Onkolog z Japonii: Ta szczepionka od początku opierała się na błędnych przekonaniach, niewłaściwym postępowaniu i złych praktykach naukowych, była całkowicie wadliwa

Profesor Fukushima, najstarszy onkolog w Japonii, potępia szczepionki mRNA jako „złe praktyki naukowe” [prof. Masanori Fukushima, MD, Ph.D. ]

Jestem najstarszym onkologiem medycznym w Japonii. Jako pierwsza otworzył przychodnię onkologiczną na Uniwersytecie w Kioto, a wcześniej na Uniwersytecie w Kioto. W 2020 roku był kierownikiem oddziału w Aichi Cancer Center, wszystkie stanowiska znajdowały się w Aichi Cancer Center Hospital. Założył pierwszy kurs farmako-epidemiologii na Uniwersytecie w Kioto w Japonii. …

Lekarze mówią o tak zwanym „turbo raku”, typie wcześniej nie obserwowanym przez lekarzy, charakteryzującym się niewiarygodnie dużą szybkością. W chwili wykrycia jest już w czwartym stadium zaawansowania nowotworu i takie przypadki zaczynają sporadycznie pojawiać się w konsultacjach. W związku z tym lekarze zaczęli dzielić się informacjami o tych niezwykłych przypadkach, różniących się od wcześniejszych.

Tak więc sytuacja ta stopniowo się zmieniała od zeszłego roku lub roku wcześniej. Rzeczywiście lekarze wyczuwali w terenie, że może dziać się coś niezwykłego związanego z rakiem. Czuli to na ziemi. … Co więcej, wyniki naszej analizy zaskakująco pokazują, że określone typy nowotworów, w odniesieniu do szczepień, wydają się charakteryzować zwiększoną śmiertelnością. W pierwszej kolejności nowotwory takie jak rak piersi, rak jajnika, rak tarczycy, a następnie statystycznie rak przełyku i płuc. Są to najczęstsze, a kolejnym jest rak prostaty u mężczyzn. Takie nowotwory szczególnie powodują nadmierną śmiertelność. Zjawiska tego nie można po prostu wytłumaczyć zakłóceniami, takimi jak brak możliwości wczesnych badań przesiewowych z powodu pandemii lub utrata możliwości leczenia. …

To tak, jakbyśmy otworzyli puszkę Pandory i teraz spotykamy się z najróżniejszymi chorobami. Stawiamy im czoła. Choroby autoimmunologiczne, choroby neurodegeneracyjne, nowotwory i infekcje.

Wszystko to, łącznie z rzadkimi i trudnymi chorobami, a nawet tymi rzadkimi schorzeniami, ma miejsce. Zwykli lekarze spotykają się nawet z chorobami, o których nie słyszano. … To, [co nam piszą o szczepieniach, to] nie jest nauka; moim zdaniem bardziej przypomina to wiarę, histerię, a nawet zachowanie kultowe. Sprzeciw wobec szczepionek nie czyni kogoś heretykiem takim jak Galileusz; to tak, jakby być traktowanym jak kompletny wyrzutek.

Taka jest sytuacja. To szaleństwo. … Naprawdę musimy poważnie potraktować te szkody i poważnie się nimi zająć. Wszelkie wysiłki mające na celu odrzucenie tych szkód, jak gdyby ich nie było, są, szczerze mówiąc, dziełem zła. Jest to kwintesencja złego praktyki nauki. … Dlatego ta szczepionka od początku opierała się na błędnych przekonaniach, niewłaściwym postępowaniu i złych praktykach naukowych, była całkowicie wadliwa, oparta na błędnych przekonaniach, prowadząc do całkowicie fałszywej produkcji, fałszywego produktu, jak sądzę. …

Musimy ponownie bezpośrednio się z tym skonfrontować i rzucić na to światło nauki, dlatego WHO powinna poprowadzić kompleksowe badania wyników nad tą szczepionką genową zastosowaną po raz pierwszy na szeroką skalę u ludzkości, a wszystkie kraje powinny z nią współpracować.

Nigdy więcej nie powinniśmy stosować takich szczepionek.

To wstyd dla ludzkości. To hańba!

Sławny onkolog wypowiada się na temat turbo-raka księżnej Kate. W Polsce o po-szczepiennych turbo-rakach: Badać i pisać zakazano.

Sławny onkolog wypowiada się na temat turbo-raka księżnej Kate

“I am hugely grateful” [po injekcji]

[Znajomy lekarz, ordynator mówi (“ale tylko prywatnie” – zastrzega,) że u niego takich “turbo-raków” wśród młodych, zaszczepionych, jest sporo. A w W. Brytanii ludzie byli odporni na propagandę pro-szprycową, więc namówienie młodej, ładnej księżnej na propagowanie szczepień pewnie skłoniło z dziesięć tysięcy brytyjczyków do szprycy. Ilu z nich zmarło na “tugbo-raka”, chyba można znaleźć w statystykach oficjalnych W. Brytanii, bo w tym są dość uczciwi. Czy można tę biedną kobietę o to obwiniać? Nie wiem, ale należy wszystkich przestrzec przed lekkomyślnym postępowaniem. MD]


Data: 24 marzo 2024 Author: Uczta Baltazara

Dr William Makis, kanadyjski onkolog i luminarz Cross Cancer Institute, wykładowca na University of Alberta:

U księżnej Walii, Kate Middleton, zdiagnozowano raka – istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ma tzw. turbo-raka, wywołanego przez szczepionki mRNA COVID-19, które przyjęła w 2021 roku.

