Dla obniżenia napieć duchowych – MEMy. Czy jednak obniżą?

Nie “podobno” . Był naprawdę.

===================

=========================================

=======================