjne, takie jak Swissmedic i Europejska Agencja Leków, a także przez samych producentów. Terapie genowe stwarzają szczególne ryzyko z kilku powodów.

Swissmedic rezygnuje z wymogów dotyczących ustandaryzowanego dawkowania preparatów mRNA dopuszczonych do wstrzykiwań, które w innym przypadku byłyby obowiązkowe w przypadku wszystkich innych produktów leczniczych.

Proces wytwarzania faktycznie podanych produktów mRNA („proces wytwarzania 2” z plazmidowym DNA) różnił się zasadniczo od procesu wytwarzania stosowanego w przypadku produktów zatwierdzonych przez Swissmedic („proces wytwarzania 1”).

Wstępne badania na zwierzętach – obowiązkowy warunek badań klinicznych II i III fazy oraz kluczowy element bezpieczeństwa – nie zostały przeprowadzone przez producentów w ogóle lub w niewystarczającym stopniu, a już wykazały niepokojące wyniki.

Kolejne badania na ludziach, na podstawie których pod koniec 2020 r. wydano „tymczasowe” zezwolenia, trwały zaledwie dwa miesiące (a nie jak zwykle 12–24 miesiące) i zostały następnie de facto przerwane przez producentów przez rozwiązania grup kontrolnych i zostały w dużej mierze pozbawione średnio- i długoterminowego znaczenia.

„Pomimo tej niepokojącej sytuacji początkowej z punktu widzenia bezpieczeństwa” – czytamy w skardze – „i pomimo wielu innych okoliczności zwiększających ryzyko, firma Swissmedic szybko i skutecznie zatwierdziła pierwsze zezwolenie na „szczepionki” mRNA”.

Wnioski o zezwolenie zostały „rozpatrzone” i zatwierdzone w ciągu zaledwie 63 dni kalendarzowych (zwykła procedura trwałaby 330 dni, procedura „tymczasowego” zezwolenia trwa zwykle 140 dni), przy czym po prostu pominięto ważne, obowiązkowe kamienie milowe.

W efekcie te „tymczasowe” zezwolenia w rozumieniu art. 9a TPA oznacza w rzeczywistości, że cała populacja Szwajcarii uczestniczyła bez swojej wiedzy w najbardziej ryzykownym i największym eksperymencie klinicznym, jaki kiedykolwiek przeprowadzono w Szwajcarii (a co za tym idzie, na całym świecie). I ten eksperyment nie został do dziś zakończony.

Roszczenie karne Swissmedic – „Streszczenie” (2.0), Prawo Kruse, 7 lutego 2024 r.

W sekcji 3.2 skargi szczegółowo opisano utrzymywanie przez Swissmedic nielegalnych zezwoleń, które naruszają prawo i obowiązki. Należą do nich lekceważenie wszelkich dodatkowych oznak ryzyka dotyczących dawkowania; działania niepożądane i zgony odnotowane w raporcie firmy Pfizer dotyczącym nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii po wprowadzeniu na rynek; oraz globalne raporty dotyczące działań niepożądanych.

„Nawet te skandaliczne sygnały alarmowe nie skłoniły Swissmedic do poważnego zakwestionowania niewłaściwej ścieżki, którą obrała. Swissmedic nie ograniczał liczby zezwoleń ani nie informował opinii publicznej o zidentyfikowanych zagrożeniach. Firma Swissmedic nie czuła się nawet zobowiązana do ulepszenia swojego czysto biernego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez rejestrowanie działań niepożądanych stwierdzonych w Szwajcarii” – stwierdza skarga.

„Zamiast tego” – czytamy w skardze – „pod koniec 2021 r. firma Swissmedic podjęła kroki w kierunku rozszerzenia zezwoleń na trzecią dawkę („dawkę przypominającą”) i na dzieci w wieku pięciu lat i starsze… choć między innymi na tym etapie… znany także”:

że nawet przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego otwarcie opisywali zastrzyki mRNA jako to, czym w rzeczywistości są – formą terapii genowej;

że toksyczne białko kolców wytwarzane w organizmie zaszczepionej osoby występuje w organizmie znacznie dłużej i w znacznie wyższym stężeniu niż pierwotnie deklarowało Swissmedic i producenci, co może prowadzić do wielu poważnych skutków ubocznych, łącznie ze śmiercią;

że dane zostały sfałszowane, a sygnały ryzyka ukryte w kontekście badania zatwierdzającego Comirnaty (Pfizer/BioNTech), co powinno było doprowadzić do natychmiastowego wycofania badania;

że firma Pfizer/BioNTech przedstawiła pod koniec sierpnia 2021 r. alarmujący raport okresowy (PSUR), z którego wynika, że 46 przypadków zakończyło się śmiertelnie w badaniach klinicznych, a 5069 przypadków (1,6%) zakończyło się już śmiertelnie w tzw. -faza marketingowa”;

że firma Pfizer dostarczyła do Szwajcarii 7 partii produktów ze znacznie zwiększoną liczbą raportów o zdarzeniach niepożądanych – był to sygnał alarmowy, który powinien był skłonić firmę Swissmedic do natychmiastowego ostrzeżenia ludności, a nawet wycofania partii, ale tak się jeszcze nie stało;

że w Szwajcarii odnotowano co najmniej 60 zgonów dzieci, tys

Prześlij opinię

e UE i USA w przypadku samych Comirnaty i Spikevax, co oznacza, że bezwzględny próg alarmowy wynoszący 50 zgonów został wyraźnie przekroczony tylko w tej grupie docelowej, która w żaden sposób nie jest zagrożona SARS-CoV-2, co powinno doprowadzić do co najmniej natychmiastowe zawieszenie przedłużenia tego zezwolenia, jeśli nie zawieszenie wszystkich zezwoleń na mRNA;

że w samych USA i UE zgłoszono już ponad 2 000 przedwczesnych porodów i martwych porodów w wyniku wstrzyknięć mRNA;

że niepokojąca tendencja była widoczna w Szwajcarii już w 2021 r., a mianowicie wyraźny i utrzymujący się współczynnik zgonów w młodszych grupach wiekowych wkrótce po „aktywności szczepień”; I,

że do końca 2021 r. „szczepionki” mRNA (Comirnaty i Spikevax) otrzymały 60 razy więcej raportów o poważnych skutkach ubocznych i 20 razy więcej raportów o zgonów na milion podanych dawek w porównaniu ze szczepionkami przeciw grypie.

„Zamiast ostatecznie zawiesić zezwolenia na mRNA, przeprowadzić dogłębną analizę podjętych decyzji, powiedzieć społeczeństwu prawdę o faktycznie możliwych do zidentyfikowania zagrożeniach i ulepszyć system raportowania dotyczący rejestrowania skutków ubocznych szczepień zgodnie z tymi zagrożeniami, W 2022 r. firma Swissmedic w dalszym ciągu utrzymywała wszystkie „tymczasowe” zezwolenia” – czytamy w skardze, odnotowując dodatkowe „istniejące fakty wiążące się z ryzykiem i znaczeniem prawnym”, które były znane.

Fakty te obejmują produkty mRNA, które są produktami wysokiego ryzyka, ponieważ zawierają kwas nukleinowy, regulują ekspresję genów i „materiał biologicznie aktywny”; na całym świecie zgłoszono już prawie cztery miliony niepożądanych reakcji na wszystkie „szczepionki” przeciwko Covid-19; martwe porody i poronienia odnotowane po szczepieniu ciężarnej matki; historyczny spadek liczby urodzeń żywych na całym świecie; szkodliwy wpływ na płodność kobiet i mężczyzn; znaczny wzrost szerokiej gamy diagnoz chorób; raporty z sekcji zwłok potwierdzające, że przyczyną śmierci było białko kolczaste wywołane szczepionką; oraz doniesienia o zapaleniu mięśnia sercowego i zespole nabytego niedoboru odporności po szczepieniu („VAIDS”) po szczepieniu.

„Do 1 marca 2022 r. ukazało się co najmniej 128 recenzowanych publikacji na temat chorób serca, 216 recenzowanych publikacji na temat zagrażających życiu zaburzeń krzepnięcia (zakrzepicy itp.) oraz sześć recenzowanych publikacji na temat możliwych zgonów w wyniku szczepień przeciwko Covid. zostały opublikowane” – czytamy w skardze.

Następnie w skardze szczegółowo opisano, że „covid-19” nie jest i nigdy nie był chorobą „zagrażającą życiu lub wyniszczającą”, która zagraża ogółowi społeczeństwa.

„W świetle powyższego firma Swissmedic zatwierdziła wysoce eksperymentalny i niebezpieczny produkt leczniczy zapobiegający chorobie, która nie stanowi większego zagrożenia dla całej populacji niż grypa” – stwierdza Kruse i jego zespół.

Ponadto firma Swissmedic nie zatwierdziła jeszcze skuteczniejszych i mniej szkodliwych metod leczenia, o których wiadomo od dawna, takich jak leczenie iwermektyną lub inne odpowiednie metody. „Czyniąc to, firma Swissmedic celowo odsunęła na bok wymóg uzyskania zezwolenia wynikający z braku alternatywnych metod leczenia, a tym samym aktywnie zablokowała wyraźnie skuteczniejszą ochronę przed covid-19 (niż „szczepienia” mRNA).”

Z tych wszystkich powodów oraz innych, które szczegółowo opisano w skardze, ale nie odnotowaliśmy w naszym artykule, „należy natychmiast podjąć pilne środki przymusu (przeszukanie pomieszczeń Swissmedic, zajęcie „szczepionek” mRNA) w celu ochrony przed tymi nielegalnymi i wysokimi – ryzykowne zastrzyki mRNA” – stwierdza skarga. „Ponadto należy w końcu podjąć aktywne działania, aby zapewnić, że ludność szwajcarska, która w dalszym ciągu jest wprowadzana w błąd, zostanie poinformowana o mnogości problemów w sposób kompletny i przejrzysty

Sławny onkolog wypowiada się na temat turbo-raka księżnej Kate. W Polsce o po-szczepiennych turbo-rakach: Badać i pisać zakazano.

Sławny onkolog wypowiada się na temat turbo-raka księżnej Kate

“I am hugely grateful” [po injekcji]

[Znajomy lekarz, ordynator mówi (“ale tylko prywatnie” – zastrzega,) że u niego takich “turbo-raków” wśród młodych, zaszczepionych, jest sporo. A w W. Brytanii ludzie byli odporni na propagandę pro-szprycową, więc namówienie młodej, ładnej księżnej na propagowanie szczepień pewnie skłoniło z dziesięć tysięcy brytyjczyków do szprycy. Ilu z nich zmarło na “tugbo-raka”, chyba można znaleźć w statystykach oficjalnych W. Brytanii, bo w tym są dość uczciwi. Czy można tę biedną kobietę o to obwiniać? Nie wiem, ale należy wszystkich przestrzec przed lekkomyślnym postępowaniem. MD]


Data: 24 marzo 2024 Author: Uczta Baltazara

Dr William Makis, kanadyjski onkolog i luminarz Cross Cancer Institute, wykładowca na University of Alberta:

U księżnej Walii, Kate Middleton, zdiagnozowano raka – istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ma tzw. turbo-raka, wywołanego przez szczepionki mRNA COVID-19, które przyjęła w 2021 roku.