Jakie są najbardziej prawdopodobne turbo nowotwory wywołane przez mRNA, które wymagałyby poważnej operacji jamy brzusznej i “chemioterapii zapobiegawczej”?

1. Turbo rak okrężnicy – jeden z najczęstszych

2. Turbo rak jajnika – coraz częstszy, złe rokowania

3. Turbo rak macicy – endometrium lub mięsak macicy

4. Rzadkie nowotwory turbo – wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, trzustka, żołądek.

W moim artykule szczegółowo omawiam każdy z tych scenariuszy.

Najczęstszym scenariuszem jest turbo rak okrężnicy, który jest na szczycie listy 5 nowotworów występujących po szczepieniu szczepionkami mRNA Pfizer lub Moderna przeciwko COVID-19.

Turbo Rak jelita grubego jest coraz powszechniejszy i występuje u coraz młodszych mężczyzn i kobiet. Rośnie szybko i często nie reaguje na standardowe schematy chemioterapii i radioterapii. Immunoterapia również nie działa, co zwykle szokuje onkologów.

Turbo rak jajnika występuje coraz częściej u młodszych kobiet. Często występują one jako torbiele jajników i w wielu przypadkach są początkowo uważane za łagodne.

Wiele przypadków turbo-raka jajnika zostało zignorowanych przez lekarzy, dopóki nie osiągnęły one tak dużych rozmiarów, że musiały zostać usunięte chirurgicznie – i dopiero wtedy wykryto raka. Takie przypadki mają złe rokowania.

Turbo rak macicy również gwałtownie rośnie i może objawiać się bólem brzucha lub krwawieniem i początkowo uważany jest za nowotwór łagodny, taki jak mięśniaki macicy. Są to nowotwory endometrium lub mięsaki.

Rzadkie turbo nowotwory jamy brzusznej mogą dotyczyć wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, trzustki, żołądka i wątroby.

W przypadku wyrostka robaczkowego może wystąpić zapalenie wyrostka robaczkowego, a w przypadku pęcherzyka żółciowego ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego – po usunięciu może zostać wykryty rak, ukryty i nieoczekiwany. Nie są to jednak “poważne operacje jamy brzusznej”, więc są mniej prawdopodobne.

Moją hipotezą i obawą jest to, że poważna operacja brzuszna, którą przeszła księżna Walii, była całkowitą histerektomią i obustronną salpingo-oforektomią, a rak jest albo rakiem jajnika, albo rakiem macicy, który został nieoczekiwanie odkryty po badaniu patologicznym próbki chirurgicznej.

Potrzeba “chemioterapii zapobiegawczej” sugeruje turbo raka jajnika lub bardziej zaawansowane stadium turbo raka macicy (lub bardziej agresywne podtypy, takie jak mięsaki macicy, raki jasnokomórkowe lub raki surowicze), które również wymagałyby chemioterapii.

Jeśli Księżna Walii cierpi na turbo-raka jajnika lub zaawansowanego lub agresywnego turbo-raka macicy, będzie potrzebowała znacznie bardziej kompleksowego planu leczenia raka niż ten, który zaoferują jej brytyjscy onkolodzy.

Ogólnie rzecz biorąc, turbo-nowotwory nie reagują na standardowe schematy chemioterapii, radioterapii lub immunoterapii.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku turbo-nowotworów jajnika.

Księżna będzie potrzebowała planu leczenia, który uwzględni niektóre z unikalnych cech turboraka indukowanego przez mRNA.

Będzie on obejmował protokół “detoksykacji” z białek kolczastych (obejmujący czynniki rozkładające białka kolczaste, takie jak Nattokinaza i czynniki wiążące białka kolczaste o właściwościach przeciwnowotworowych, takie jak kwercetyna, liść oliwny, czarnuszka siewna lub kurkumina). a także “Alternatywny plan leczenia”, który obejmuje wysoką dawkę Iwermektyny i wysoką dawkę Fenbendazolu/Mebendazolu/Albendazolu.

Musi również wyeliminować cukier ze swojej diety, ponieważ rak rozwija się na cukrze (co potwierdza twierdzenie dr. Tullio Simonciniego, że rak to grzyb – uwaga red. Uczty Baltazara) i rozważyć niektóre pokarmy o silnych właściwościach przeciwnowotworowych (Soursop, grzyby Turkey Tail itp. są świetnymi przykładami).

Mam nadzieję, że księżna Walii jest w stanie otoczyć się lekarzami, którzy nie porzucili przysięgi Hipokratesa podczas pandemii COVID-19 (niestety zdecydowana większość to zrobiła, w tym praktycznie wszyscy onkolodzy).

