Szwecja i Australia – porównanie nadmiarowych zgonów.

Te kraje przyjęły drastycznie odmienną metodę walki z koronawirusem.