Jakie są najbardziej prawdopodobne turbo nowotwory wywołane przez mRNA, które wymagałyby poważnej operacji jamy brzusznej i “chemioterapii zapobiegawczej”?

1. Turbo rak okrężnicy – jeden z najczęstszych

2. Turbo rak jajnika – coraz częstszy, złe rokowania

3. Turbo rak macicy – endometrium lub mięsak macicy

4. Rzadkie nowotwory turbo – wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, trzustka, żołądek.

W moim artykule szczegółowo omawiam każdy z tych scenariuszy.

Najczęstszym scenariuszem jest turbo rak okrężnicy, który jest na szczycie listy 5 nowotworów występujących po szczepieniu szczepionkami mRNA Pfizer lub Moderna przeciwko COVID-19.

Turbo Rak jelita grubego jest coraz powszechniejszy i występuje u coraz młodszych mężczyzn i kobiet. Rośnie szybko i często nie reaguje na standardowe schematy chemioterapii i radioterapii. Immunoterapia również nie działa, co zwykle szokuje onkologów.

Turbo rak jajnika występuje coraz częściej u młodszych kobiet. Często występują one jako torbiele jajników i w wielu przypadkach są początkowo uważane za łagodne.

Wiele przypadków turbo-raka jajnika zostało zignorowanych przez lekarzy, dopóki nie osiągnęły one tak dużych rozmiarów, że musiały zostać usunięte chirurgicznie – i dopiero wtedy wykryto raka. Takie przypadki mają złe rokowania.

Turbo rak macicy również gwałtownie rośnie i może objawiać się bólem brzucha lub krwawieniem i początkowo uważany jest za nowotwór łagodny, taki jak mięśniaki macicy. Są to nowotwory endometrium lub mięsaki.

Rzadkie turbo nowotwory jamy brzusznej mogą dotyczyć wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, trzustki, żołądka i wątroby.

W przypadku wyrostka robaczkowego może wystąpić zapalenie wyrostka robaczkowego, a w przypadku pęcherzyka żółciowego ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego – po usunięciu może zostać wykryty rak, ukryty i nieoczekiwany. Nie są to jednak “poważne operacje jamy brzusznej”, więc są mniej prawdopodobne.

Moją hipotezą i obawą jest to, że poważna operacja brzuszna, którą przeszła księżna Walii, była całkowitą histerektomią i obustronną salpingo-oforektomią, a rak jest albo rakiem jajnika, albo rakiem macicy, który został nieoczekiwanie odkryty po badaniu patologicznym próbki chirurgicznej.

Potrzeba “chemioterapii zapobiegawczej” sugeruje turbo raka jajnika lub bardziej zaawansowane stadium turbo raka macicy (lub bardziej agresywne podtypy, takie jak mięsaki macicy, raki jasnokomórkowe lub raki surowicze), które również wymagałyby chemioterapii.

Jeśli Księżna Walii cierpi na turbo-raka jajnika lub zaawansowanego lub agresywnego turbo-raka macicy, będzie potrzebowała znacznie bardziej kompleksowego planu leczenia raka niż ten, który zaoferują jej brytyjscy onkolodzy.

Ogólnie rzecz biorąc, turbo-nowotwory nie reagują na standardowe schematy chemioterapii, radioterapii lub immunoterapii.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku turbo-nowotworów jajnika.

Księżna będzie potrzebowała planu leczenia, który uwzględni niektóre z unikalnych cech turboraka indukowanego przez mRNA.

Będzie on obejmował protokół “detoksykacji” z białek kolczastych (obejmujący czynniki rozkładające białka kolczaste, takie jak Nattokinaza i czynniki wiążące białka kolczaste o właściwościach przeciwnowotworowych, takie jak kwercetyna, liść oliwny, czarnuszka siewna lub kurkumina). a także “Alternatywny plan leczenia”, który obejmuje wysoką dawkę Iwermektyny i wysoką dawkę Fenbendazolu/Mebendazolu/Albendazolu.

Musi również wyeliminować cukier ze swojej diety, ponieważ rak rozwija się na cukrze (co potwierdza twierdzenie dr. Tullio Simonciniego, że rak to grzyb – uwaga red. Uczty Baltazara) i rozważyć niektóre pokarmy o silnych właściwościach przeciwnowotworowych (Soursop, grzyby Turkey Tail itp. są świetnymi przykładami).

Mam nadzieję, że księżna Walii jest w stanie otoczyć się lekarzami, którzy nie porzucili przysięgi Hipokratesa podczas pandemii COVID-19 (niestety zdecydowana większość to zrobiła, w tym praktycznie wszyscy onkolodzy).

Potrzebuje również lekarzy, którzy rozumieją bardzo realne i niebezpieczne zjawisko turbo raka wywołanego szczepionką mRNA COVID-19.

William Makis MD

@MakisMD

NEW ARTICLE: The Princess of Wales, Kate Middleton has been diagnosed with Cancer – there is a high probability she has Turbo Cancer, caused by COVID-19 mRNA Vaccines she took in 2021. What are the most likely mRNA Induced Turbo Cancers that would require major abdominal surgery… Mostra altro

Immagine

Immagine

Ultima modifica: link

====================

William Makis MD

@MakisMD

NEW ARTICLE: The Princess of Wales, Kate Middleton has been diagnosed with Cancer – there is a high probability she has Turbo Cancer, caused by COVID-19 mRNA Vaccines she took in 2021. What are the most likely mRNA Induced Turbo Cancers that would require major abdominal surgery and “preventative chemotherapy”? 1. Turbo Colon Cancer – one of most common 2. Turbo Ovarian Cancer – on the rise, poor prognosis 3. Turbo Uterine Cancer – endometrial or sarcoma 4. Rare Turbo Cancers – appendix, gallbladder, pancreas, gastric I go through each of these Turbo Cancer scenarios in detail in my article. Turbo Colon Cancer would be the most common scenario, it is the top 5 cancer that occurs following vaccination with Pfizer or Moderna COVID-19 mRNA Vaccines. Turbo Colon Cancer is skyrocketing and presents now in younger and younger men and women. It grows rapidly and often doesn’t respond to standard chemotherapy and radiotherapy regimens. Immunotherapy also doesn’t work, which tends to shock Oncologists. Turbo Ovarian Cancer is on the rise in younger women. These often present as ovarian cysts and in many cases are initially assumed to be benign. Many cases of Turbo Ovarian Cancer have been ignored by doctors until they were so large that they had to be surgically removed – and only then is cancer discovered. These have a poor prognosis. Turbo Uterine cancer is also skyrocketing and this could present with abdominal pain or bleeding, and thought initially to be benign tumors like fibroids. These are either endometrial cancers or sarcomas. Rare Turbo Cancers in the abdomen would include appendix, gallbladder, pancreas, gastric, liver. Appendix can present as appendicitis, gallbladder as acute cholecystitis – upon removal, cancer can be discovered, hidden and unexpected. These are not “major abdominal surgeries”, however, so they are less likely. My hypothesis and concern is that the major abdominal surgery The Princess of Wales had was a total hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy and the cancer is either an Ovarian cancer or a Uterine cancer that was discovered unexpectedly after pathological examination of the surgical specimen. The need for “preventative chemotherapy” suggests a Turbo Ovarian Cancer, or a more advanced stage Turbo Uterine Cancer (or more aggressive subtypes such as Uterine carcinosarcomas, clear cell cancers, or serous cancers) which would also require chemotherapy. If The Princess of Wales is suffering from Turbo Ovarian Cancer or an advanced or aggressive Turbo Uterine Cancer, she will need a much more comprehensive Cancer Treatment plan than her UK Oncologists will offer her. Turbo Cancers in general don’t respond to standard chemotherapy, radiotherapy or immunotherapy regimens. This is especially true for Turbo Ovarian Cancers. The Princess will need a Treatment plan that addresses some of the unique characteristics of mRNA Induced Turbo Cancer. This will include a spike protein “detoxification” protocol (that involves spike protein breakdown agents such as Nattokinase and spike protein binding agents with anti-cancer properties such as Quercetin, Olive Leaf, Nigella Sativa or Curcumin) as well as an “Alternative treatment plan” that includes high dose Ivermectin and high dose Fenbendazole/Mebendazole/Albendazole. She must also eliminate sugar from her diet, as cancer thrives on sugar, and consider certain foods with powerful anti-cancer properties (Soursop, Turkey Tail mushroom, etc are great examples) I hope The Princess of Wales

@KensingtonRoyal

can surround herself with doctors who didn’t abandon their Hippocratic Oath during the COVID-19 pandemic (unfortunately vast majority did, including virtually all Oncologists). She also needs doctors who understand the very real and dangerous phenomenon of COVID-19 mRNA Vaccine Induced Turbo Cancer. Article Link in photo to avoid shadowban, just re-type the URL in the 1st photo at the top, into your browser to access

=========================

“TURBO RAK” ZWIĄZANY ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO COVID-19 – wywiad z dr Williamem Makisem https://www.bitchute.com/video/cfz3CLKd72yR/

NA CAŁYM ŚWIECIE BUDOWANE SĄ FABRYKI PREPARATÓW mRNA https://www.bitchute.com/video/3xLURPx7xuW1/

DR WILLIAM MAKIS O TYM, JAK BIG PHARMA JUŻ POZYCJONUJE SIĘ, ABY CZERPAĆ ZYSKI Z OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ ICH SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19 https://www.bitchute.com/video/1VML1z7wkCVp/

Dowody, jak “decydenci” kłamali w sprawie kowida: “Należy zwiększyć ocenę ryzyka” – właśnie BEZ DOWODÓW…

Należy zwiększyć ocenę ryzyka Dariusz Galczak

21 marzec 2024 altershot.tv/ze-swiata/nalezy-zwiekszyc-ocene-ryzyka

Multipolar ujawnił dotychczas tajne protokoły zespołu kryzysowego Instytutu Roberta Kocha (RKI) ds. koronawirusa. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z “umiarkowanego” do “wysokiego” ogłoszone w marcu 2020 r. – podstawa wszystkich środków blokujących i wyroków sądowych – nie opierało się na eksperckiej ocenie RKI, ale na instrukcjach politycznych podmiotu zewnętrznego – którego nazwisko/nazwa została zaciemniona w protokole.

zobacz także:

Nauka w czasach „zarazy”.

Chińska kampania promująca “Globalny Lockdown”

==========================

Głos Lothara Wielera brzmiał jak zwykle dźwięcznie i spokojnie, gdy 17 marca 2020 r. ogłosił przed kamerami decyzję, która stanie się podstawą wszystkich środków blokujących, a tym samym wywróci życie w Niemczech do góry nogami na kilka lat:

“Dzisiaj zmienimy ocenę ryzyka dla zdrowia ludności w Niemczech. Od dziś będziemy je oceniać jako wysokie. Powód jest dość prosty. Widać dynamikę. (…) Tłem dla zmiany oceny ryzyka jest dalszy wzrost liczby przypadków (…)”.

