Zwiększona śmiertelność z powodu nowotworów po trzeciej dawce szczepionki mRNA. Przypominajaca.

Zwiększona śmiertelność z powodu nowotworów po trzeciej dawce szczepionki mRNA.

PROFESOR ANGUS DALGLEISH

Już ponad rok minęło, odkąd po raz pierwszy opublikowałem swoje obawy, że u moich pacjentów z czerniakiem po kilku latach remisji dochodzi do nawrotu choroby. Nie mogłem znaleźć żadnej z typowych przyczyn, ale po dalszym badaniu uświadomiłem sobie, że wszyscy otrzymali dawkę przypominającą covidu, szczepionkę od trzech tygodni do trzech miesięcy przed nawrotem choroby nowotworowej, czyli czasem, w którym zawodzi represja immunologiczna.

Byłem tak zaniepokojony możliwością, że dawki przypominające szczepionek mogą wywołać nawrót raka, że zaalarmowałem wszystkich zainteresowanych, ale powiedziano mi, żebyśmy to udowodnili lub zamknęli się i przestali niepokoić pacjentów chorych na raka.

Co zaskakujące, jeden z moich kolegów klinicznych, który nie zgodził się ze mną, po prostu odmówił włączenia się w dyskusję.

Wtedy dowiedziałem się, że po podaniu dawek przypominających, dosłownie dziesiątki osób które nie chorowały na raka, a potem rozwinęła się w nich białaczka i chłoniak.

Odkąd wspomniałem o tym publicznie, skontaktowało się ze mną wielu lekarzy i pacjentów z całego świata, twierdząc, że obserwują nie tylko to samo zjawisko, ale także wzrost częstości występowania innych nowotworów, szczególnie raka jelita grubego, trzustki, nerek i jajnika.

Jednak w zeszłym tygodniu ukazał się niesamowity artykuł z Japonii. Był dostępny na serwerze przed publikacją w zeszłym roku, ale teraz został poddany recenzji i opublikowany w czasopiśmie Cureus. Autorem artykułu jest Miki Gibo i współpracownicy, zatytułowany Zwiększona śmiertelność z powodu nowotworów dostosowana do wieku po trzeciej dawce szczepionki mRNA z nanocząsteczkami lipidowymi podczas pandemii Covid-19 w Japonii.

Jest to ogromne badanie, które porównuje pełne oficjalne statystyki według rocznych i miesięcznych współczynników umieralności skorygowanych względem wieku (AMR) za lata 2020, 2021 i 2022 z analizą regresji.

Wyniki są zdumiewające. Pokazuje, że w roku 2020, kiedy wystąpiła pierwsza i druga fala covidu, wystąpił deficyt wszystkich nowotworów. W 2021 r. odnotowano nadwyżkę zgonów o 2,2% i wzrost zachorowań na nowotwory o 1,1%. Jednak do 2022 r. liczba nadmiernych zgonów wzrosła o 9,6%, a liczba nowotworów o 2,1%.

Artykuł ten ukończono i opublikowano przed publikacją danych za 2023 r., które prawie na pewno będą znacznie gorsze.

Godne uwagi jest to, że mówimy o śmiertelności, czyli zgonów z powodu raka, a nie o zachorowalności na niego.

W artykule przyjrzano się 20 podtypom nowotworów, przy czym w ciągu trzech lat nie zaobserwowano znaczących zmian w rodzaju zgonów. Głównymi typami nowotworów, których liczba wzrosła, były płuca, trzustka, wątroba, drogi żółciowe, jajnik, białaczka i prawie wszystkie inne typy. Najbardziej znaczącym zaniedbaniem jest brak wzrostu zachorowalności na raka jelita grubego, który moi koledzy zaobserwowali tutaj, w Wielkiej Brytanii. Od razu przypomniało mi się, że Japonia ma wyjątkową dietę niezapalną i że może to wyjaśniać różnicę.

Jaka jest zatem przyczyna tego nagłego wzrostu? To wynika z tytułu artykułu! Rzeczywiście, w dalszej części artykułu zbadano ścisły związek między trzecim wstrzyknięciem mRNA covida a wzrostem. Jak zauważyłem wcześniej, trzecie bezużyteczne ukłucie nie tylko nie przynosi żadnych korzyści, ale niszczy to, co pozostało z odpowiedzi immunologicznej i kontroli nowotworów poprzez tłumienie odpowiedzi limfocytów T i zmianę odpowiedzi przeciwciał na odpowiedź tolerującą, a tym samym całkowite zniszczenie układu odpornościowego. odpowiedzią, która kontrolowała te nowotwory podstawowe.

W dyskusji omówiono wiele innych dodatkowych możliwych przyczyn, w tym zdolność białka kolczastego mRNA do indukowania krzepnięcia, o którym wiadomo, że sprzyja nowotworom i zwiększa ekspresję różnych cząsteczek, które pomagają nowotworom wymykać się kontroli immunologicznej.”