„Wyrok śmierci dla milionów”: WHO i UE uruchamiają nową globalną inicjatywę dotyczącą paszportów szczepień

„Wyrok śmierci dla milionów”: WHO i UE uruchamiają nową globalną inicjatywę dotyczącą paszportów szczepień

Cyfrowy gułag i symulacja wolności czyli wyrok dla milionów

AlterCabrio

Opierając się na cieszącej się dużym powodzeniem unijnej sieci certyfikacji cyfrowej, WHO ma na celu zaoferowanie wszystkim państwom członkowskim WHO dostępu do cyfrowego narzędzia zdrowotnego typu open source, które opiera się na zasadach równości, innowacyjności, przejrzystości oraz ochronie danych i prywatności.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

„Wyrok śmierci dla milionów”: WHO i UE uruchamiają nową globalną inicjatywę dotyczącą paszportów szczepień

Ekspert ds. technologii, dr Michael Rectenwald, powiedział The Defender, że pod pozorem ochrony wolności system paszportów cyfrowych „oznacza ograniczenia w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu dla niezaszczepionych oraz przymusowe szczepienia, aby mogli oni uczestniczyć w życiu”.

———————-

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Komisja Europejska — władza wykonawcza Unii Europejskiej (UE) — zainicjowały w poniedziałek „przełomowe partnerstwo w zakresie cyfrowego zdrowia”, wyznaczając początek globalnej cyfrowej sieci certyfikacji zdrowia WHO (GDHCN) w celu promowania globalnego inter-operacyjnego cyfrowego paszportu szczepień.

Od tego miesiąca WHO przyjmie unijny system cyfrowej certyfikacji covid-19 „w celu ustanowienia globalnego systemu, który pomoże ułatwić globalną mobilność i chronić obywateli na całym świecie przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia, w tym przed pandemiami”, jak głoszą poniedziałkowe komunikaty WHO i Komisji Europejskiej.

WHO i @EU_Commission rozpoczynają przełomową inicjatywę dotyczącą zdrowia cyfrowego, aby pomóc chronić ludzi na całym świecie przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia

Jest to pierwszy element składowy globalnej cyfrowej sieci certyfikacji zdrowia WHO, który opracuje szeroką gamę produktów cyfrowych… pic.twitter.com/IPlxn8wAXv — World Health Organization (WHO) (@WHO) 5 czerwca 2023r

WHO i Komisja Europejska twierdzą, że inicjatywa GDHCN, nad którą trwają prace od 2021r., „opracuje szeroką gamę produktów cyfrowych, aby zapewnić wszystkim lepsze zdrowie”.

Organizacje stwierdziły, że WHO nie będzie gromadzić danych osobowych osób fizycznych za pośrednictwem tych paszportów cyfrowych – stwierdzając, że takie gromadzenie danych „będzie nadal wyłączną domeną rządów”.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pochwalił nową umowę:

„Opierając się na cieszącej się dużym powodzeniem unijnej sieci certyfikacji cyfrowej, WHO ma na celu zaoferowanie wszystkim państwom członkowskim WHO dostępu do cyfrowego narzędzia zdrowotnego typu open source, które opiera się na zasadach równości, innowacyjności, przejrzystości oraz ochronie danych i prywatności.

„Opracowywane nowe cyfrowe produkty zdrowotne mają na celu pomóc ludziom na całym świecie w szybkim i skuteczniejszym korzystaniu z wysokiej jakości usług zdrowotnych”.

Jednak eksperci, którzy rozmawiali z The Defender, stwierdzili, że konsekwencje takiego systemu dla wolności człowieka i swobody przemieszczania się budzą obawy.

Niezależny dziennikarz James Roguski powiedział The Defender, że WHO nie czeka na pomyślne zakończenie tych negocjacji w celu wdrożenia inicjatyw takich jak globalny cyfrowy paszport szczepionek. Stwierdził:

Ogłoszenie WHO i Komisji Europejskiej dotyczące uruchomienia ich cyfrowego partnerstwa w zakresie zdrowia nie było zaskoczeniem. Ponad miesiąc temu WHO po cichu ogłosiła, że ​​pracuje nad «operacjonalizacją» tych samych rzeczy, które były «negocjowane».

To tylko jeden przykład, który wyraźnie pokazuje, że super tajne „negocjacje” w sprawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) to farsa”.

Michael Rectenwald, Ph.D., autor książki „Archipelag Google: Cyfrowy gułag i symulacja wolności”, powiedział The Defender, że przy pozorach zachowania wolności system paszportów cyfrowych „oznacza ograniczenia w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu dla niezaszczepionych oraz przymusowe szczepienia, aby mogli oni uczestniczyć w życiu”.

Ogłoszenie współpracy WHO i Komisji Europejskiej nastąpiło zaledwie kilka dni po zakończeniu dorocznego Światowego Zgromadzenia Zdrowia WHO (WHA).

Chociaż traktat pandemiczny i poprawki do IHR nie zostały sfinalizowane na tegorocznym spotkaniu, urzędnicy wysokiego szczebla WHO ostrzegali przed ryzykiem przyszłej pandemii i rozprzestrzeniania się śmiertelnej „choroby X” oraz wyrazili potrzebę „ograniczenia swobód osobistych” podczas przyszłych zagrożeń zdrowotnych.

UE jest zdecydowanym orędownikiem cyfrowych paszportów szczepień, wprowadzonych po raz pierwszy dla jej państw członkowskich pod koniec 2020r. — równolegle z wprowadzeniem szczepionek przeciwko covid-19 — pod nazwą „Green Pass”. Doświadczenia UE z przepustkami cyfrowymi zostały odnotowane w poniedziałkowym ogłoszeniu, które stwierdza:

„Jednym z kluczowych elementów działań Unii Europejskiej przeciwko pandemii covid-19 są cyfrowe certyfikaty covid-19. Aby ułatwić swobodny przepływ w obrębie swoich granic, UE szybko ustanowiła interoperacyjne certyfikaty covid-19.