Uaktualnienie oceny ryzyka było, jak się wkrótce okaże, podstawą prawną dla wszystkich środków związanych z koronawirusem. Powołały się na nią wszystkie sądy, które odrzuciły skargi osób dotkniętych koronawirusem. Tenor: Ocena ryzyka przeprowadzona przez RKI – jako właściwy organ wyznaczony przez ustawę o ochronie przed infekcjami – nie jest kwestionowana przez sąd. Jeśli RKI stwierdzi, że ryzyko jest wysokie, to tak jest, a zatem odpowiednie środki polityczne są uzasadnione.

Niewiarygodne uzasadnienie

Multipolar już pod koniec marca 2020 r. zbadał niewiarygodność krótkiego uzasadnienia Wielera dla aktualizacji (“dynamika”, “rosnąca liczba przypadków”). Nie tylko liczba przypadków potroiła się w marcu, ale także liczba przeprowadzonych testów – co RKI przyznał drobnym drukiem w swoim raporcie o stanie z 26 marca 2020 r., kilka dni po zapytaniu naszego magazynu, ale czego wówczas prawie nikt nie zauważył.

W szczególności rzeczywisty wzrost rozprzestrzeniania się wirusa w stosunku do liczby testów wyniósł zaledwie jeden punkt procentowy na krótko przed blokadą. Między 9 a 15 marca 2020 r. sześć procent osób poddanych testom w Niemczech uzyskało pozytywny wynik testu na obecność wirusa, a siedem procent między 16 a 22 marca (raport sytuacyjny RKI z 26 marca 2020 r., s. 6). Ten wzrost o jeden punkt procentowy stanowił tak zwany “wykładniczy wzrost” epidemii, o którym mówili wówczas wszyscy w polityce i mediach. 22 marca kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła lockdown, uzasadniając to tym, że koronawirus “nadal rozprzestrzenia się w alarmującym tempie”.

Eksperci z RKI, na czele z Lotharem Wielerem i jego zastępcą Larsem Schaade, musieli zdawać sobie sprawę, że ta interpretacja była myląca. Co więc tak naprawdę stało za wzrostem oceny ryzyka? Jakie dyskusje miały miejsce w RKI, jakie argumenty były wymieniane wewnętrznie? Krótko mówiąc: na czym opierała się decyzja?

Spór prawny

RKI konsekwentnie blokowało odpowiednie zapytania. Po pierwszym pozwie złożonym przez Multipolar w listopadzie 2020 r. w celu wyegzekwowania prawa do informacji na mocy prawa prasowego, berliński sąd administracyjny wydał w marcu 2021 r. orzeczenie, zgodnie z którym organ musiał ujawnić przynajmniej nazwiska wyższych rangą członków zespołu kryzysowego RKI. W następstwie tego Multipolar złożył wniosek na podstawie ustawy o wolności informacji za pośrednictwem renomowanej berlińskiej kancelarii Partsch & Partner. RKI zwlekała z odpowiedzią, więc pod koniec 2021 r. złożyliśmy pozew o dostęp do protokołów zespołu kryzysowego RKI. Po latach przeciągania liny między prawnikami, w 2023 r. RKI zdecydowała się na zaskakujący zwrot i opublikowała protokoły, choć z obszernymi redakcjami.

Multipolar wkrótce opublikuje pakiet ponad 200 protokołów liczących łącznie ponad tysiąc stron z okresu od stycznia 2020 r. do kwietnia 2021 r. (Aktualizacja z 20 marca: dokumenty zostały już opublikowane). Obecnie pozywamy berliński sąd administracyjny o zniesienie redakcji. Rozprawa odbędzie się tam 6 maja.

Do tej pory postępowanie kosztowało nasz magazyn około 15 000 euro. Finansujemy je z niewielkich darowizn od naszych czytelników – i jesteśmy wdzięczni za dalsze wsparcie.

Protokoły

Po przejrzeniu protokołów, które zostały teraz opublikowane, jasne jest, że początkowo odbyła się wewnętrzna dyskusja ekspertów na temat oceny ryzyka, ale aktualizacja w marcu była nagła i najwyraźniej została zainicjowana spoza RKI. Cały proces konsultacji naukowych został wyraźnie przyćmiony przez presję polityczną.

Poniżej znajduje się przegląd wydarzeń. W poniedziałek, 24 lutego 2020 r., Włochy zgłosiły łącznie pięć zgonów, Tagesschau poinformował: “Po pojawieniu się nowego koronawirusa we Włoszech, niemiecki rząd widzi zmianę sytuacji w Niemczech. Minister zdrowia Spahn spodziewa się, że wirus może rozprzestrzenić się również w tym kraju”. Protokół zespołu kryzysowego RKI z tego samego dnia stwierdza, że ryzyko dla ludności niemieckiej pozostaje “niskie”.

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 24 lutego 2020 r.

W całkowitej sprzeczności z tym, Heiko Rottmann-Großner, starszy członek personelu Spahna z doskonałymi kontaktami na amerykańskiej scenie zarządzania pandemią, powiedział tego samego dnia kilku sekretarzom stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że konieczne jest teraz “sparaliżowanie gospodarki” i podjęcie środków ostrożności w zakresie godzin policyjnych na czas nieokreślony. Rok wcześniej powiernik Spahna uczestniczył jako przedstawiciel Niemiec w symulacji pandemii wysokiego szczebla zorganizowanej przez prywatne instytucje amerykańskie.

WHO również zwiększyła presję, jak donosi Tagesschau 25 lutego: “Światowa Organizacja Zdrowia wzywa rządy na całym świecie do przygotowania się na wybuch koronawirusa”. 26 lutego Spahn oświadczył: “Jesteśmy na początku epidemii koronawirusa w Niemczech”. Punktem wyjścia było siedem nowych przypadków w Niemczech, w których nie można było już prześledzić drogi zakażenia. Tego samego dnia w wewnętrznym protokole RKI odnotowano, że strona główna została zaktualizowana, “teraz ryzyko dla ogółu populacji w Niemczech” niskie do umiarkowanego “, lepiej pasuje do aktualnej oceny”.

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 26 lutego 2020 r.

Tego samego dnia tagesschau.de rozpoczął blog na żywo, który nie kończył się przez miesiące i lata. Pierwsze nagłówki brzmiały: “WHO wzywa do przygotowań”, “Pacjent w NRW w stanie krytycznym” i “Strach przed pandemią przygnębia Dax”.

W tym momencie RKI nie przyłączył się jeszcze do chóru. W piątek, 28 lutego, wicedyrektor RKI Lars Schaade uspokoił sytuację przed kamerami:

“Oceniam, że sytuacja jest mniej więcej tak samo poważna, jak w przypadku silnej lub bardzo silnej epidemii grypy”.

Tego samego dnia Bill Gates wkroczył na publiczną arenę koronawirusa. Artykuł “Jak reagować na Covid-19” pojawił się na jego blogu, a także został opublikowany w New England Journal of Medicine, jednym z najbardziej szanowanych i poczytnych czasopism medycznych na świecie. Gates ostrzegł w nim, że ze względu na niezwykle wysoki wskaźnik śmiertelności z powodu Covid-19, rozwój szczepionek musi być teraz znacznie przyspieszony i wspierany ze środków publicznych. “Miliardy dolarów” są szybko potrzebne od rządów, aby szczepionki były gotowe do zatwierdzenia. Śmiertelność rzędu normalnej grypy – jak podejrzewał wówczas RKI – nie pasowała do tego obrazu.

W poniedziałek, 2 marca, RKI zaostrzyła ocenę ryzyka z “niskiego do umiarkowanego” na “umiarkowane”. Odpowiednia sekcja w protokole z 2 marca jest prawie całkowicie zaciemniona.

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 2 marca 2020 r.

W dalszej części protokołu, w sekcji “Diagnostyka laboratoryjna”, wspomniano, że Grupa Robocza ds. Grypy w RKI przetestowała “ponad 140 próbek do tej pory” pod kątem koronawirusa, ale “wszystkie były negatywne”.

Tego samego dnia Jens Spahn pojawił się z dużą obsadą na federalnej konferencji prasowej. Christian Drosten pojawił się obok niego po raz pierwszy, podobnie jak szef RKI Wieler i inni profesorowie. Minister otwarcie przyznał, że “dzisiejsze wystąpienie było częścią zintensyfikowanej ofensywy komunikacyjnej”. Kampania reklamowa jest już prowadzona we wszystkich głównych gazetach, emitowane są również reklamy radiowe specjalnie wyprodukowane przez rząd, a kanały mediów społecznościowych są wykorzystywane “na wszystkich poziomach“.

Następnego dnia w protokole RKI odnotowano: “80 próbek przetestowanych wczoraj, wszystkie negatywne”.

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 3 marca 2020 r.

6 marca: “213 próbek przebadanych wczoraj, wszystkie negatywne”.

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 6 marca 2020 r.

11 marca w ocenie ryzyka stwierdzono: “brak potrzeby dostosowania”. Tego dnia WHO ogłosiła pandemię. Następnego dnia w protokole odnotowano: “Ocena ryzyka została uzupełniona o informację, że WHO ogłosiła pandemię. Skorygowana ocena ryzyka zostanie opublikowana online. Pod względem finansowym, praktycznym itp. nic się nie zmienia”. Następnie dalej: “AGI Sentinel Surveillance: brak nowych przypadków”.

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 12 marca 2020 r.

Tydzień zakończył się w piątek 13 marca zwięzłym stwierdzeniem: “Aktualna ocena ryzyka pozostaje niezmieniona”. Ryzyko dla populacji było zatem nadal uważane przez RKI za “umiarkowane”, pomimo podekscytowania w mediach i pomimo ogłoszenia pandemii przez WHO. Instytut Roberta Kocha nadal opierał się na faktach – na razie.

Tego samego dnia WHO nadal wywierało presję. “Szef WHO: Europa jest teraz epicentrum”, donosi Tagesschau i wyjaśnia: “Według szefa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, Europa stała się epicentrum pandemii koronawirusa. Każdy kraj, który wierzy, że uniknie poważnych epidemii koronawirusa, takich jak te w innych krajach, popełnia śmiertelny błąd”.

W sobotę, 14 marca, nowy numer Der Spiegel został opublikowany pod nagłówkiem “Czy jesteśmy gotowi?” z lekarzem ratunkowym w odzieży ochronnej na okładce, stojącym między plandekami namiotu szpitala wojskowego. Tego dnia Berlin zaczął kopiować chińskie środki z zaskakującą szybkością i rygorystycznością. Senat zakończył życie publiczne w stolicy zwykłym dekretem. Wszystkie puby, kluby, targi, kina i teatry zostały zmuszone do zamknięcia – łącznie z kościołami. Władze miasta zakazały wszelkich zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób, w tym wszelkich demonstracji politycznych.

