Profesjonalne kłamstwo – narzędziem samozniszczenia człowieka i ludzkości

BKP: Profesjonalne kłamstwo – narzędziem samozniszczenia człowieka i ludzkości

wideohttp://vkpatriarhat.org/pl/?p=20091  https://reakce.wistia.com/medias/kednu1xv6e

https://rumble.com/v24wmayprofesjonalneklamstwo.html  cos.tv/videos/play/41660410303123456

ugetube.com/watch/ieIHRKnAIpIzZzT  bitchute.com/video/Ei2kmIMZA14V/

Diabeł jest kłamcą i zabójcą” (J 8:44).

Nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków!” (2 Kor. 11:14-15). Czeka ich piekło!

Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy ikażdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje (Ap 22:15).

Komu służy internet, google, portale społecznościowe, środki masowego przekazu? Duchu prawdy czy duchu kłamstwa?

Twórcy mediów społecznościowych wypowiedzieli się, że publikowanie prawdy rzekomo jest dla ludzi nudne.  Ludzie chcą słyszeć kłamstwo. Publicznie przyznali , że stosunek prawdy do kłamstwa w tych środkach masowego przekazu wynosi 1:6. Ale ci, którzy przyjęli kłamstwo jako własne, uważają je za prawdę i nie chcą przyznać, że zostali oszukani. Co więcej, rozpowszechniają to kłamstwo dalej jako prawdę. Dzisiejsze media głównego nurtu, a zwłaszcza internet, są kontrolowane przez tych, którzy służą duchowi kłamstwa i śmierci. Na kłamstwie jest zbudowany cały obecny antychrystowy system. Pismo Święte ostrzega: „Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą… działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu” (2 Tes 2:9-11)

Ostrzeżenie to odnosi się również do obecnego Kościoła katolickiego [dużej części hierarchii. md] , który nie miłuje prawdę i nie służy jej. Wręcz przeciwnie, promuje i miłuje herezje i rażące kłamstwa, jak to widzimy na przykładzie współczesnego pseudo-papieża Franciszka i jego kłamliwych zwolenników wśród hierarchii, skoncentrowanych w Watykanie i Niemczech.

W człowieku działa szczególne prawo: nawet jeśli zostanie tysiąc razy oszukany, nadal będzie wierzył w kłamstwo. W prawdę będzie zawsze wątpił, a jeśli będzie zmuszony cierpieć za prawdę, z oburzeniem ją odrzuci. Czemu? Ponieważ troszczy się o własne ego, które jest źródłem zła. Wnętrze pierwszego człowieka zostało duchowo zakażone ojcem kłamstwa, piekielnym wężem (por. J 8:44) (Rdz 3:13). Osoba, znajdująca się pod wpływem ego, nie chce, aby wcielona Prawda uwolniła ją od kłamstw i obdarzyła życiem wiecznym. Nie chce nawet przyznać, że kłamstwo, z którym się połączyła, szkodzi nie tylko jej, ale i innym. Człowiek ma silną skłonność do kłamstwa i samooszukiwania się. Tego, kto go pochlebnie oszukuje, będzie bronił aż na śmierć, ale tego, kto powie mu prawdę, znienawidzi.

Jak to możliwe, że dzisiaj istnieją prawa, zgodnie z którymi można ukraść dzieci z jakiejkolwiek rodziny? Jeszcze w niedalekiej przeszłości, jeśli rodzicom zostało skradzione dziecko, ogłaszano ogólnoświatową obławę. Gdyby przestępca został znaleziony, otrzymałby najsurowszą karę. Co więcej, jak to możliwe, że z tekstów nowych ustaw nie można rozpoznać, że jest to zaprogramowane przestępstwo? Nawet najlepsi prawnicy nie są w stanie tego wykryć i szczerze powiedzą: „To prawo jest doskonałe”. W rzeczywistości jest w nim zaszyfrowany przestępczy program.

