Proporcje człowieka, Ziemi, Galaktyki, Wszechświata – i Nieba.

Proporcje człowieka, Ziemi, Galaktyki, Wszechświata i Nieba.

Mirosław Dakowski, spod Turbacza, 10

Do napisania tych uwag skłoniła mnie zasłyszana kiedyś wiadomość, że jakiś pobożny, postępowy ksiądz, a może nawet demokratyczny, ekumeniczny biskup zaproponował, by uczynić Pana Jezusa “królem wszechświata”. Również fakt, że miła inteligentna katoliczka powiedziała mi, że przecież pojęcie Wszechświata zawiera w sobie także Niebo. Oba poglądy są nielogiczne.

Rozważmy więc te proporcje. Zajmowałem się w życiu obiektami i procesami wydawałoby się bardzo małymi i bardzo szybkimi. Mierzyliśmy czasy jednej milionowej [mikrosekunda] , potem jednej miliardowej [ns], wreszcie setki piko sekundy [10^(-12) ]. Liczyliśmy również przebieg procesu rozszczepienia, które zachodzi w 10 do minus 18 sek. A trafić trzeba było neutronem czy innym ksenonem w jądro o średnicy 10^(-14) metra.

Badanie cząstek elementarnych i ich interakcji prowadzi naturalnie i bezpośrednio do pierwszej minuty po pojawieniu się Czasu i Przestrzeni. A stało się to 13.7 miliardów lat temu.

Stąd moje uwagi.

Człowiek patrzący rozumnie na Ziemię widzi siebie bardzo malutkim.

Gdy zaś spojrzy przez lunety oraz odpowiedni aparat matematyczny, zachwyci się pięknem i wielkością układu planetarnego wokół naszego Słońca.

Potem zobaczy, że Słońce płynie gdzieś prawie na peryferiach jednej z gałęzi Drogi Mlecznej, czyli Galaktyki.

Patrząc dalej: Nasza Galaktyka zawiera kilkaset miliardów słońc.

Takich galaktyk, połączonych w Grupy Lokalne, w większe dziwne struktury, jest z kolei we Wszechświecie pewnie ponad 250 miliardów.

Imponujące, prawda?

Ale Stwórca stworzył ten Wszechświat od tak – pyk – i pojawił się , wraz ze swoim Czasem…. W jakimś swoim celu, nam rozumem niedostępnym. Przy Jego Królestwie, które nazywamy Niebem, cały Wszechświat to mniej niż ziarnko piasku.

Tymczasem wygląda na to, że jesteśmy jedynymi istotami stworzonymi rozumnymi, obdarzonymi wolną wolą, w całym Wszechświecie.

Trudno bowiem sobie wyobrazić, by Stwórca gdzie indziej, w innych na przykład galaktykach stworzył istoty również obdarzone wolną wolą. Nie wydaje się zbyt logiczne, by gdzieś tam również pojawiła się jakaś Kosmiczna Ewa, którą by kusił ten sam Szatan, który kusił naszą realną Ewę. Przecież i tam musiałby się w tej sytuacji pojawić Zbawca.

A dublowanie takich sytuacji nie wygląda na racjonalne ani logiczne. Jeśli tak – to przecież wszelkie, ciągle się pojawiające, ale.. niespójne – opowieści o ludzikach z Plejad, czy innych gwiazd – są wymysłem, gra wyobraźni. Lub – złudą szatana, by jakoś tędy nas kusić..

O możliwości istnienia świata bez grzechu pierworodnego pisał w drugim tomie swojej trylogii międzyplanetarnej Clive Staples Levis. Ta powieść nazywa się „Perelandra”. Jednak są to tylko marzenia, rozważania, nieprawdopodobne z punktu widzenia logiki.

Więc uświadommy sobie proporcje wymienione w tytule.