Coś stało się również z RKI w ten weekend. Świadczy o tym przede wszystkim protokół z poniedziałku 16 marca, w którym napisano: “W weekend przygotowano nową ocenę ryzyka. Zostanie ona zwiekszona w tym tygodniu. Ocena ryzyka zostanie opublikowana, gdy tylko [redacted] da na to sygnał”.

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 16 marca 2020 r.

“Zostanie ona zwiększona w tym tygodniu” – to najwyraźniej decyzja polityczna, a nie naukowa, a także nagła i zaskakująca, bez żadnych wskazówek w poprzednich protokołach i bez znaczących zmian podstawowych kluczowych danych. W protokole odnotowano, że “VPräs” przedstawił tę informację zespołowi kryzysowemu, tj. wiceprezesowi RKI Larsowi Schaade. Czekali tylko na “sygnał” do wdrożenia, który miała dać osoba zaciemniona w protokole. Może był to Jens Spahn, a może ktoś inny. W każdym razie Wieler ogłosił aktualizację następnego dnia.

Wydaje się oczywiste, że jeśli, jak stwierdzono w protokole, “przygotowano nową ocenę ryzyka” w weekend od 14 do 15 marca – a miało to mieć miejsce w RKI – to RKI powinna oczywiście również posiadać dokumenty na ten temat: samą ocenę ryzyka, a także całą komunikację i porady na jej temat. Tak się jednak nie stało. Kancelaria prawna Raue, która reprezentuje RKI w postępowaniu wszczętym przez Multipolar, nawet stanowczo temu zaprzecza w piśmie z września 2023 r. do berlińskiego sądu administracyjnego w imieniu swojego klienta:

“Po zakończeniu tego przeglądu nadal nie są dostępne żadne dalsze dokumenty dotyczące zmiany oceny ryzyka w dniu 17 marca 2020 r. z “umiarkowanego” na “wysokie”. (…) Informacje, które nie są dostępne, nie mogą zostać ujawnione przez pozwanego”.

Wniski z tego wszystkiego: Twierdzenie, że RKI dokonał aktualizacji – a tym samym podstawy blokady i stanu wyjątkowego – na podstawie opinii naukowych nie jest już możliwe do utrzymania. Aktualizacja nastąpiła nagle, bez udokumentowanej dyskusji i procesu konsultacji, na polecenie nienazwanego podmiotu.

Oznacza to również, że jest teraz jasne, że sądy w Niemczech, które oparły się na fakcie, że ocena ryzyka przeprowadzona przez RKI była oparta na podstawach naukowych w swoich orzeczeniach dotyczących legalności środków związanych z koronawirusem – i nie poddały krytycznej ocenie tej oceny ryzyka w odpowiednich postępowaniach – popełniły błąd, który musi zostać jeszcze uznany i rozwiązany.

autor:

Paul Schreyer

źródło:

https://multipolar-magazin.de/artikel/rki-protokolle-1

dokumenty do wglądu:

https://my.hidrive.com/share/2-hpbu3.3u#$/
https://bastian-barucker.de/RKIProtokolleganz.pdf

Fragment protokołu z posiedzenia zespołu kryzysowego RKI z 26 lutego 2020 r.

Środki ochrony przed zakażeniem

– Trwa dyskusja na temat środków ochrony indywidualnej, maski (MNS) są rzadkością, maski FFP2 są rzadkością, pojawiają się pytania, czy można używać przeterminowanych masek.

– Dowody przemawiające za maskami – brak badań potwierdzających skuteczność /są wręcz przeciwne, brak dowodów na korzyść

– ECDC nie zaleca stosowania u zdrowych osób w populacji ogólnej.


– RKI podtrzymuje: niezalecane w miejscach publicznych, w środowisku domowym w uzasadnionych przypadkach, również w celu ochrony innych osób.

źródło ( str. 230 – 231):

https://bastian-barucker.de/RKIProtokolleganz.pdf

Dariusz Galczak

Hej jestem Dariusz Galczak współtwórca AlterShot. Od marca 2020 wyszukuję i tłumaczę teksty o zachodzących wokół nas przemianach, także o “wiadomej sprawie”, by dać szerszą perspektywę tam gdzie jej brakuje. Od lipca 2020, tworzę też filmy i relację głównie z konferencji. Mimo, że jak wielu “nowa sytuacja” postawiła mnie w nowej roli, to staram się współpracować z profesjonalistami i stale rozwijać umiejętności i warsztat.

Rektorzy uczelni medycznych, czyli bęcwał na bęcwale i bęcwałem pogania. – A zła wola??

Rektorzy uczelni medycznych, czyli bęcwał na bęcwale i bęcwałem pogania

Posted by Marucha w dniu 2024-03-10 marucha/rektorzy-uczelni-medycznych

Ci ludzie są odpowiedzialni za zatrucie szczepionkami ponad 90% pracowników naukowych i studentów!!


12 sierpnia 2021 roku Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – teoretycznie złożona z najwybitniejszych ekspertów w kraju – przegłosowała uchwałę, w której wezwała do wprowadzenia obowiązku szczepień na Covid-19.

Nigdy jednak autorzy tej radykalnej decyzji nie potrafili w odpowiedni sposób jej uzasadnić. Wykazał to „Zatroskany obywatel”, który wysyłał do Konferencji Rektorów pytania w ramach dostępu do informacji publicznej. Odpowiedzi okazały się szokujące.

Jerzy Karwelis pisze, że podczas pandemii rektorzy uniwersytetów medycznych, nie mając do tego żadnych naukowych podstaw naciskali, aby obowiązkowo szczepić na Covid-19 pracowników związanych z ochroną zdrowia oraz studentów uczelni medycznym. (więcej tutaj: /prof-raczak-przymus-szczepien-na-uczelniach-kompromitacja-rektorow )

Efekt uchwały Rektorów okazał się zdumiewający! Zarówno pracownicy naukowi uczelni medycznych jak i studenci wyszczepili się „pod korek”, podobnie jak i pracownicy i studenci innych wyższych uczelni!

Poniżej statystyka „wyszczepień” na wyższych uczelniach.

STUDENCI

Gdański Uniwersytet Medyczny – 95,5% (5062 w pełni zaszczepionych/5299 ogółem)
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie – 95,4% (353/370)
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 95,3% (6024/6319)
Warszawski Uniwersytet Medyczny – 94,2% (8605/9133)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 93,8% (4996/5327)
Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 91,8% (7904/8610)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 91,4% (8950/9790)
Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 89,3% (5115/5730)
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi – 89,2% (672/753)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 86,6% (7810/9022)

Czołówka uniwersytetów klasycznych:

Uniwersytet Warszawski – 85,5% (28 312/33 130)
Uniwersytet Jagielloński – 83,6% (25 565 / 30 577)
Uniwersytet Gdański – 81,2% (16 637/20 480)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 80,9% (22 439/27 750)
Uniwersytet Wrocławski – 79,9% (16 746/20 952)

DOKTORANCI

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 97,3% (180/185)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 96,8% (275/284)
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – 95,6% (43/45)
Gdański Uniwersytet Medyczny – 94,6% (296/313)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 94,3% (484/513)
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 94% (203/216)
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie – 93,8% (15/16)
Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 93,8% (486/518)
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 93,3% (28/30)
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi – 93,1% (95/102)

Czołówka uniwersytetów klasycznych:

Uniwersytet Jagielloński – 90% (1617/1797)
Uniwersytet Wrocławski – 90% (761/846)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 89,4% (1156/1293)
Uniwersytet Warszawski – 89% (1627/1829)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 87,4% (567/649)

PRACOWNICY

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – 97% (425/438)
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie – 96,6% (225/234)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – 96,3% (285/296)
Gdański Uniwersytet Medyczny – 95,7% (1614/1686)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 95,5% (1757/1840)
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – 94,9% (296/312)
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi – 94,9% (296/312)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 94,9% (1630/1717)
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 94,7% (1670/1763)
Warszawski Uniwersytet Medyczny – 94,6% (2086/2204)

Czołówka uniwersytetów klasycznych:

Uniwersytet Warszawski – 93% (5437/5849)
Uniwersytet Zielonogórski – 92,3% (1152/1248)
Uniwersytet Jagielloński – 91,8% (5561/6058)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 91,8% (3574/3892)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 91,8% (2914/3174)
W zestawieniu politechnik najlepiej wypada Politechnika Poznańska, na której zaszczepionych jest 82,9% studentów oraz 90,9% doktorantów. Najwięcej pracowników zaszczepiło się na Politechnice Gdańskiej (90,6%).
(źrodło: https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/najlepiej-zaszczepione-uczelnie/

Przedstawione dane pokazują, że na polskich uczelniach jest nie więcej niż 10 % ludzi myślących i odważnych którzy nie dali się zastraszyć i szczepienia olali!
To jest katastrofalny wynik, który podważa sens istnienia tych „uczelni”

O tym jak szmatławe mamy elity polityczne, wiedzieliśmy od dawna. Jednak dopiero tak zwana pandemia covid-19, pokazała w pełnej kasie dno intelektualne i moralne środowisk medycznych, oraz kadr naukowo dydaktycznych polskich wyższych uczelni!

Ponad 90 % polskich naukowców i co gorsze studentów „wyszczepiło” się jakąś cieczą o nieznanym składzie chemicznym i nieznanym działaniu ani w krótkim ani w długim okresie.

Ciecz wyprodukowała firma kilkanaście razy karana sądownie za działanie na szkodę pacjentów, zmuszona wyrokami sądów do wypłacenia miliardów dolarów odszkodowań ofiarom swoich przestępczych działań.

Również dużej części lekarzy i innego personelu medycznego nie przeszkadzał fakt iż tak zwaną „szczepionkę” wyprodukowała firma którą prokuratura w USA określiła jako notorycznego przestępcę i zaszprycowała siebie i najbliższych nie wiadomo czym i nie wiadomo po co!

Załóżmy, że intelektualny kwiat narodu nie miał czasu i ochoty szukać w internecie informacji dotyczących szczepionek i zaufał zapewnieniom różnych Grzesiowskich i Simonów, że są one w 100 % bezpieczne i skuteczne.

Ale gdyby w przerwie pomiędzy jednym sympozjum „naukowym” a drugim, ludzie ci sprawdzili sobie w oficjalnych danych statystycznych (co by trwało 15 minut!) jaki jest średni wiek osób które zmarły na kowida (84 lata i osoby te zmarły nie na kowida tylko z powodu chorób starczych!), oraz jaka jest śmiertelność na tą chorobę (0,21%, czyli tyle samo co w przypadku grypy, bo w istocie kowid i grypa to ta sama choroba tylko inaczej nazwana) – to być może połapali by się, że ktoś ich chce zrobić w konia, gdyż kovid nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia, więc po co się szprycować jakimś zajzajerem o którym nic nie wiadomo?!

Nawet takiego działania nie podjęli, co już świadczy o ich krańcowym debilizmie!!