Były czeski prezydent Klaus nie chciał podpisać ustawy o manipulacyjnym tytule „O socjalnej i prawnej ochronie dzieci”, którą trzy lata narzucała mu ONZ. Wtedy środki masowego przekazu zrobiły z prezydenta cynika, który rzekomo nie dba o dzieci, a nawet o sieroty. On ale w rzeczywistości dzieci chronił. Doskonale wiedział, co naprawdę zawiera to podstępne prawo, dlatego ciągle je wetował. Jednak wobec medialnej kampanii był bezsilny. W końcu ustawę przepchnęli. Co to za system kłamstw?! Co więcej, gdy prawnik otwarcie wskazuje na nadużywanie prawa, ustawa jest dalej nadużywana, a prawnik jest narażony na prześladowania. Następnie zbrodniczą ustawę przyjmuje jedno państwo po drugim. Dlaczego prawdziwe ujawnienie przestępstwa nie ma mocy? W końcu kwestia kradzieży dzieci jest najbardziej delikatną sprawą.

Nowe międzynarodowe prawo ze swoimi konwencjami, rezolucjami i zaleceniami fanatycznie broni przywileje wszystkich możliwych seksualnych orientacji czyli perwersji. Należą do nich już nie tylko homoseksualiści, ale także pedofile, transseksualiści, zoofile, sadomasochiści i mordercy seksualni. Jeden z nich z tą tzw. wrodzoną seksualną orientacją podciął gardła ponad 50 kobietom. Ale mimo to osoby zboczone są uważane za niewinne i skrzywdzone ofiary. Ta fałszywa opinia publiczna została stworzona celowo. Ktokolwiek nazwie ich prawdziwym imieniem, zostanie ukarany jako przestępczy „fob”. Prawo bowiem zezwala na sądzenie osoby już za przypuszczenie, że myśli krytycznie o sodomicie, transseksualiście lub o kimś z Q-orientacją. Oskarżony zgodnie z tymi pseudoprawami już nie ma prawa do domniemanej niewinności. Może zostać ukarany jako homofob lub Q-fob i grozi mu do trzech lat więzienia.

W ustawodawstwie doszło do uprzywilejowania niemoralności i jednocześnie oficjalnej przestępczości wobec dzieci! A to legislacyjne kłamstwo jest realizowane pod pozytywnymi pojęciami „praw dziecka” lub „najlepszy interes dziecka”. W rzeczywistości jest to cyniczna niesprawiedliwość i najwyższy interes  likwidacji  dziecka! Na przykładzie tych pseudo-praw możemy zobaczyć, jak sugestywnie działają kłamstwa. To tak zwane międzynarodowe prawodawstwo nie jest zbudowane na prawdzie czy sprawiedliwości, ale na najokrutniejszych kłamstwach i propagowaniu przestępczości w celu eksterminacji ludzkości na tak zwany złoty miliard.

Dziś absurdalne i głupie kłamstwo zwane gender ideologią rozrosło się ponad miarę. W szkołach i przedszkolach dzieci są zmuszane do myślenia, że nie są chłopcem czy dziewczynką, ale że mogą wybrać, kim chcą być. Następnie zmuszają ich uwierzyć, że zdecydowanie nie są tym, kim są. Dziecko przeżywa psychiczną traumę i ciągłą tyranię na myśl, że czeka go proces okaleczenia, który kończy się operacją zmiany płci.