Potrzebuje również lekarzy, którzy rozumieją bardzo realne i niebezpieczne zjawisko turbo raka wywołanego szczepionką mRNA COVID-19.

William Makis MD

@MakisMD

NEW ARTICLE: The Princess of Wales, Kate Middleton has been diagnosed with Cancer – there is a high probability she has Turbo Cancer, caused by COVID-19 mRNA Vaccines she took in 2021. What are the most likely mRNA Induced Turbo Cancers that would require major abdominal surgery… Mostra altro

Immagine

Immagine

Ultima modifica: link

====================

William Makis MD

@MakisMD

NEW ARTICLE: The Princess of Wales, Kate Middleton has been diagnosed with Cancer – there is a high probability she has Turbo Cancer, caused by COVID-19 mRNA Vaccines she took in 2021. What are the most likely mRNA Induced Turbo Cancers that would require major abdominal surgery and “preventative chemotherapy”? 1. Turbo Colon Cancer – one of most common 2. Turbo Ovarian Cancer – on the rise, poor prognosis 3. Turbo Uterine Cancer – endometrial or sarcoma 4. Rare Turbo Cancers – appendix, gallbladder, pancreas, gastric I go through each of these Turbo Cancer scenarios in detail in my article. Turbo Colon Cancer would be the most common scenario, it is the top 5 cancer that occurs following vaccination with Pfizer or Moderna COVID-19 mRNA Vaccines. Turbo Colon Cancer is skyrocketing and presents now in younger and younger men and women. It grows rapidly and often doesn’t respond to standard chemotherapy and radiotherapy regimens. Immunotherapy also doesn’t work, which tends to shock Oncologists. Turbo Ovarian Cancer is on the rise in younger women. These often present as ovarian cysts and in many cases are initially assumed to be benign. Many cases of Turbo Ovarian Cancer have been ignored by doctors until they were so large that they had to be surgically removed – and only then is cancer discovered. These have a poor prognosis. Turbo Uterine cancer is also skyrocketing and this could present with abdominal pain or bleeding, and thought initially to be benign tumors like fibroids. These are either endometrial cancers or sarcomas. Rare Turbo Cancers in the abdomen would include appendix, gallbladder, pancreas, gastric, liver. Appendix can present as appendicitis, gallbladder as acute cholecystitis – upon removal, cancer can be discovered, hidden and unexpected. These are not “major abdominal surgeries”, however, so they are less likely. My hypothesis and concern is that the major abdominal surgery The Princess of Wales had was a total hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy and the cancer is either an Ovarian cancer or a Uterine cancer that was discovered unexpectedly after pathological examination of the surgical specimen. The need for “preventative chemotherapy” suggests a Turbo Ovarian Cancer, or a more advanced stage Turbo Uterine Cancer (or more aggressive subtypes such as Uterine carcinosarcomas, clear cell cancers, or serous cancers) which would also require chemotherapy. If The Princess of Wales is suffering from Turbo Ovarian Cancer or an advanced or aggressive Turbo Uterine Cancer, she will need a much more comprehensive Cancer Treatment plan than her UK Oncologists will offer her. Turbo Cancers in general don’t respond to standard chemotherapy, radiotherapy or immunotherapy regimens. This is especially true for Turbo Ovarian Cancers. The Princess will need a Treatment plan that addresses some of the unique characteristics of mRNA Induced Turbo Cancer. This will include a spike protein “detoxification” protocol (that involves spike protein breakdown agents such as Nattokinase and spike protein binding agents with anti-cancer properties such as Quercetin, Olive Leaf, Nigella Sativa or Curcumin) as well as an “Alternative treatment plan” that includes high dose Ivermectin and high dose Fenbendazole/Mebendazole/Albendazole. She must also eliminate sugar from her diet, as cancer thrives on sugar, and consider certain foods with powerful anti-cancer properties (Soursop, Turkey Tail mushroom, etc are great examples) I hope The Princess of Wales

@KensingtonRoyal

can surround herself with doctors who didn’t abandon their Hippocratic Oath during the COVID-19 pandemic (unfortunately vast majority did, including virtually all Oncologists). She also needs doctors who understand the very real and dangerous phenomenon of COVID-19 mRNA Vaccine Induced Turbo Cancer. Article Link in photo to avoid shadowban, just re-type the URL in the 1st photo at the top, into your browser to access

=========================

“TURBO RAK” ZWIĄZANY ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO COVID-19 – wywiad z dr Williamem Makisem https://www.bitchute.com/video/cfz3CLKd72yR/

NA CAŁYM ŚWIECIE BUDOWANE SĄ FABRYKI PREPARATÓW mRNA https://www.bitchute.com/video/3xLURPx7xuW1/

DR WILLIAM MAKIS O TYM, JAK BIG PHARMA JUŻ POZYCJONUJE SIĘ, ABY CZERPAĆ ZYSKI Z OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ ICH SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19 https://www.bitchute.com/video/1VML1z7wkCVp/