Ci ludzie obecnie koncertowo „kopią w kalendarz” czego dobrym przykładem jest uniwersytet w Poznaniu, którego kadra naukowa wykrusza się w szybkim tempie w wyniku zgonów „nagłych i niespodziewanych”.

Wymienione wyżej środowiska skompromitowały się w żałosny sposób. Mając do dyspozycji świetnie wyposażone laboratoria analiz chemicznych, żaden z naukowych bęcwałów nie zadał sobie trudu aby sprawdzić co zawierają tak zwane szczepionki. Albo im się nie chciało albo nie potrafili takich analiz przeprowadzić, co jest bardziej prawdopodobne.

Gdyby wykonali taki minimalny ruch, to by się dowiedzieli, że tak zwana szczepionka, to broń biologiczna będąca mieszaniną przeróżnych trucizn, za pomocą której globalna chazarska mafia finansowa chce wytruć większość ludzi na ziemi, z czym przedstawiciele owej mafii nawet się nie kryją!

Ale nawet gdyby było tak, że polscy naukowcy nie potrafią wykonać prostych analiz chemicznych, to chyba wszyscy z nich potrafią obsługiwać komputer i bez trudu wyszukują informacji w internecie. Dlaczego więc nie zadali sobie trudu aby zapoznać się z wynikami badań szczepionek, przeprowadzonych przez prawdziwych naukowców z całego świata?

To niezrozumiałe zaniechanie dotyczyło przecież ich zdrowia i życia, oraz zdrowia i życia ich rodzin, gdyż regułą było, że zaszczepiony naukowy bęcwał, szczepił też swoją rodzinę.

Znany mi lekarz kardiolog „wyszczepił” siebie i rodzinę i w tej chwili jest już po dwóch zawałach i ledwie „zipie”, zaś jego dziesięcioletni syn „wysechł” na wiór i przebywa bezustannie w szpitalach z nie zdiagnozowaną chorobą.

I takie to mamy „elity” medyczno – naukowe: żałosnych durni którzy stanowią zagrożenie nie tylko dla pacjentów i studentów ale i dla samych siebie. Koncertowo popełnili samobójstwo szczepionkowe, przymuszając do tego samego swoje rodziny, swoich pacjentów i studentów, czego efekty obserwujemy codziennie czytając nekrologi o zgonach „nagłych i niespodziewanych.”

Przez całe lata nie było sposobu pozbycia się z medycyny, nauki i edukacji ludzi głupich i ograniczonych umysłowo, którzy swój awans do grona „elit” zawdzięczali różnym zabiegom politycznym.

Tak zwane „szczepionki” już przetrzebiły grono tych pasożytów i nadal dewastują to środowisko, co dobrze rokuje na przyszłość!

Dlaczego z uporem maniaka wracam do sprawa „kowidowych”?

Gdyż za kilka miesięcy nastąpi powtorka z rozrywki! WHO ogłosi pandemię choroby X , zaś rząd warszawski i wysługujące się mu środowiska mediów i medyków będą zaganiać na nowych szczepień.

Jeśli pomimo tragicznych doświadczeń szczepień na kowida, ludzie powtórnie pozwolą się oszukać i zaszczepić, to skończy się to masakrą Polaków, co już widać na cmentarzach i nekrologach osób zmarłych „nagle i niespodziewanie”!

Anthony Ivanowitz
http://www.pospoliteruszenie.org
https://anthony.neon24.net

================================

mail:

Oto, w co wierzą – i każą wierzyć:

Prof. Grzegorz Raczak: Przymus „szczepień” na uczelniach: kompromitacja rektorów.

Prof. Grzegorz Raczak: Przymus „szczepień” na uczelniach: kompromitacja rektorów.

/prof-raczak-przymus-szczepien-na-uczelniach-kompromitacja-rektorow

(Fot. K. Białoskórski)

12 sierpnia 2021 roku Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – teoretycznie złożona z najwybitniejszych ekspertów w kraju – przegłosowała uchwałę, w której wezwała do wprowadzenia obowiązku szczepień na Covid-19. Nigdy jednak autorzy tej radykalnej decyzji nie potrafili w odpowiedni sposób jej uzasadnić. Wykazał to „Zatroskany obywatel”, który wysyłał do KRAUM pytania w ramach dostępu do informacji publicznej. Odpowiedzi okazały się szokujące. O sprawie napisał w jednym z niedawnych numerów tygodnika „Do Rzeczy” redaktor Jerzy Karwelis. Na temat kompromitacji rektorów uczelni medycznych z profesorem Grzegorzem Raczakiem, kardiologiem i wykładowcą akademickim, rozmawia Paweł Zdziarski.

Jerzy Karwelis pisze, że podczas pandemii rektorzy uniwersytetów medycznych, nie mając do tego żadnych naukowych podstaw naciskali, aby obowiązkowo szczepić na Covid-19 pracowników związanych z ochroną zdrowia oraz studentów medycyny. Czy podziela Pan tę opinię?

Myślę, że pytanie o opinię jest nieprecyzyjne, bo nie obracamy się w świecie opinii, ale faktów. Mamy powszechnie dostępne informacje z Ministerstwa Zdrowia, z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i z innych oficjalnych instytucji. Opierając się na własnej analizie dostępnych faktów mogę powiedzieć, że całkowicie zgadzam się ze stanowiskiem redaktora Karwelisa.

Powiedzmy kilka słów o genezie jego artykułu. „Zatroskany obywatel” zadał poszczególnym rektorom pytania o uzasadnienie uchwały rekomendującej wprowadzenie obowiązkowych szczepień. Odpowiedzi mogą zdumiewać… Skąd te pytania?

Skoro ktoś podjął ważną uchwałę, brzemienną w poważne skutki i poparł ją takim kategorycznym, szokującym uzasadnieniem, to naturalnym odruchem było zadawanie pytań. Dlaczego tak się stało? Przecież tak poważne ciało jak KRAUM nie mogło podjąć tego rodzaju uchwały, z takim uzasadnieniem, ot tak sobie. W głowie mi się nie mieści, że prof. Gruchała podpisał uchwałę argumentując, że skuteczność i bezpieczeństwo tej „szczepionki” nie budzą wątpliwości, a dziś nie potrafi przedstawić źródeł tych twierdzeń!

Wydaje się, że KRAUM (Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych) składa się z najwybitniejszych specjalistów w kraju. Dlaczego nie potrafią podać źródeł swojego uzasadnienia?

Oczywiście mogę się tylko domyślać. Może przyczyną był strach; strach przed opinią publiczną, nakręcaną przez media i celebrytów. Strach przed politykami, którzy nie chcieli ponosić odpowiedzialności za ryzykowne decyzje, strach przed firmami farmaceutycznymi, od których poszczególni pracownicy uczelni są czasem bardzo uzależnieni. To się nazywa konflikt interesów. Chociaż on występuje bardzo często, to jednak jest zgłaszany sporadycznie, i to pomimo istnienia takiego obowiązku.

Dlaczego zatem rektorzy tak bardzo upierali się przy uchwale?

O to już proszę pytać poszczególnych rektorów. Ja boję się snuć tu domysły.

Szczególną rolę w korespondencji „Zatroskanego obywatela” z przedstawicielami KRAUM odgrywa przewodniczący tej Konferencji, profesor Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Co wiemy o tej postaci?

Był moim podwładnym przez wiele lat. Otrzymałem go w spadku po wcześniejszym kierowniku macierzystej Pierwszej Kliniki Kardiologii, ostatnim I sekretarzu PZPR w naszym szpitalu.

Jako zawodowy pracownik naukowy uczestniczący w wielu poważnych działaniach badawczych, przyzwyczajony jestem do weryfikowania hipotez naukowych, przy użyciu odpowiednich środków do tego przeznaczonych. Są to między innymi wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne, wykonywane dokładnie według opisanych i kontrolowanych procedur, udzielających odpowiedzi na konkretne pytania.

Wydawało mi się, że prof. Gruchała też posiada taką wiedzę, ale po zapoznaniu się z jego wypowiedziami nabrałem wątpliwości. Jak to możliwe, że pisał takie uchwały jak ta KRAUM-u, podając uzasadnienia, które okazują się całkowicie nienaukowe? I jeszcze te uwagi, że jeśli ktoś postępuje inaczej niż on chce, to jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. I co, trzeba taką osobę może aresztować i wsadzić do więzienia? To mówi korona naszego panteonu naukowego medycyny w Polsce! Niewiarygodne.

Jakie wnioski można wyciągnąć z tej historii?

Cały system piramidy autorytetów nie działa. Dobrze to opisał w swoich tekstach redaktor Karwelis. Opieranie się na ludziach ze szczytu piramidy medycznej okazało się zawodne, opieranie się na takich szczytach w naszym uniwersytecie, okazało dramatycznie zawodne. Jedyną znaną mi osobą zachwyconą działaniem władz była moja następczyni, ale jej się to po prostu opłacało.

Za tezę, że współwinni 200 tysięcy nadmiarowych zgonów są decydenci blokujący chorym dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, zapłacił Pan stanowiskiem kierownika Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, którą prowadził Pan przez 18 lat. Jak patrzy Pan na tę decyzję dzisiaj?

Patrzę z dużą satysfakcją i zadowoleniem. Nie stchórzyłem. W interesie pacjentów moim obowiązkiem było interesować się problemem i reagować. Reagować adekwatnie, a nie patrzeć na wiatry polityczne i im się podporządkowywać. A to, że w konsekwencji straciłem stanowisko kierownika Kliniki, kierownika katedry, ordynatora, jest oczywiście przykre.

Po czasie i przeczytaniu treści uchwały przygotowanej przez JM Rektora Marcina Gruchałę dla KRAUM-u, a zwłaszcza uzasadnienia podjętej uchwały, nie dziwi już mnie jego agresja wobec mnie, daleko wykraczająca poza standardy akademickie. On taki się zrobił, władza zmienia człowieka.

Pański przypadek nie jest odosobniony. Wielu lekarzy, którzy ośmielili się mieć własne zdanie na temat metod walki z pandemią, było wzywanych przed sądy lekarskie, a część z nich – jak na przykład dr Zbigniew Martyka – utracili prawo do wykonywania zawodu. O czym świadczyła ta sytuacja?

Po pierwsze, mogę powiedzieć, że ja miałem szczęście, bo mnie wyrzucili z pracy na uniwersytecie, ale prawa wykonywania zawodu nie straciłem. Trochę to wynika z faktu, iż ja zadawałem pytania, kto ma krew na rękach w związku z nadmiarowymi zgonami, ale o „szczepionkach” nie mówiłem, że są złe, tylko że lepiej je najpierw zbadać, zanim się ich będzie używać, do tego na masową skalę. Niby niewielka różnica, ale jak się okazuje, istotna. Bardzo współczuję tym dzielnym ludziom, którzy próbowali stanąć w obronie prawdy. Jak uważam, działania zastosowane wobec nich są niesprawiedliwe i krzywdzące.