To szaleństwo popiera i pseudo-papież Franciszek. W Irlandii sugestywnie nakłaniał rodziców, że nie mogą swoim dzieciom mówić prawdy, iż ich w szkole okłamali. Jakie okrucieństwa są wtedy oficjalnie popełniane za pomocą tego zbrodniczego kłamstwa na nieletnich dzieciach! Np. 15-letnia dziewczyna przeszła tę operację wbrew woli rodziców. Zaraz po operacji duch kłamstwa jakby ustąpił, a ona zobaczyła, jakiej życiowej tragedii stała się ofiarą. Ta dziewczyna w końcu popełniła samobójstwo. W USA w tych dniach zostało wdrożone głupie i sadystyczne prawo w sprawie tzw prawa dzieci do zmiany płci od 12 roku życia! Jednocześnie w szkołach wprowadza się psychologiczny terror w celu promowania transseksualizmu. Owocem tego prawa będzie masowa zbrodnia na dzieciach i samobójstwo narodu. Rosyjski prezydent o architektach NWO, którzy promują to okrucieństwo, powiedział, że już zwariowali do reszty i że to jest zaprogramowany satanizm.

Poszczególne państwa są zmuszane do przyjęcia samobójczej gender ideologii pod presją ekonomicznych i innych sankcji. Pewien prezydent w Afryce oświadczył: „Wolelibyśmy jeść trawę, niż zaakceptować takie samobójcze warunki”. Niestety niewielu prezydentów ma tyle zdrowego rozsądku i tyle odwagi w obronie prawdy i życia, a aby nie podporządkować się międzynarodowej mafii. A jeśli ją mają, to środki masowego przekazu zaczną sugestywnymi kłamstwami prać ludziom mózgi, a oszukana większość społeczeństwa zwróci się wtedy przeciwko swemu wybawcy. Tak stało się np. z premierem Fico na Słowacji, kiedy otwarcie zadeklarował, że Słowacja nigdy nie zaakceptuje Konwencji Stambulskiej, która legalizuje ideologię gender i kradzież dzieci związaną z wprowadzeniem tzw. GREVIA. Przeciwko premierowi zorganizowali pucz, wybrali sakralną ofiarę i w dwa wieczory przy pomocy zorganizowanej i oszukanej młodzieży zmusili go do dymisji. Tak więc zwyciężyło kłamstwo, a ten, który chciał dla młodzieży dobra, został wygwizdany przez zmanipulowaną młodzież jako przestępca.

Kto szczególnie manipuluje młodszym pokoleniem? Media społecznościowe. Młodzież otrzymuje od nich fragmentaryczne informacje i nie jest już w stanie samodzielnie myśleć. Po prostu biernie wszystko akceptuje i staje się ofiarą systematycznie zaprogramowanego kłamstwa. Żyje bardziej w nierzeczywistości niż w rzeczywistości.

Niesamowitą kpiną z prawdy, sprawiedliwości i moralności jest tzw. Traktat lizboński. Prawdę zastąpiono kłamstwem, a prawo bezprawiem. Kiedy Irlandia w referendum Traktat lizboński odrzuciła, została zmuszona do przeprowadzenia drugiego referendum.

Każde słowo w ustawie musi być precyzyjnie zdefiniowane, aby uniknąć nadużycia. W międzynarodowym prawodawstwie zaczęto używać dwuznacznych terminów, co otworzyło drzwi profesjonalnym kłamstwom i przestępstwom. Były czeski prezydent Klaus powiedział: „Tylko w sądzie dowiecie się, o co tak naprawdę chodziło w tej czy innej ustawie”, czyli z samego brzmienia ustawy nie da się tego dowiedzieć.

Około 20 lat temu ponadnarodowe organizacje, takie jak ONZ, WHO, EU czy Rada Europy, zaczęły domagać się, aby prawodawstwo poszczególnych państw podlegało tzw. rezolucjom, zaleceniom i konwencjom. Do przepisów stanowych dodano preambułę, stwierdzającą, że pierwszeństwo ma międzynarodowe pseudo-prawodawstwo. W praktyce jest to kolosalne oszustwo i najokrutniejsze przestępstwa wymiaru sprawiedliwości.

