W Polsce odkryto najstarszą zdobioną biżuterię w Eurazji. Wisiorek z ciosu mamuta ma 41,5 tys. lat

W Polsce odkryto najstarszą zdobioną biżuterię w Eurazji. Ma 41,5 tys. lat

https://www.focus.pl/artykul/w-polsce-odkryto-najstarsza-zdobiona-bizuterie-w-eurazji-ma-41-5-tys-lat-211125045555

Jest nią naszyjnik z kości słoniowej z precyzyjnie wykonanym ornamentem. Międzynarodowy zespół naukowców, w składzie którego znajdują się również Polacy, ogłosił właśnie, że to najstarszy przykład przenośnej paleolitycznej sztuki, jaki znamy z Europy i Azji.

================================

Złamany na dwie części wisiorek z ciosu mamuta:

Magdalena Salik 25.11.2021·

Jaskinia Stajnia, znajdująca się na Wyżynie Częstochowskiej w obrębie wsi Mirów, to długi korytarz o wysokim stopie. Ma trzy metry szerokości i osiem wysokości, ciągnie się zaś na 23 metry. Po raz pierwszy opisano ją w 1951 r. Nazwę zawdzięcza opowieściom tamtejszych mieszkańców, według których walczący w okolicy powstańcy styczniowi urządzili w niej stajnię.

O tym, że jaskinia kryje prawdziwą naukową sensację, po raz pierwszy dowiedzieliśmy się w 2008 r. Pracujący w Stajni archeolodzy natrafili wówczas na narzędzia kamienne i pierwsze znalezione w Polsce szczątki neandertalczyka. Początkowo szacowano, że miały ok. 50 tys. lat, jednak w zeszłym roku badacze ogłosili, że są o wiele starsze. Jak się okazało, jeden z zębów trzonowych ma aż 116 tys. lat. To oznacza, że w Stajni znajdowały się najstarsze szczątki neandertalczyków w Europie Środkowej.

To jednak nie koniec sensacyjnych odkryć w tym miejscu. W czasopiśmie naukowym „Scientific Reports” ukazał się artykuł, który opisuje inny nadzwyczajny artefakt z jaskini – zdobiony wisiorek z kości słoniowej, najstarszy, jaki znaleziono dotychczas nie tylko w Europie, ale i w Azji.

Kiedy powstała najstarsza biżuteria wykonana przez Homo sapiens

Naszyjnik wykopano w 2010 r., a razem z nim natrafiono na przecinak z końskiej kości. Nie było wątpliwości, że są to wytwory Homo sapiens, którzy zamieszkiwali jaskinię po wyginięciu neandertalczyków. Kwestią do wyjaśnienia pozostało dokładne określenie czasu powstania znalezisk.

Sensacja archeologiczna w Polsce. Znaleziono naszyjnik sprzed 40 tys. lat! 

11 lutego 2023 Roskana Florczak 

Jaskinia Stajnia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jest miejscem sensacyjnych odkryć archeologicznych. Tam to odkryto tajemniczy naszyjnik który pochodzi sprzed ponad 40 tys. lat!

Odkrycie z jaskini Stajnia stała się światową sensacja archeologiczną. Znaleziony tam naszyjnik został wykonany z kości słoniowej i datuje się go na 41,5 tysiąca lat temu. Jest to najstarszy przykład biżuterii odkryty w Europie i jeden z najstarszych na świecie.

Według naukowców naszyjnik może mieć także związek z religią i magią naszych prehistorycznych przodków. Ustalono, że jego zdobienia (50 nakłuć) oznaczają liczbę upolowanych zwierząt lub cykle księżycowe.

Jura Krakowsko-Częstochowska nadal skrywa liczne tajemnice z pradziejów ludzkości. To tam odkryto najstarsze szczątki ludzkie w Europie Środkowej. Badania na tym terenie prowadzą polscy archeolodzy oraz naukowcy z Instytutu Maxa Plancka z Lipska.

Kościany bumerang z Jaskini Obłazowej najstarszy na świecie [25 tys. lat]

Bumerang z Jaskini Obłazowej najstarszy na świecie [25 tys. lat]

Jacek Czubacki https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2016/07/30

Użycie bumerangów jest powszechnie kojarzone z australijskimi Aborygenami, ale tego typu broń była znana i używana także w innych kulturach, w starożytnym Egipcie, przez Indian Nawaho w Ameryce Północnej, ale również w Europie.