Dzisiaj pandemiczne obostrzenia wydają nam się historią. Czy jednak na pewno? Czy Pańskim zdaniem taka sytuacja może się powtórzyć w najbliższej przyszłości?

Jeśli się z zaistniałych faktów nie wyciągnie wniosków – a na to się zanosi – to takie ryzyko istnieje. W czasach pandemii prowadzono szereg działań, takich jak blokowanie dostępu do szpitali chorych kardiologicznych i onkologicznych, po to, by zwolnić łóżka dla chorych covidowych. Przygotowane miejsca stały puste, a chorzy umierali w domach. Powstawały błędne statystyki, tworzono niepotrzebne oddziały, odsuwano od pracy personel medyczny tylko dlatego że nie był zaszczepiony, ograniczono dostęp chorym do POZ, etc. Przecież nie można mówić, że miały miejsce czyjeś celowe działania o charakterze ludobójczym. To były zwykłe błędy, a na błędach trzeba się uczyć. Jednak żeby się uczyć, trzeba te pomyłki analizować, a nie słyszałem zbytnio o rzeczowych dyskusjach naukowych, które by się toczyły na tak ważny temat.

Jedną z największych obaw wielu osób jest forsowany przez WHO traktat pandemiczny. Czy rzeczywiście wkrótce restrykcje sanitarne mogą być ustalane na forum tej organizacji, z pominięciem rządów poszczególnych państw, a co za tym idzie – demokratycznego mandatu?

Dużo się słyszy na ten temat. Rozumiem, że – jak to się mówi – piłka jest w grze. Z mojego punktu widzenia należy z tym twardo walczyć. Trzeba też liczyć na to, iż obywatelom innych państw taka częściowa utrata suwerenności również nie musi się podobać. W czasie „pandemii” Covid-19 WHO kompletnie się skompromitowało. Bądźmy walczącymi optymistami, ale walczmy…

Rozmawiał Paweł Zdziarski

=============================

Doktor med.:

A należało tym skorumpowanym [—] rektorom, przytoczyć Rezolucję Rady Europy;

   Rezolucja  Rady  Europy ( obowiązująca 47 krajów w tym Polske!)

W dniu 27 stycznia 2021 r. została przyjęta Rezolucja Rady Europy nr: 2361 (2021),  która zabrania państwom wprowadzania obowiązku (i przymusu)  szczepień przeciwko koronawirusowi,   lub wykorzystywania ich do dyskryminacji pracowników, lub kogokolwiek, kto się nie zaszczepi.

Rada Europy jest organem zarządzającym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.  Przedmiotowa kwestia została ujęta w punktach: 

               7.3    w odniesieniu do zapewnienia wysokiej akceptacji szczepionek

               7.3,1 zagwarantowanie, ze obywatele zostaną poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będą wywierane naciski polityczne,  społeczne ani inne, by się zaszczepił, jeśli sam nie chce tego zrobić.

               7.3.2  zagwarantowanie, że nikt nie będzie dyskryminowany za to, że nie poddał się szczepieniu ze względu na ewentualne zagrożenia dla zdrowia, lub dlatego, że nie chce się poddać szczepieniu.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1LV0q1Rj2mL8VE4ZHXGx0OUASedmpq2YzAhyleAPzzJzi9SapeHwOtQww

——————————————-
Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z;

                      art. 39 Konstytucji RP,

                      Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego,

                      art. 39 Konwencji Genewskiej,

                      art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, oraz

                      art. 5 oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.

DATA: England’s vaccinated population had close to one million deaths in 23 months; unvaccinated – less than 61,000 deaths

DATA: England’s vaccinated population had close to one million deaths in 23 months; unvaccinated population had less than 61,000 deaths over the same period

03/01/2024 // Ava Grace https://www.naturalnews.com/2024-03-01-england-million-vaccinated-deaths-61000-unvaccinated-deaths.html

Shocking data released by the U.K. government shows that over the past two years, the vaccinated population in England has suffered an outrageous number of deaths compared to the unvaccinated population, even though approximately 30 percent of the population has not even had a single dose of the Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine.

According to the U.K. Health Security Agency (UKHSA), by July 2022, 18.9 million people had refused the first dose of the COVID-19 injection, 21.5 million people had refused the second dose of the COVID-19 injection, alongside 2.6 million people who had received the first dose but refused the second, and 30.4 million people had refused the third dose of the COVID-19 injection, alongside 8.9 million people who had received the second dose but refused the third. (Related: CAUGHT: UK hospitals certified pneumonia deaths as COVID deaths to create illusion of pandemic.)

According to the UKHSA’s figures, 63.4 million people were eligible for vaccination at that point. Therefore, as of July 2022, 30 percent of England’s population remained completely unvaccinated; 34 percent was not double vaccinated; and 50 percent was not triple vaccinated. However, the vaccinated population as a whole accounted for 95 percent of all COVID-19 deaths between January and May 2023, while the unvaccinated population accounted for just five percent.

But it’s the fact that these deaths aren’t among the one-dose and two-dose vaccinated population that is truly horrifying. The vast majority are among those vaccinated four times, with this population accounting for 80 percent of all COVID-19 deaths, and 83 percent of all COVID-19 deaths among the vaccinated.

The hard facts

The following figures published by the Office for National Statistics (ONS) in their “Deaths by Vaccination Status” dataset can be found on the ONS website:

Between July and September 2021, the highest number of unvaccinated all-cause deaths occurred among 70 to 79-year-olds in August with 676 deaths. Whereas, the highest number of vaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in September 2021 with a shocking 13,294 deaths.

Between October and December 2021, the highest number of unvaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in December with 776 deaths. In contrast, the highest number of vaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in December 2021 with a shocking 16,171 deaths.

Between January and March 2022, the highest number of unvaccinated all-cause deaths occurred among 70 to 79-year-olds in January with 776 deaths. In comparison, the highest number of vaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in January 2022 with a shocking 15,948 deaths.

Between April and June 2022, the highest number of unvaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in April with 500 deaths. At the same time, the highest number of vaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in April 2022 with a shocking 14,902 deaths.

Between July and September 2022, the highest number of unvaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in July with 493 deaths. In comparison, the highest number of vaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in July 2022 with a shocking 14,286 deaths.

Between October and December 2022, the highest number of unvaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in December with 604 deaths. In contrast, the highest number of vaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in December 2022 with a shocking 19,914 deaths.

Between January and March 2023, the highest number of unvaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in January 2023 with 551 deaths. The highest number of vaccinated all-cause deaths occurred among the 80 to 89-year-olds in January 2023 with a shocking 18,297 deaths.

Between April and May 2023, the highest number of unvaccinated all-cause deaths occurred among 70 to 79-year-olds in May with 405 deaths. At the same time, the highest number of vaccinated all-cause deaths occurred among 80 to 89-year-olds in April with a shocking 13,713 deaths.

What’s extremely concerning about these official figures is that the vaccinated surpass the unvaccinated by far in terms of death in every single age group since July 2021, even though 30 percent of the population have not even had a COVID-19 injection.

So much so, that there were 965,609 deaths among the vaccinated compared to just 60,903 deaths among the unvaccinated between July 2021 and May 2023. This means there was a total of 1,026,512 deaths in England during this period and the vaccinated accounted for 94 percent of them, whereas the unvaccinated accounted for just six percent.

This suggests that the COVID-19 injections are deadly, and proves that they are killing people.

Visit Pandemic.news for more stories like this.

Watch a funeral director talk about untimely deaths that follow the vaccine rollout.

This video is from the Dissident7 channel on Brighteon.com.

More related stories:

Australia’s first COVID deaths were all FULLY VACCINATED, state records show.

Covid is over, and in its wake are six million avoidable deaths, 36 million “vaccine” deaths, and $1.8 trillion down the drain for useless masks and tests.

90% of “COVID” deaths in past year occurred in fully or triple vaccinated individuals.

Triple-vaccinated accounted for 92% of all “covid” deaths in 2022, fact check shows.

BAD MEDICINE: UK gov’t confirms 92% of COVID-19 deaths in 2022 were among the VAXXED.

Sources include:

Expose-news.com

Brighteon.com

Nowe zagrożenie: «Replikony» – samo-amplifikujące się szczepionki RNA

Nowe zagrożenie na horyzoncie: «Replikony» – samoamplifikujące się szczepionki RNA

Data: 18 febbraio 2024Author: Uczta Baltazara babylonianempire

FOTO: Replicant Roy, «Blade Runner» https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner

Nowe samoamplifikujące się szczepionki RNA obiecują podwójną, potrójną, poczwórną «frajdę»!

Wszystko to jest częścią dążenia do odkrycia najlepszych sposobów wysyłania wiadomości do ludzkich ciał, instruując je, aby działały tak, jak im nakazano.

Właśnie wtedy, gdy zdawało ci się wam, że poznaliście już najnowsze szczepionki Covid – te szczepionki mRNA, które “znacie i kochacie”, jak to uroczo ujął MIT https://www.technologyreview.com/2024/02/02/1087536/the-next-generation-of-mrna-vaccines-is-on-its-way/ – właśnie pojawiła się ich nowa wersja.

Witamy w nowej generacji samowzmacniających się szczepionek Covid, znanych również jako replikony.

Nie, nie są to “replikanci”, jak w moim ulubionym filmie Blade Runner ( oryginalny z 1982 roku).

Chociaż w pewnym sensie jest to niepokojąco podobne. Z wyjątkiem tego, że replikują się wewnątrz naszych ciał. Na zasadzie kserokopiarki. Tak, wewnątrz naszych ciał.

Co wymyślą następnego?

Japonia właśnie ogłosiła, że stała się pierwszym krajem na świecie, który zatwierdził nową szczepionkę o nazwie LUNAR-COV19.

Ciekawostką jest, że nazwali ją LUNAR i wprowadzili w tym samym czasie, gdy japońska sonda LUNAR dotknęła Księżyca zaledwie kilka dni temu. Mówimy o synchronizacji – lub dobrym marketingu.

Współpraca nad tymi szczepionkami jest nieco skomplikowana, ale w skrócie, Meiji Seika Pharma jest firmą, która uzyskała wyłączne prawa do dystrybucji Kostaive (LUNAR) od CSL Seqirus https://www.csl.com/we-are-csl/our-businesses-and-products/csl-seqirus. Współpracuje ona z ARCALIS INC. https://corp.arcalis.co.jp/en/ w celu stworzenia zintegrowanych możliwości produkcji szczepionek mRNA od substancji leczniczej do produktu leczniczego.

Wiem, że to nudna lektura. Ale zamieszczam te informacje, aby podkreślić pewną kwestię. Gdybym zamierzała wymienić wszystkie firmy zaangażowane w tego typu badania, produkcję i wytwarzanie, lista ta byłaby niemal nieskończona – i jeszcze bardziej nieskończenie nudna.

