Policja pyta, czy przyjmę dobrowolnie Ukraińców do domu. Dane „Spisu Powszechnego” działają?

Policja pyta, czy przyjmę dobrowolnie Ukraińców do domu. Spis Powszechny działa?