Jednak mało kto wie, że w Polsce też znaleziono bumerang w Jaskini Obłazowej. Pochodzi sprzed 25 tys. lat i jest nie tylko najstarszy w kraju, ale i na świecie.

Bumerang został odkryty w 1985 roku przez polskich archeologów w Jaskini Obłazowej na pograniczu Spiszu i Podhala, w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej w Karpatach. Znajdował się wśród innych przedmiotów obrzędowych. Podczas wydobycia przedmiot był uszkodzony, jednak w trakcie wykopalisk udało się odnaleźć brakującą końcówkę.

Jest wykonany z ciosu mamuta, podczas gdy inne znane bumerangi były drewniane. Ma 71 cm długości, średnicę trochę ponad 5 cm, grubość 1,5 cm. i waży kilogram. Datowany jest na ok. 23 000 lat p.n.e. Dla porównania, najstarszy zachowany bumerang z Australii wykonano z drewna, a jego wiek określono na 10 tys. lat p.n.e.

Ludzie, którzy go wykonali, mogli być związani z tzw. kulturą pawłowską – jedną z kultur horyzontu graweckiego. Kultura ta rozwijała się od ok. 30 tys. lat temu do ok. 23 tys. lat temu, w okresie górnego paleolitu na Morawach, w północnej Austrii oraz w południowej Polsce. Bumerang był używany do powalania zwierzyny podczas polowania, ale też miał prawdopodobnie znaczenie kultowe, gdyż pozostały na nim resztki ochry używanej w rytuałach religijnych. Przy użyciu kopii wykonanej z tworzywa sztucznego przeprowadzono testy, podczas których badano m.in. zasięg broni. W najdłuższym rzucie osiągnięto odległość 66 m. Odnaleziony przedmiot należy do grupy bumerangów, które nie wracają po rzuceniu. Obecnie zabytek znajduje się w Muzeum Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Krakowie.


Bibliografia:

Łaptaś A., Paszkowski M., 2003. Ferruginous Pigments. In: Valde-Nowak P., Nadachowski A., Madeyska T., (eds) „Obłazowa cave, human activity, stratigraphy and palaeoenvironment”. Institute of Archeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. Kraków: 78-79., plus fig. 45-47

Paweł Valde-Nowak: Jaskinia jak skarbczyk, Kwartalnik turystyczny „W górach”. [dostęp 30 lipca 2016].

Waza z Bronocic sprzed 5500 lat. Wóz ciągniony przez tury.

Waza z Bronocic sprzed 5500 lat

Opublikowano przez Białczyński Marian Nosal – https://bialczynski.pl/2018/12/04/marian-nosal-waza-z-bronocic-sprzed-5500-lat

W 1976 r., czyli ponad 40 lat temu, podczas wykopalisk prowadzonych na terenie dużej neolitycznej osady w  Bronocicach nad rzeką Nidzicą odkryto ceramiczną wazę z  dekoracją-rysunkiem, który jest najstarszym znanym dowodem używania pojazdu kołowego na świecie. A  na końcu tego tekstu będzie fotoreportaż „Jesień Bronocic, czy Wiosna już nadchodzi?” z  pobytu w  Bronocicach współczesnych i  o tym, jak Bronocice powinny wyglądać. Zapraszam.

Wieś Bronocice znajduje się między miastami Buskiem-Zdrojem i  Krakowem na linii północny wschód-południowy zachód oraz między Miechowem i  Nowym Korczynem na linii północny zachód-południowy wschód.

Czyli w  centrum historycznym południowej Polski.

Wiek wazy z  Bronocic szacuje się za pomocą datowania radiowęglowego na 3635 do 3370 lat przed nasza erą.

Czyli pięć i  pół tysiąca lat!

!!


Badania sąsiadujących kości zwierząt wykazały nawet datowanie 4725 ± 50 lat p.n.e. [1]

„… Podczas gdy piktogramy przedstawiające dwukołowe wozy kultury Uruk (dotychczas uznawane za najstarsze znane przykłady ukazujące wóz) są o  dwa wieki późniejsze. …” [1]

„…Piktogramy z  Uruk oznaczające sanie i  wóz (ok. 3100-3050 r. p.n.e.)…” [2]

Waza przez archeologów zaliczana jest do kultury pucharów lejkowatych.