Oto, kto [formalnie] kontroluje ziemię rolną na Ukrainie

Saryusz-Wolski: Oto, kto kontroluje ziemię rolną na Ukrainie

https://www.fronda.pl/a/Saryusz-Wolski-Oto-kto-kontroluje-ziemie-rolna-na-Ukrainie,220528.html


Eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski zamieścił informację o tym, jakie podmioty sprawują kontrolę nad największą częścią ziemi rolnej na Ukrainie.

„Kto kontroluje ziemię rolną na Ukrainie?” – postawił w mediach społecznościowych pytanie Jacek Saryusz-Wolski.

W ramach odpowiedzi europarlamentarzysta PiS zamieścił zestawienie dziesięciu największych firm kontrolujących ziemię rolną na Ukrainie.

Z zestawienia tego dowiadujemy się, iż największym posiadaczem ziemskim w kraju naszych wschodnich sąsiadów jest luksemburski Kernel Holding, który dysponuje aż ponad 582 tysiącami hektarów ziemi rolnej na Ukrainie.

Kolejne miejsca na podium okupują dwie cypryjskie firmy, w których posiadaniu znajduje się łącznie blisko 765 tys. hektarów.

Na kolejnych miejscach znajdziemy jeszcze dwie firmy amerykańskie, holenderską, saudyjską oraz kolejne z Luksemburgu i Cypru. Każda z tych firm z osobna posiada znacznie ponad 100 tys. hektarów ukraińskiej ziemi rolnej.

Dopiero ostatnie miejsce w pierwszej dziesiątce wspomnianego zestawienia zajmuje koncern ukraiński o nazwie Nibulon, który może się pochwalić dysponowaniem 82,5 tys. hektarów ziemi rolnej na Ukrainie.

Szacuje się, że na Ukrainie znajduje się ok. 40 mln hektarów ziemi rolnej, co stanowi ponad 70 proc. całej powierzchni kraju. Dla porównania Polska dysponuje ponad 18 mln ziemi uprawnej, co stanowi ok. 58 proc, powierzchni naszego państwa.

Ustawa wywłaszczeniowa – antypolscy zarządcy wraz ze swoimi poplecznikami wypowiedzieli Polakom wojnę. Interweniujmy u senatorów !!

Ustawa wywłaszczeniowa antypolscy zarządcy wraz ze swoimi poplecznikami wypowiedzieli Polakom wojnę.

Ewa Nowak <ewanowak21@yahoo.com

W dniu 16 czerwca 2023 r. antypolscy zarządcy wraz ze swoimi poplecznikami wypowiedzieli Polakom wojnę.

Druk 3238 – Projekt zmian w prawie geologicznym i górniczym został przyjęty w III czytaniu przez 268 zdrajców:

– 236 zdrajców głosowało za zmianami,

– 32 zdrajców wstrzymało się od głosowania.

7 posłów nie głosowało, mam nadzieję, że mają dobre usprawiedliwienie swojej nieobecności w tak ważnej sprawie dla Polski i Polaków.

Każdy głos: „za” lub „wstrzymuje się” jest zdradą Polski i Polaków, bo „psim obowiązkiem” naszych pracowników jest ochrona naszych interesów, bezwzględna lojalność w stosunku do nas i bezwzględne przestrzeganie Konstytucji.

Skąd pochodzą w/w:

– 227 zdrajców z PIS,

– 3 zdrajców z Lewicy,

– 23 zdrajców z KP,

– 4 zdrajców z Porozumienia,

– 2 zdrajców z Kukiz’15,

– 3 zdrajców z PS,

– 3 zdrajców z Wolnościowców,

– 3 zdrajców z Niezależnych.

