Śmiejmy się, może to przed-ostatni raz. Na razie: Zakaz wieszania polityków bez uzgodnienia. MEMy.