Ukraina nas broni przed Rosją tak, jak szczepionka przed kowidem. MEMy

[czy myślenie tak bardzo boli???]

==============================================

============================

[Jest PRAWDA, ale Józef Mackiewicz jej jakoś unikał. Prawda Chrystusa. MD]

============================

=====================

1 mld euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) na wsparcie ukraińskich sił zbrojnych, na amunicję

“pokojowa amunicja”??Absurd do której to potęgi?? MD