Wnioskodawcą Projektu jest Pan Mateusz Morawiecki, do reprezentacji zarządu oddelegowano Ministra Klimatu i Środowiska Annę Moskwę, adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Dla usystematyzowania co oznacza dla Polski i Polaków przyjęcie tej ustawy (Druk 3238):

1. Ustanowienie ochrony wszystkich złóż w Polsce na czas nieograniczony bez prawa zabudowy.

2. Wywłaszczenie bez odszkodowania ze swojej ziemi Polaków mieszkających i posiadających pola uprawne nad złożami i miejscami zatłaczania pod ziemię spalin z cementowni, elektrowni, spalarni śmieci itp.

Obszar taki według map obejmie 2/3 terytorium Polski. Nie pozwoli na remonty i rozbudowę domów, nie pozwoli na budowę nowych domów na działkach obecnie budowlanych.

3. Powoduje, że wody pitne podziemne, jako złoża strategiczne mogą być oddawane przez Głównego Geologa Kraju koncernom do eksploatacji. Woda może być dobrem wydzielanym.

4. Zagraża zdrowiu i życiu wielu ludzi i zwierząt poprzez zatłaczanie pod ziemię „pseudo CO2”, którymi będą spaliny sprężane pod bardzo wysokim ciśnieniem do postaci płynnej, gdzie z objętości 2,8 m3 rozprężać się będą do objętości 1000 m3 w czasie 1 sekundy. Można to porównać do składowania co 1 sek. miny przeciwczołgowej przez przewidywane lata (ok. 2 100 000 ton/rok – tylko z jednej Elektrowni Bełchatów a pozostałe cementownie i inne elektrownie?). 

5. Odbiera samorządom prawo do rozwoju swoich ojczyzn przez zakaz zabudowy terenów nad złożami, które przez jedna osobę – Głównego Geologa Kraju będą uznane za strategiczne (nawet piaski kwarcowe)

6. Wykluczy Samorządy z uczestnictwa w procesie wydawania koncesji, wartość gruntów, budynków publicznych nad złożem objętym ochroną spadnie do zera.

7. Karze samorządy, które nie ujawnią złóż w studiach i planach miejscowych od 30 tys. zł do 120 tys. złotych – czyli nakazuje płacić społecznościom lokalnym kary za to, że nie chcą oddać koncernom naszych dóbr.

8. Umożliwia korumpowanie samorządowców poprzez płacenie za sporządzanie planów miejscowych przez koncerny.

9. Powoduje, że koncesja jest ostatecznym aktem prawnym, który nie daje możliwości zaskarżenia jej do Sądu przez właścicieli nieruchomości i samorządy.

10. Przewiduje odszkodowania za możliwość niekontrolowanej erupcji spod ziemi tych spalin, możliwość wystąpienia trzęsień ziemi, duszenia ludzi i zwierzą, w niespotykanej w Polsce skali. 

11. Wyklucza na zawsze możliwość wykorzystania taniej i czystej energii geotermalnej w Polsce na wszystkich obszarach, pod którymi zatłaczane będą spaliny. 

Z uwagi na powyższe bardzo Was proszę abyście przekierowali swoją całą energię na senatorów, bo żaden z nich NIE MA PRAWA zagłosowania za tym haniebnym i niezgodnym z naszą Konstytucją projektem.

Zalejcie ich email’ami, odwiedźcie ich w biurach, kup herbatniki i idź zapytaj jakie ma zdanie i jaki ma zamiar oddać głos w tej sprawie.

UWAGA:

– nie wolno nikomu wchodzić do domu, bo narażasz się na zarzut naruszenia miru domowego,

– odwiedziny mogą mieć miejsce tylko raz aby nie narazić się na zarzut nękania (np. w poniedziałek Janek, a we wtorek Kazik),

– nie zachowujemy się głośno aby nie narazić się na zarzut zakłócania porządku publicznego.

Opór ma sens i możemy to zatrzymać ale to jest właśnie ten moment kiedy musimy stanąć wszyscy razem ponad kłótniami i podziałami. Tu chodzi o realne i bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia naszego i naszych Rodzin oraz istnienia naszej własności !!!