Lista ta byłaby również niezwykle kazirodcza. Na przykład Bill Gates inwestuje miliardy dolarów w wiele konkurencyjnych firm, licząc na to, że kilka z nich się przebije. W tym wyścigu mogą wziąć udział tylko najpotężniejsi, a stawka jest wysoka. W te technologie inwestowane są astronomiczne kwoty, przekraczające nasze wyobrażenia. Nie po to, by nas z czegoś wyleczyć – to absurd! Ale po to, by zarobić jeszcze bardziej astronomiczne sumy pieniędzy dla ludzi stojących za tą technologią. Żaden z tych potężnych graczy – podkreślam, żaden z nich – nie pozwoli, aby te szczepionki zawiodły. Nawet jeśli zawiodą – nie upadną. Rozumiesz, o czym mówię? Jest to tak oczywiste, jak to, że słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. Ci, którzy ośmielają się kwestionować cud i magię tych szczepionek, są często dyskredytowani lub gorzej.

Ok, mając to z głowy, przejdźmy dalej.

Technologia ta przenosi szczepionki mRNA na nowy poziom. Szczepionka zawiera nie tylko gen na białko spike, ale także gen na białko zwane replikazą, które umożliwia samoreplikację RNA. Jaki jest efekt końcowy? Komórki mają w sobie znacznie więcej tego RNA. Prowadzi to do większej produkcji białka spike i teoretycznie większej ilości przeciwciał.

Oto jak MIT wyjaśnia zalety szczepionek saRNA:

Ponieważ szczepionki saRNA mają wbudowaną kserokopiarkę, dawka może być znacznie niższa…. Naukowcy testujący [obie szczepionki] na myszach odkryli, że mogą osiągnąć równoważny poziom ochrony przed grypą przy zaledwie 1/64 dawki. Po drugie, możliwe jest, że szczepionki saRNA będą wywoływać trwalszą odpowiedź immunologiczną, ponieważ RNA kopiuje się i pozostaje dłużej. Podczas gdy mRNA może przetrwać dzień lub dwa, samoamplifikujący się RNA może utrzymywać się przez miesiąc.

Oto zestawienie dawek:

● saRNA: 5 mikrogramów

● Pfizer: 30 mikrogramów

● Moderna: 100 mikrogramów

Tak, dawka jest mniejsza. Jednak po wprowadzeniu do organizmu RNA kopiuje się i pozostaje w nim dłużej. Twierdzi się, że ponieważ wstrzykiwana jest mniejsza ilość RNA, powoduje to mniej skutków ubocznych. Ale to białko spike powoduje problemy. W przypadku szczepionek saRNA więcej białek kolczastych zostanie zakodowanych i będą się one dłużej utrzymywać. Czy nie oznacza to, że spowoduje to więcej skutków ubocznych, a nie mniej? Ale co ja tam wiem?

Sam NIH ostrzegł, że “białko kolczaste SARS-CoV-2 powoduje choroby sercowo-naczyniowe niezależnie od infekcji wirusowej”. Nature donosi, że “krążące białko spike może przyczyniać się do zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19”.

Stwierdzono, że było to szczególnie powszechne wśród młodzieży i młodszych dorosłych. Wśród osób, u których rozwinęło się poszczepienne zapalenie mięśnia sercowego, stwierdzono “obecność zaskakująco wysokiego poziomu niezwiązanego białka spike o pełnej długości, które pozostawało wykrywalne przez okres do 3 tygodni po szczepieniu i w jakiś sposób wymykało się rozpoznaniu przez przeciwciała”. Tak było w przypadku zwykłych szczepionek mRNA – gdzie zapewniano nas, że białko kolca utrzymuje się tylko przez kilka dni. Wyobraźmy sobie, co może się stać z tymi białkami kolczastymi w szczepionkach saRNA.

Biorąc pod uwagę, że choroby serca są już główną przyczyną zgonów na całym świecie, a wszystkie choroby układu krążenia powodują około 17,9 miliona zgonów rocznie, wydaje się, że eksperci chcieliby uniknąć zwiększania tej liczby o coraz młodsze ofiary.

Ale jak już powiedziałam, co ja tam wiem?

Pracują nad szczepionkami wieloskładnikowymi lub skojarzonymi, które mają na celu uodpornienie na dwa lub więcej szczepów tego samego mikroorganizmu lub na dwa lub więcej mikroorganizmów.

W przypadku samego koronawirusa istnieje stale rosnąca liczba podwariantów. Zamiast pozwolić chorobie rozwijać się naturalnie i stawać się mniej zjadliwą w miarę jej mutacji, a także pozwolić naszym naturalnym układom odpornościowym nauczyć się walczyć z nią w naturalny sposób, opracowuje się szczepionki zwalczające jak najwięcej z tych podgrup. Teraz chcą stworzyć szczepionki dla wielu wariantów. Ich produkcja jest tańsza. I przyniesie większe zyski.

Jednak dużym problemem, gdy zaczyna się wprowadzać wszystkie te przeciwciała do organizmu, jest tzw. wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE, antibody-dependent enhancement), które prowadzi do wystąpienia skutków ubocznych.

ADE występuje “gdy przeciwciała wytworzone podczas odpowiedzi immunologicznej rozpoznają i wiążą się z patogenem, ale nie są w stanie zapobiec infekcji. Zamiast tego przeciwciała te działają jak “koń trojański”, umożliwiając patogenowi przedostanie się do komórek i zaostrzenie odpowiedzi immunologicznej”.

Zagrożenia wynikające z użycia szczepionek replikonowych:

Szczepionki replikonowe mogą utrzymywać się u osób z obniżoną odpornością, ponieważ ich usuwanie może być mniej skuteczne.

Szczególnie narażone są kobiety w ciąży, zwłaszcza w przypadku stosowania wektorów replikonowych pochodzących od wirusów wywołujących infekcje wrodzone.

Zdolność szczepionek replikonowych do rekombinacji z krążącymi wirusami. Ryzyko to opiera się na zgłoszonych interakcjach genetycznych między tradycyjnymi żywymi atenuowanymi szczepionkami a wirusami występującymi w naturze. Atenuowane szczepionki mogą rekombinować, tworząc zjadliwe wirusy występujące w naturze.

Tak, tak, w porządku. Wystarczy przeczytać etykietę dowolnego leku znajdującego się w apteczce, a lista skutków ubocznych będzie długa jak ramię i napisana bardzo drobnym pismem, tak by zmieściła się na butelce.

Ale to nie jest wielki problem. Jednak kiedy jednorodna szczepionka, która może być użyta w przypadku wielu chorób do szczepienia ludzi na całym świecie, sprawi, że ktokolwiek ją opracuje, stanie się najbogatszą i najpotężniejszą firmą farmaceutyczną na świecie. I to właśnie się liczy!

Zgodnie z globalnym planem działania w zakresie szczepionek Światowej Organizacji Zdrowia, aby w pełni wykorzystać potencjał technologii replikonów, wymagana jest rejestracja jako platformy szczepionkowej.

Platforma szczepionkowa to

● licencjonowanie pojedynczego wektora replikonu

● ustandaryzowana metoda dostarczania

● dobrze zdefiniowany proces wstawiania transgenu w celu wygenerowania różnych szczepionek replikonowych, które nie wymagają ponownej oceny w ramach procedury autoryzacji.

Innymi słowy, platforma szczepionkowa umożliwi im zaszczepienie miliardów ludzi na całym świecie na wiele chorób – i tak w kółko – przy niewielkim lub żadnym nadzorze lub ponownej ocenie. Dokładnie tak stało się z kolejnymi wariantami szczepionek mRNA, które FDA zatwierdziła bez konieczności wcześniejszego przeprowadzenia badań bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę wszystkie niewiadome, nie wspominając o niepokojących skutkach ubocznych, dlaczego wciąż promuje się te szczepionki RNA na COVID, chorobę, która okazała się nie gorsza od grypy. “Ogólnie rzecz biorąc, COVID-19 wygląda bardziej jak przeziębienie, z bólem gardła, katarem, ewentualnie gorączką i bólami” – mówi dr Thomas Russo, profesor i szef chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Buffalo w Nowym Jorku.

Oprócz ogromnych zysków, bardziej niepokojące jest to, że wojsko wykorzystuje nas jako króliki doświadczalne do innych celów.

Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) od lat pracuje nad technologią RNA. Według NIH:

Podczas gdy NIAID finansowało te podstawowe innowacje naukowe, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych dokonywał ryzykownych inwestycji w technologię szczepionek RNA za pośrednictwem Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA). W 2011 r. DARPA przyznała CureVac (firmie stowarzyszonej z Sanofi-) i In-Cell-Art 33,1 miliona dolarów na rozwój ich platform szczepionkowych i testowanie kandydujących produktów. 6 W 2017 r. naukowcy z CureVac opublikowali wyniki pierwszego badania klinicznego fazy I, wykazując, że szczepionka mRNA może indukować funkcjonalne przeciwciała przeciwko antygenowi wirusowemu, wirusowi wścieklizny. 7 W 2013 roku DARPA przyznała firmie Moderna 25 milionów dolarów na opracowanie szczepionek RNA przeciwko chorobom wirusowym Zika i Chikungunya, potwierdzając koncepcję, że sekwencje mRNA mogą być wykorzystywane do produkcji wydzielanego ludzkiego białka i potencjalnie skalowania odpowiedzi przeciwciał przeciwko określonemu celowi w ludzkim ciele.6

Moderna, pierwsza firma, która rozpoczęła badania kliniczne mRNA, była finansowana przez DARPA. Podobnie jak Pfizer.

Lista firm finansowanych przez DARPA jest długa. Jednym z przykładów jest współpraca Touchlight i Vanderbilt University Medical Center w ramach programu DARPA Pandemic Prevention Platform w celu opracowania syntetycznego przeciwciała opartego na DNA w celu ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami.

Touchlight, z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, jest wiodącym na świecie producentem syntetycznego DNA. Firma jest pionierem w produkcji enzymatycznego DNA, umożliwiającego rewolucję w dziedzinie leków genetycznych, w tym szczepionek DNA i mRNA oraz terapii komórkowych i genowych. Touchlight opracował nowy, syntetyczny wektor DNA znany jako “doggybone” lub dbDNA™

Nawiasem mówiąc, czy pamiętacie, kiedy mówiono nam, że jeśli będziemy mówić o szczepionkach Covid wprowadzających DNA do naszych ciał, zostaniemy wyśmiani jako teoretycy spiskowi i zbanowani w mediach społecznościowych? Cóż, teraz chodzi o DNA i nikomu to nie przeszkadza.

Dlaczego DARPA, centralna organizacja badawczo-rozwojowa Departamentu Obrony USA, stoi za finansowaniem technologii RNA?

Można mnie nazwać szalonym teoretykiem spiskowym, ale może dlatego, że informacyjny RNA to świetny sposób na przejęcie kontroli nad ciałem człowieka. Wystarczy wyobrazić sobie wszystkie wiadomości, które mogą wysyłać poprzez nasze ciała, gdy uzyskają taką kontrolę.

Wypróbowali różne podejścia do wszelkiego rodzaju problemów, przed którymi mogą stanąć żołnierze, takich jak wysyłanie wiadomości przez krew.

