Polska jako naród wybrany – Ks. dr Paweł Murziński