Adresy email senatorów (kopiuj, by wysłać maila zbiorowego):

biuro@senatorarndt.pl, bpbernacki@gmail.com, biuro@halinabieda.pl, biuro@bierecki.senat.pl, biuro@blaszczyk.senat.pl, biurosenatorskiebober@gmail.com, senator@jacekbogucki.pl, biurosenatorskie@marekborowski.pl, biuro@b-borusewicz.pl, biuro@biurosenatorskie.pl, biuro@marcinbosacki.pl, biurosenatorskiekbrejza@gmail.com, biuro@jacekbury.pl, kontakt@jerzychroscikowski.pl, biuro@alicjachybicka.pl, senator@czarnobaj.senat.pl, biuro@grzegorzczelej.pl, senator.czerwinski.biuro@gmail.com, biuro@senatorczudowska.pl, biuro@dobkowski.senat.pl, senator@dowhan.pl, senator.arturdunin@gmail.com, biuro@wiktordurlak.pl, Jerzy.Fedorowicz@onet.eu, biurogliwice@frankiewicz.pl, biuro@ewagaweda.pl, platforma.koszalin@gmail.com, senator.godyla@gmail.com, biuro@stanislawgogacz.pl, biuro.golba@gmail.com, biurosenatorskie@agnieszkagorgonkomor.pl, tomasz.grodzki@senat.gov.pl, biuro@januszgromek.pl, Senator.Gromko@gmail.com, senator.hamerski@gmail.com, biuro@hibner.pl, biurojmj@gmail.com, biuro@jazlowiecka.senat.pl, michal.kaminski@senat.gov.pl, s.karczewskibiuro@wp.pl, biuro@kazimierzkleina.pl, biuro@klich.pl, andrzej@kobiak.bydgoszcz.pl, senator.koc@gmail.com, biuro@kochan.senat.pl, biuro@kolacz-leszczynska.pl, wladyslaw_komarnicki@wp.pl, senator@komorowski.senat.pl, senatorkonieczny@gmail.com, kontakt@tadeuszkopec.pl, senatorkopiczko@gmail.com, biuro@kraska.home.pl, biuro@krzysztofkwiatkowski.com.pl, senator.stanislaw.lamczyk@gmail.com, filipl@wp.pl, pabianice@senatorluczak.pl, senatorlyczak.biuro@wp.pl, biuro@majer.senat.pl, biuro.maleckalibera@gmail.com, senator.robertmamatow@wp.pl, biuro.marekmartynowski@wp.pl, biuro@matecka.senat.pl, antonimezydlo.biuro@op.pl, Gabriela.Morawska-Stanecka@senat.gov.pl, senator.kmjg@gmail.com, boguslawa.orzechowska@gmail.com, biuro.stanislawozog@gmail.com, biuro@pajakandrzej.pl, biuro@januszpecherz.pl, senator.pek@gmail.com, biuro@wojciechpiecha.eu, biurosenatorskie@plura.pl, biuro@aleksanderpociej.pl, biuro@zdzislawpupa.pl, biuro@jadwigarotnicka.pl, biurorusiecki@tlen.pl, biuro@slawomirrybicki.pl, kontakt@sagatowska.net, biurosenatorskie@joannasekula.pl, biuro@sewerynski.pl, biuro@skurkiewicz.pl, kslon@op.pl, biuro.senator@interia.pl, szejnfeld.biuro@gmail.com, biuro@senatorszwed.pl, senatorrafalslusarz@gmail.com, biuro@swilski.senat.pl, biuro@tobiszowska.senat.pl, wadim@tyszkiewicz.senat.pl, biuro@ujazdowski.pl, biuro@wcisla.senat.pl, biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl, wlosowicz.jacek@gmail.com, szajac@wp.pl, senator@jozefzajac.pl, biuro@zdrojewska.senat.pl, biuro@zdrojewski.info, wojciechziemniak@wp.pl