Kultura ta powstała na terenie Kujaw, czyli w  centrum Polski, pod wpływem oddziaływania kultury lendzielskiej na lokalne podłoże mezolityczne.

Nazwa Kultury Pucharów Lejkowatych związana jest z   charakterystycznym kształtem naczyń z   brzuścem baniastym i   szeroko rozchylonym, lejkowatym kołnierzem.

I co najwazniejsze Kultura Pucharów Lejkowatych związana była z  ludnością o   charakterystycznych dla Słowian i   Staroeuropejczyków haplogrupach Y-DNA R1a oraz I1 i   I2.

Dlatego uważajcie, czy nasi „polscy naukowcy” i  dziennikarze obcych, ale polskojęzycznych mediów nie zechcą przypisać znaleziska Celtom, Germanom, wpływom Sumeryjskim i  każdemu, kto tylko się nawinie, niezależnie od tego, czy jest w  tym sens, byle by to tylko nie byli nasi przodkowie.

Razem z  wazą znaleziono szczątki turów.

Otarcia na rogach tych zwierząt pozwalają przypuszczać, że to właśnie tury mogły być pierwszymi w  dziejach ludzkości zwierzętami pociągowymi.

Największą zagadką naukową tego artefaktu jest to, że polska nauka, polski system edukacji i  polska prasa nie robią nic, aby tę rewelację archeologiczną i  historyczną naprawdę rozpropagować.

Przecież czterokołowy wóz z  dyszlem, czy bez, jest wynalazkiem epokowym w  dziejach całej ludzkości!

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/waza_z_bronocic/index,pl.html

================================

Wóz ciągnięty przez tury sprzed 5.5 tys lat.

Na podst.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waza_z_Bronocic

Waza z Bronocic – ceramiczna waza z rysunkiem interpretowanym jako najstarszy znany dowód używania pojazdu kołowego. Jej wiek szacuje się za pomocą datowania radiowęglowego na 3635–3370 p.n.e.[1] i zaliczana jest do kultury pucharów lejkowatych. Obecnie przechowywana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (zwiedzającym udostępniona jest jedynie kopia). Odkrycie

Naczynie odkryto w 1976 podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie dużej neolitycznej osady w Bronocicach nad Nidzicą w województwie świętokrzyskim, około 50 km na północny wschód od Krakowa. W latach 1974–1980 prace prowadził tam prof. Janusz Kruk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i Sarunas Milisauskas ze State University of New York w Buffalo.

Dekoracja

Ornament przedstawia symbolicznie najważniejsze elementy prehistorycznego środowiska przetworzonego przez człowieka. Najistotniejszą częścią dekoracji jest pięć wizerunków przypominających wóz. Przedstawiają one czterokołowy pojazd z dyszlem dla zwierząt pociągowych. Linie łączące koła prawdopodobnie reprezentują osie. Koło pośrodku być może symbolizuje pojemnik na zbiory.

Inne rysunki przedstawiają drzewo, rzekę oraz schemat, który może symbolizować pole z krzyżującymi się drogami/rowami lub plan wioski.

Wizerunek na wazie jest najstarszym znanym wyobrażeniem pojazdu kołowego na świecie. Dowodzi, że pojazdy kołowe były znane w Europie Środkowej już w IV tysiącleciu p.n.e. Ciągnęły je prawdopodobnie tury (szczątki tych zwierząt znaleziono razem z wazą). Rogi zwierząt z Bronocic miały otarcia sugerujące, że były obwiązane sznurem tworzącym prawdopodobnie coś w rodzaju jarzma przyrożnego.

===============================

mail:

Ok. 5700 lat temu artysta umieścił na glinianej wazie rysunek wozu z czterema kołami. Dokonał tego twórca mieszkający na terenach dzisiejszej Polski.

Uważa się, że jest to pierwszy rysunek pojazdu zaprzęgowego, jaki wykonano w historii ludzkości. Jeśli tak, to znaczy, że pradawni mieszkańcy terenów naszego kraju znali i używali koła, zanim odkryły go najstarsze cywilizacje ludzkości!