„Oparte o technologie i standardy open source pozwoliły również na podłączenie krajów spoza UE, które wydają certyfikaty … stając się najczęściej stosowanym rozwiązaniem na całym świecie”.

Roguski powiedział The Defender, że UE była również jednym z najsilniejszych zwolenników paszportów szczepień podczas trwających negocjacji w sprawie „traktatu pandemicznego” WHO i poprawek do IHR.

„Oni naprawdę chcą globalnego cyfrowego świadectwa zdrowia”, jak powiedział Roguski The Defender w marcu. „Przede wszystkim pochodzi to z Unii Europejskiej”.

„Paszporty pandemiczne to wyrok śmierci dla milionów”

Według Roguskiego UE podczas negocjacji zmian w IHR przedstawiła propozycje, które mają na celu „normalizację” wdrażania globalnego cyfrowego świadectwa zdrowia”.

Republika Czeska wezwała do wprowadzenia Formularzy Lokalizatora Pasażerów „zawierających informacje dotyczące miejsca docelowego podróżnego”, najlepiej w formie cyfrowej, w celu śledzenia kontaktów.

Zaproponowali również, aby Zgromadzenie ds Zdrowia WHO „we współpracy z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego [ICAO] […] i innymi właściwymi organizacjami mogło przyjąć wymogi, jakie muszą spełniać dokumenty w formie cyfrowej lub papierowej w odniesieniu do inter-operacyjności platform technologii informacyjnej, technicznych wymagań dotyczących dokumentów zdrowotnych, a także zabezpieczeń zmniejszających ryzyko nadużyć i fałszerstw”.

WHO wymienia ICAO jako oficjalnie uznanego „interesariusza”.

Republika Czeska i UE zaproponowały dokumentację nie tylko dotyczącą szczepień, ale także „świadectwa badań i świadectwa wyzdrowienia” w przypadkach, „gdy szczepionka lub profilaktyka nie została jeszcze udostępniona dla choroby, w odniesieniu do której ogłoszono stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.”

Plany dotyczące GDHCN WHO są w opracowaniu co najmniej od sierpnia 2021r., kiedy to WHO opublikowała dokument zatytułowany „Cyfrowa dokumentacja certyfikatów covid-19: stan szczepień: specyfikacje techniczne i wytyczne dotyczące wdrażania, 27 sierpnia 2021r”.

Założenia GDHCN trafiły do ​​​​programu tegorocznej konferencji WHA, na której stwierdzono:

„Sekretariat opracował wytyczne SMART (Standards-based, Machine-readable, Adaptive, Requirements-based, and Testable – oparte na standardach, do odczytu maszynowego, adaptacyjne, oparte na wymaganiach i testowalne) dotyczące cyfrowej dokumentacji certyfikatów covid-19, które zawierają zalecenia odnośnie potrzebnych danych, funkcjonalności cyfrowej, etyki i architektury zaufania w celu zapewnienia interoperacyjności dokumentacji dotyczącej szczepień i zdrowia na całym świecie”.

WHO ogłosiła również pomyślne zakończenie „technicznego studium wykonalności ustanowienia federacyjnej globalnej sieci zaufania, które przetestowało zdolność do współdziałania w zakresie treści zdrowotnych i sieci zaufania w ramach istniejących działań regionalnych”.

Urzędnicy UE często chwalili się uruchomieniem „Zielonej przepustki” [Green Pass] w całym bloku, zachwalając, w jaki sposób prywatność osób byłaby chroniona w aplikacji. Wprowadzeniu „Zielonej przepustki” towarzyszyły wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wzywające do „dyskusji” na temat obowiązkowych szczepień w UE.

Jednym z określonych priorytetów UE w ramach jej pięcioletniego planu na lata 2019-2024 jest stworzenie „tożsamości cyfrowej dla wszystkich Europejczyków”. Mianowicie każdy obywatel i mieszkaniec UE miałby dostęp do „osobistego portfela cyfrowego”, w którym znalazłyby się krajowe dowody osobiste, akty urodzenia i świadectwa zdrowia oraz prawa jazdy.

Te propozycje i inicjatywy wydają się być ściśle powiązane z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych [Sustainable Development Goals, SDGs], a w szczególności z Celem 16.9, który wzywa do zapewnienia cyfrowej tożsamości prawnej dla wszystkich, w tym noworodków, do 2030r.

Tedros powiedział, że cele zrównoważonego rozwoju są „naszym celem” [our north star], zwracając się do tegorocznej WHA.

Rectenwald nazwał „paszporty pandemiczne” „wyrokiem śmierci dla milionów”. Powiedział The Defender:

Pomimo badań wykazujących, że szczepionki mające na celu ograniczenie pandemii były śmiertelne i bezużyteczne, WHO podwaja wysiłki dotyczące szczepień.

Paszporty pandemiczne to wyrok śmierci dla milionów i uchylanie praw nieprzestrzegającym. WHO należy powstrzymać, zanim zakończy budowę globalnego systemu totalitarnego”.

———————

Michael Nevradakis, Ph.D., z siedzibą w Atenach, w Grecji, jest starszym reporterem The Defender i jednym z rotujących gospodarzy programu CHD.TV „Good Morning CHD”.

____________

‘Death Sentence for Millions’: WHO, EU Launch New Global Vaccine Passport Initiative, Michael Nevradakis Ph.D., June 6, 2023

Alternatywnie:

‘Death Sentence for Millions’: WHO, EU Launch New Global Vaccine Passport Initiative, Michael Nevradakis Ph.D., The Defender, 06/06/23