Celowo te pseudo-ustawy są rozwlekłe, tak że duża ilość tekstu sprawia, że ustawa jest niejasna. Często posłowie przed głosowaniem nie mają nawet czasu na jej przeczytanie. Wtedy nikt nie wie, co tak naprawdę aprobuje. W rzeczywistości są to fatalne oszustwa. Ponadto posłowie zatwierdzają codziennie nawet dziesięć różnych poprawek do ustaw.

Następna forma fałszywej manipulacji miała miejsce np. w przypadku Traktatu Stambulskiego, gdzie pod zwodniczymi sformułowaniami o walce z tyranią kobiet, potajemnie uchwalają gender ideologię i mechanizm GREVIO dla kradzieży dzieci rodzicom. W dodatku, dali, przedstawicielom państw podpisać jej przyjęcie z pakietem ustaw o rybołówstwie, więc tego kłamstwa i manipulacji tutaj nikt nie przewidział.

Rocznie w Norwegii 60-100 dzieci ze skradzionych rodzin, popełnia samobójstwo. Niemniej przestępczy mechanizm nadal działa, a nagłaśnianie w mediach tych przestępstw przeciwko dzieciom jest pod groźbą kary zabronione. Kiedy w Finlandii policja dobywała się do domu, aby ukraść dzieci, ojciec z rozpaczy zabił dzieci i siebie, aby uniknąć tyranii wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich.

Edukacja systematycznie promuje demoralizację młodzieży. W Anglii wiele szkół zostało poddanych zbrodniczemu eksperymentowi, w którym dzieciom intensywnie narzucali transseksualizm. Około 98% dzieci miało myśli samobójcze, a niektóre nawet próbowały popełnić samobójstwo.

Opieka zdrowotna została globalnie nadużyta do eksperymentalnych szczepień poprzez profesjonalne kłamstwo.

Dlaczego Bóg to wszystko dopuścił? Biblia daje odpowiedź: ludzie nie miłowali prawdy. Chcą być oszukani. Ale za kłamstwem stoi duch kłamstwa i śmierci, a jest nim szatan. Ludzie porzucili Boga, porzucili Boże prawa i wprowadzili genderowe pseudo-prawa. Pan przez proroka ogłasza:

Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili (Boże)  prawa, przestąpili (Boże) przykazania, złamali wieczyste przymierze. Dlatego ziemię pochłania przekleństwo, a jej mieszkańcy odpokutowują; dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało” (Iz 24:5-6).

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

Bóg przez proroków wielokrotnie ostrzegał groźbą kary. Ale jeśli naród pokutował, kara została odwrócona. Dzisiaj ludzkość przygotowuje sobie samozniszczenie w wyniku porzucenia Boga i odrzucenia Jego praw. Do tego odnoszą się słowa Jezusa Chrystusa: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie!” (Łk 13:3). Dlatego niech każdy pokutuje za swoje osobiste życie. Podstawą jest samokrytyka i poświęcenie czasu na modlitwę. Chodzi o pionową komunikację z Bogiem. Bóg w prawdziwej modlitwie da swoim wojownikom światło i siłę. W przypadku bierności profesjonalne kłamstwo ludzkość zniszczy. Za kłamstwem stoi ojciec kłamstw – szatan – i jego słudzy, architekci NWO. Teraz jest najwyższy czas stanąć w obronie prawdy! Jak zacząć? Walką z samooszukiwaniem siebie samego ! Wtedy zdemaskujesz profesjonalne kłamstwo na świecie i pokonasz ducha kłamstwa i śmierci.

17. 12. 2022

Profesjonalne kłamstwo – narzędziem samozniszczenia człowieka i ludzkości

vkpatriarhat.org/en/?p=22560  /english/

vkpatriarhat.org/it/?p=9434  /italiano/

vkpatriarhat.org/fr/?p=16016  /français/

vkpatriarhat.org/es/?p=12671  /español/

vkpatriarhat.org/pg/mentiras-profissionais/  /português/

 ——————————————– 

Zapisz się do naszego newsletter  bit.ly/3PJRfYs