Zakażenia i zgony. Oficjalne dane MZ za styczeń POWALAJĄ [ich medialne opowieści] !

Pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskało niemal 57 proc. w pełni zaszprycowanych i 43 proc. niezaszczepionych lub osób, które przyjęły tylko pierwszą dawkę.

W Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych pojawiły się dane dotyczące pozytywnych wyników testów na koronawirusa i tzw. zgonów covidowych za styczeń. Jak się okazuje, w ubiegłym miesiącu ponad połowa zakażonych to w pełni zaszprycowani. Co więcej, zakażeń jest też prawie trzy razy więcej niż przed rokiem, gdy akcja szprycowania dopiero się zaczynała.

Już są pełne dane covidowe zakażeń i zgonów za styczeń 2022 roku w Polsce. Można je znaleźć na stronie basiw.mz.gov.pl.

https://nczas.com/2022/02/06/zakazenia-i-zgony-styczen-oficjalne-dane-mz/

Dane, zarówno dotyczące pozytywnych wyników testów na koronawirusa, jak i tzw. zgonów covidowych, podzielone są na osoby „w pełni zaszczepione” i „niezaszczepione”.

Kim obecnie są w pełni zaszprycowani?

Warto więc przypomnieć definicję pełnego zaszprycowania. Na stronie szczepienia.pzh.gov.pl można przeczytać, że: „Status «osoby w pełni zaszczepionej» przeciw COVID-19 uzyskuje osoba zaszczepiona 2 dawkami szczepionki Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca lub 1 dawką szczepionki Janssen, po 14 dniach od zakończenia szczepienia. Szczepienie jest ważne 12 miesięcy od zakończenia szczepienia podstawowego. Na chwilę obecną wprowadzenie możliwości podawania dawek przypominających nie zmienia tej sytuacji. W przyszłości definicja osoby w pełni zaszczepionej może zostać uaktualniona”. Jest to stan na 20 grudnia 2021 roku. W Polsce trzecią dawką szprycuje się już wszystkich powyżej 12. roku życia.

W przypisach „Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” potwierdzono takie podejście, a zaszprycowani jedną dawką zaliczani są do niezaszczepionych.

„W pełni zaszczepieni – osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionki dwudawkowej lub szczepionką jednodawkową (oraz osoby po zaszczepieniu dawką uzupełniającą lub przypominającą), po upływie 14 dni od zaszczepienia. Osoby zaszczepione wyłącznie jedną dawką szczepionki dwudawkowej zaliczane są do grupy osób niezaszczepionych, wg stanu na dzień wygenerowania zestawienia (31.01.2022 r.)” – czytamy.

Pozytywne wyniki testów na koronawirusa w styczniu 2022 roku

Z informacji widniejących w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych wynika, że tylko w styczniu 2022 roku wśród w pełni zaszczepionych było 458 735 zakażeń, podczas gdy wśród niezaszprycowanych 346 302. Wszystkich zakażeń było zatem 805 037. Dane za styczeń 2022 roku wskazują więc, że pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskało niemal 57 proc. w pełni zaszprycowanych i 43 proc. niezaszczepionych lub osób, które przyjęły tylko pierwszą dawkę.

Średni wiek osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa to – w przypadku zaszczepionych – 42 lata – a w przypadku niezaszprycowanch – 30 lat.

Zgony tzw. covidowe w styczniu 2022 roku

Jeśli chodzi o zgony tzw. covidowe, to podzielono je na następujące kategorie i podkategorie: zgony wśród w pełni zaszczepionych – w tym z chorobami współistnniejącymi – lub – w tym z upośledzeniem odporności oraz zgony wśród niezaszczepionych – w tym z chorobami współistniejącymi.

Do kategorii zgonów w pełni zaszczepionych z upośledzeniem odporności zakwalifikowano zgony osób zaliczanych do grupy 1B w ramach Narodowego Programu Szczepień. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia/Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 są to osoby:

  • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią a nie rozpoczęto leczenia,
  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
  • oczekujące na przeszczepienie,
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,
  • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,
  • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

Wszystkich zgonów wśród w pełni zaszczepionych w styczniu 2022 roku było 2 030, w tym 1 533 zgonów z chorobami współistniejącymi oraz 152 zgony z upośledzeniem odporności. Z kolei wśród niezaszprycowanych w styczniu 2022 roku odnotowano 5 845 zgonów – w tym 4 042 z chorobami współistniejącymi. W przypadku niezaszprycowanych, z jakiegoś tajemniczego powodu, nie zrobiono rozróżnienia na zgony z upośledzeniem odporności.

Wszystkich zgonów tzw. covidowych było zatem w styczniu 2022 roku 7 875. Wśród nich niemal 26 proc. to w pełni zaszczepieni.

Dla porównania, w styczniu 2021 roku, gdy dopiero ruszał Narodowy Program Szczepień, a zaszprycowani byli tylko medycy i Krystyna Janda et consortes, zakażeń było o wiele mniej.

Wówczas odnotowano bowiem 209 571 pozytywnych wyników testów, a średni wiek zakażonych wynosił 51 lat. W porównaniu z tymi danymi wynik ze stycznia 2022 roku (805 037 zakażeń) to wzrost pozytywnych wyników testów o ponad 284 proc.

Z kolei zgonów tzw. covidowych odnotowano w styczniu 2021 roku 8 160, a średni wiek zmarłych wynosił 77 lat (w 2022 r. – 76 lat). W porównaniu z tymi danymi wynik ze stycznia 2022 roku (7 875 zgonów) to spadek liczby tzw. zgonów covidowych o ok. 3,5 proc.

Wówczas jednak nie robiono rozróżnienia na zgony z chorobami współistniejącymi. Siłą rzeczy nie było też podziału na zaszprycowanych i niezaszprycowanych, nie wspominając już o zgonach osób z upośledzeniem odporności.