Waza z Bronocic sprzed 5500 lat. Wóz ciągniony przez tury.

Waza z Bronocic sprzed 5500 lat

Opublikowano przez Białczyński Marian Nosal – https://bialczynski.pl/2018/12/04/marian-nosal-waza-z-bronocic-sprzed-5500-lat

W 1976 r., czyli ponad 40 lat temu, podczas wykopalisk prowadzonych na terenie dużej neolitycznej osady w  Bronocicach nad rzeką Nidzicą odkryto ceramiczną wazę z  dekoracją-rysunkiem, który jest najstarszym znanym dowodem używania pojazdu kołowego na świecie. A  na końcu tego tekstu będzie fotoreportaż „Jesień Bronocic, czy Wiosna już nadchodzi?” z  pobytu w  Bronocicach współczesnych i  o tym, jak Bronocice powinny wyglądać. Zapraszam.

Wieś Bronocice znajduje się między miastami Buskiem-Zdrojem i  Krakowem na linii północny wschód-południowy zachód oraz między Miechowem i  Nowym Korczynem na linii północny zachód-południowy wschód.

Czyli w  centrum historycznym południowej Polski.

Wiek wazy z  Bronocic szacuje się za pomocą datowania radiowęglowego na 3635 do 3370 lat przed nasza erą.

Czyli pięć i  pół tysiąca lat!

!!


Badania sąsiadujących kości zwierząt wykazały nawet datowanie 4725 ± 50 lat p.n.e. [1]

„… Podczas gdy piktogramy przedstawiające dwukołowe wozy kultury Uruk (dotychczas uznawane za najstarsze znane przykłady ukazujące wóz) są o  dwa wieki późniejsze. …” [1]

„…Piktogramy z  Uruk oznaczające sanie i  wóz (ok. 3100-3050 r. p.n.e.)…” [2]

Waza przez archeologów zaliczana jest do kultury pucharów lejkowatych.

Kultura ta powstała na terenie Kujaw, czyli w  centrum Polski, pod wpływem oddziaływania kultury lendzielskiej na lokalne podłoże mezolityczne.

Nazwa Kultury Pucharów Lejkowatych związana jest z   charakterystycznym kształtem naczyń z   brzuścem baniastym i   szeroko rozchylonym, lejkowatym kołnierzem.

I co najwazniejsze Kultura Pucharów Lejkowatych związana była z  ludnością o   charakterystycznych dla Słowian i   Staroeuropejczyków haplogrupach Y-DNA R1a oraz I1 i   I2.

Dlatego uważajcie, czy nasi „polscy naukowcy” i  dziennikarze obcych, ale polskojęzycznych mediów nie zechcą przypisać znaleziska Celtom, Germanom, wpływom Sumeryjskim i  każdemu, kto tylko się nawinie, niezależnie od tego, czy jest w  tym sens, byle by to tylko nie byli nasi przodkowie.

Razem z  wazą znaleziono szczątki turów.

Otarcia na rogach tych zwierząt pozwalają przypuszczać, że to właśnie tury mogły być pierwszymi w  dziejach ludzkości zwierzętami pociągowymi.

Największą zagadką naukową tego artefaktu jest to, że polska nauka, polski system edukacji i  polska prasa nie robią nic, aby tę rewelację archeologiczną i  historyczną naprawdę rozpropagować.

Przecież czterokołowy wóz z  dyszlem, czy bez, jest wynalazkiem epokowym w  dziejach całej ludzkości!

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/waza_z_bronocic/index,pl.html

================================

Wóz ciągnięty przez tury sprzed 5.5 tys lat.

Na podst.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waza_z_Bronocic

Waza z Bronocic – ceramiczna waza z rysunkiem interpretowanym jako najstarszy znany dowód używania pojazdu kołowego. Jej wiek szacuje się za pomocą datowania radiowęglowego na 3635–3370 p.n.e.[1] i zaliczana jest do kultury pucharów lejkowatych. Obecnie przechowywana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (zwiedzającym udostępniona jest jedynie kopia). Odkrycie

Naczynie odkryto w 1976 podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie dużej neolitycznej osady w Bronocicach nad Nidzicą w województwie świętokrzyskim, około 50 km na północny wschód od Krakowa. W latach 1974–1980 prace prowadził tam prof. Janusz Kruk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i Sarunas Milisauskas ze State University of New York w Buffalo.

Dekoracja

Ornament przedstawia symbolicznie najważniejsze elementy prehistorycznego środowiska przetworzonego przez człowieka. Najistotniejszą częścią dekoracji jest pięć wizerunków przypominających wóz. Przedstawiają one czterokołowy pojazd z dyszlem dla zwierząt pociągowych. Linie łączące koła prawdopodobnie reprezentują osie. Koło pośrodku być może symbolizuje pojemnik na zbiory.

Inne rysunki przedstawiają drzewo, rzekę oraz schemat, który może symbolizować pole z krzyżującymi się drogami/rowami lub plan wioski.

Wizerunek na wazie jest najstarszym znanym wyobrażeniem pojazdu kołowego na świecie. Dowodzi, że pojazdy kołowe były znane w Europie Środkowej już w IV tysiącleciu p.n.e. Ciągnęły je prawdopodobnie tury (szczątki tych zwierząt znaleziono razem z wazą). Rogi zwierząt z Bronocic miały otarcia sugerujące, że były obwiązane sznurem tworzącym prawdopodobnie coś w rodzaju jarzma przyrożnego.

===============================

mail:

Ok. 5700 lat temu artysta umieścił na glinianej wazie rysunek wozu z czterema kołami. Dokonał tego twórca mieszkający na terenach dzisiejszej Polski.

Uważa się, że jest to pierwszy rysunek pojazdu zaprzęgowego, jaki wykonano w historii ludzkości. Jeśli tak, to znaczy, że pradawni mieszkańcy terenów naszego kraju znali i używali koła, zanim odkryły go najstarsze cywilizacje ludzkości!