W 2014 roku pracowali nad genetycznie modyfikowaną krwią. Odkryli, w jaki sposób można zmodyfikować ludzkie czerwone krwinki, aby produkowały i dostarczały do organizmu odtrutki białkowe i inne leki oparte na przeciwciałach. Dzięki transfuzji krwi, komórki te mogłyby teoretycznie neutralizować toksyny biologiczne dla żołnierzy na polu bitwy.

Jak zawsze, zapewniono nas, że “te innowacje z pewnością mają większe implikacje medyczne również dla cywilów. Na przykład, zamiast przenosić przeciwciała antytoksynowe, czerwone krwinki mogą być zaprojektowane tak, aby dostarczać leki do narządów, usuwać zły cholesterol, przenosić białka do leczenia zakrzepów i zakrzepicy i nie tylko”. Krew to tylko jeden ze sposobów przesyłania informacji w organizmie.

DARPA zamierza zbadać genetyczną edycję żołnierzy, aby przekształcić ich w “fabryki przeciwciał”; byliby oni odporni na ataki chemiczne lub biologiczne.

Niektóre raporty sugerują, że Chiny wykorzystają technologię CRISPR do “zwiększenia skuteczności bojowej żołnierzy”. Cóż, jeśli Chiny to robią, możecie być pewni, że my też to zrobimy.

FOTO: Stefanie Tompkins jest dyrektorem DARPA

Najnowszy wysiłek DARPA, “znany jako ADAPTER, obejmuje implanty typu cyborg, które mają uodpornić żołnierzy na dwa najczęstsze problemy zdrowotne we współczesnych działaniach wojennych: ograniczony dostęp do bezpiecznej żywności i wody oraz zaburzenia snu. Każdy implant będzie miniaturową fabryką pełną bakterii produkujących na żądanie substancje lecznicze”.

Broń biologiczna i superżołnierze, technologia genetyczna w działaniach wojennych

Istnieją dwa główne obszary, w których technologia ta może się rozwinąć. Pierwszym z nich jest przekształcenie w broń wirusów lub bakterii. Obejmują one ospę lub gruźlicę i mogą być niezwykle niszczycielskie.

Produkcja śmiercionośnych bakterii i wirusów jest łatwiejsza i tańsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wyzwaniem jest opracowanie sposobu celowania w określone grupy ludzi bez wpływu na tych, którzy używają broni biologicznej.

Wojskowy program P3 doprowadził do pierwszego na świecie badania na ludziach potencjalnego leczenia przeciwciałami COVID-19.

Program partnerstwa publiczno-prywatnego (P3) Dowództwa Materiałów Armii Stanów Zjednoczonych to umowa między organizacją wojskową a jednym lub kilkoma podmiotami z branży prywatnej na wykonanie pracy lub korzystanie z obiektów i sprzętu armii.

Nie należy również zapominać, że National Institutes of Health (NIH) “jest współwłaścicielem patentu na szczepionkę Moderna ze względu na swoją fundamentalną rolę w badaniach i rozwoju, począwszy od rozpoczęcia tych prac aż do chwili obecnej. Obejmuje to prawie 6 miliardów dolarów z amerykańskich funduszy publicznych, które wsparły ogromną część kosztów rozwoju szczepionki Moderna od laboratorium po łóżko chorego”.

Szczepionki mRNA, a obecnie saRNA, są częścią ogromnej, wzajemnie powiązanej sieci, która rozciąga się od DARPA, przez inne kraje, po prywatne firmy na całym świecie. Sprytnie znaleźli sposób, aby przekonać większość ludzkości do zaoferowania swoich ciał jako królików doświadczalnych w tym wielkim eksperymencie. Wszystko to jest częścią dążenia do znalezienia najlepszych sposobów wysyłania wiadomości przez ludzkie ciała i zmuszania tych ciał do działania w sposób, jaki zostanie im nakazany.

Przy tych wszystkich zyskach – Pfizer zarobił prawie 37 miliardów dolarów na sprzedaży swojej szczepionki Covid-19 w zeszłym roku, co czyni ją jednym z najbardziej lukratywnych produktów w historii – dlaczego my, LUDZIE, nie otrzymujemy zwrotu kosztów?

Czy oczekuje się, że będziemy nadal finansować te eksperymenty na naszych ciałach, cierpiąc z powodu niewypowiedzianych i nieznanych skutków ubocznych? Producenci tych leków będą nadal się bogacić, podczas gdy ci, którzy są poddawani przyjmowaniu wielu szczepionek na coraz dłuższą listę chorób, będą coraz słabsi, ponieważ nasz układ odpornościowy przestanie działać prawidłowo. Szczepionki wysyłają do naszych ciał wiadomości, co do których nie wyrażamy zgody, nie mamy nad nimi kontroli i nie mamy możliwości dowiedzieć się, co każą naszym ciałom robić.

Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Departament Obrony USA inwestują miliardy dolarów (naszych podatków) w tę technologię. To tylko dwa przykłady:

W sierpniu 2023 r. DHHS ogłosił przyznanie ponad 1,4 miliarda dolarów w ramach projektu NextGen na opracowanie przyszłości szczepionek i terapii COVID-19.

Battelle, jedna ze 100 największych firm obronnych na świecie i główny wykonawca kontraktu o wartości 10 miliardów dolarów na świadczenie usług medycznych i opieki zdrowotnej dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Tutaj można zapoznać się z niektórymi z tych kontraktów, które obejmują przygotowania do następnej pandemii Covid lub ogólnie pandemii.

Nie widzę, by ktokolwiek z nas stał się przez to bogatszy. To my zapewniamy większość pieniędzy na te kontrakty, co prowadzi do tragedii, takich jak gwałtowny wzrost zachorowań na zapalenie mięśnia sercowego u nastolatków i młodych dorosłych. Tymczasem celebryci tacy jak Dolly Parton (warta 650 milionów dolarów), która przekazała 1 milion dolarów Centrum Medycznemu Uniwersytetu Vanderbilt na badania nad szczepionkami przeciwko Covid, są chwaleni jako bohaterowie.

Chciałabym móc powiedzieć, że my, podatnicy, jesteśmy bohaterami, ale bardziej przypominamy frajerów.

Eksperci w “alternatywnych mediach” chcieliby, abyś uwierzył, że szczepionki Covid nie odniosły sukcesu. Ale zrobiły dokładnie to, co zamierzały. W szczytowym momencie pandemii Covid ponad 5,55 miliarda ludzi na całym świecie otrzymało dawkę szczepionki Covid-19, co odpowiada około 72,3 procent światowej populacji. Na całym świecie podano ponad 2,72 miliarda dodatkowych dawek.

Może uda się wam przez chwilę ogarnąć te liczby? Nic takiego nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Planowanie. Wdrożenie. Tak, to prawda, że upojne czasy, w których Big Pharma zgarniała miliardy dolarów za szczepionki na Covid, chylą się ku upadkowi. Większość ludzi nie jest zainteresowana starą szczepionką. Przed nadejściem zimy zaledwie 14 procent dorosłych otrzymało zastrzyk przypominający.

Dlatego właśnie pojawiła się nowa szczepionka. Nowa szczepionka. Nowa i ulepszona. Jak przystało na rasowych amerykańskich konsumentów, zostaliśmy nauczeni pragnąć najnowszej, najświeższej i najbardziej ulepszonej wersji wszystkiego i czegokolwiek. I nie chodzi tylko o Covid, zawsze tak było.

Przewidując potrzebę wyprodukowania miliardów szczepionek przeciwko każdej możliwej do wyobrażenia chorobie, na całym świecie budowane są fabryki szczepionek. (Dowiedz się więcej w moim eseju Budowanie imperium mRNA https://khmezek.substack.com/p/building-the-mrna-empire).

CSL i niezliczeni inwestorzy w szczepionkę LUNAR saRNA mają wielką nadzieję, że ich szczepionka będzie tą, która przejmie światowy rynek. Poniżej znajduje się nowa fabryka szczepionek CSL w Melbourne, która zapowiada się na największą na półkuli południowej.

FOTO: W 2020 r. firma CSL otrzymała 1,8 mld USD na budowę fabryki szczepionek w Melbourne, aby pomóc zabezpieczyć kraj przed przyszłymi pandemiami i sezonami grypowymi. Będzie to największa fabryka szczepionek na półkuli południowej

Wartość firmy CSL wzrosła o ponad 30% w ciągu ostatniego roku, co czyni ją najszybciej rozwijającą się marką w branży biofarmaceutycznej. W raporcie Brand Finance wartość marki CSL wynosi 1,3 mld USD, co oznacza wzrost o 80% od 2020 roku.

Oto kilka innych przykładów w jaki sposób organizowana jest masowa akcja szczepień ludności na całym świecie.

● We współpracy z firmą Pfizer, BioNTech buduje fabryki w Rwandzie, Senegalu i RPA. Planuje również utworzenie zakładów produkcyjnych opartych na BioNTainer w Australii i Izraelu.

● Podczas Davos 2023 dyrektor generalny Moderna, Stephane Bancel, powiedział, że chciałby zbudować fabryki mRNA na każdym kontynencie. Firma buduje już zakłady w Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i Kenii.

● Nieustannie ostrzega się nas przed Chinami, ale w listopadzie 2023 r. ogłoszono, że Moderna rozpoczęła prace nad swoim chińskim zakładem produkcyjnym mRNA. Zakład w Szanghaju będzie produkował leki dla krajowej populacji, drugiej co do wielkości na świecie po Indiach.

● Bill Gates obiecał: “Na czas następnej pandemii będziemy mieć gigantyczne fabryki mRNA w Indiach”.

Indie mają już największego na świecie producenta szczepionek.

Serum Institute of India Pvt. Ltd. https://www.seruminstitute.com/about_us.php jest największym na świecie producentem szczepionek pod względem liczby wyprodukowanych i sprzedanych dawek (ponad 1,5 miliarda dawek). …65% dzieci na świecie otrzymuje co najmniej jedną szczepionkę wyprodukowaną przez Serum Institute”. I tak, jak wszystkie odpowiedzialne firmy farmaceutyczne, najpierw testują swoje produkty na afrykańskich dzieciach. Spójrz na oszałamiający zakres ich kontraktów: https://www.cyruspoonawallagroup.com/news/.

Big Pharma i stojące za nią potężne siły nigdy nie sądziły, że szczepionki mRNA Covid będą trwać wiecznie. Były tylko kamieniem milowym.

Witamy w samowzmacniających się szczepionkach, które replikują się w organizmie. Witamy w kolejnej dawce. I następnej. I następnej. Tak będzie, jeśli wszystko pójdzie po myśli każdego potężnego bossa farmaceutycznego, polityka, urzędnika wojskowego i światowego lidera w dziedzinie zdrowia. A wierz mi, zadowolą się niczym innym, jak tylko całkowitą kontrolą. Niczym mniej niż całkowitym sukcesem.

INFO (wraz z odnośnikami): https://khmezek.substack.com/p/the-new-self-amplifying-rna-vaccines