Renesans „okupacyjnej policji granatowej”? „Nigdy więcej” –Polski ???

Renesans „okupacyjnej policji granatowej”? „Nigdy więcej” –Polski ???

Renesans „okupacyjnej policji granatowej”?

Kategoria: Archiwum, Kontrowersyjne, Niekonwencjonalne, Polecane, Polityka, Polska, Ważne CzarnaLimuzyna renesans-okupacyjnej-policji-granatowej

Ewaryst Fedorowicz, felietonista znany z wielu myślozbrodni regularnie przypomina: milicja! (nie poprawiać – policja, to była przed wojną). To prawda. Przed wojną, nie ukraińską, lecz przed Drugą Wojną Światową istniało niepodległe państwo polskie, a w nim policja. Zamierzchłe czasy, ale dopóki Ministerstwo Prawdy nie ukróci tych resentymentów, można tak mówić.

Po 1989 roku przywrócono starą nazwę „policja”, która zastąpiła w mowie i piśmie komunistyczną „milicję”. W mowie i piśmie, bo w innych sprawach wiele nie zmieniono. Podstawowa funkcja milicji jaką była obrona demokracji socjalistycznej została poszerzona o obronę dobrego samopoczucia nowego proletariatu wynalezionego przez Szkołę Frankfurcką. Grzechem zaniedbania byłoby przemilczenie narodu obranego za przewodni oraz dokooptowanych w ramach postępowego parytetu innych ras.

Nowe okoliczności historyczne

Po 1989 roku insygnia realnej władzy, o których już wspominałem – kijek i marchewka, uroczyście wyjechały z Moskwy i bez stacji przystankowej w Warszawie zostały przekazane nowym ośrodkom decyzyjnym na zachodzie. Swego czasu nawet toczył się spór czy za zgodą i wiedzą czy bez zgody i wiedzy „demokratycznej większości”. Spór był ciekawy, ale biorąc pod uwagę stanowisko ekspertów od mniemanologii ubogacającej rzeczywistość aksjomatem, że prawda nie istnieje, nie ma sensu go toczyć. Tym bardziej, że rzecz dotyczy prawdy historycznej, a ta, i tu znów posłużę się cytatem, „leżała pośrodku”.

Ale to już było i nie wróci więcej, bo dziś, nie leży już pośrodku, lecz po stronie Niemców, Ukraińców i Żydów.

A Polska? Polsce jako humanitarnemu mocarstwu przypadła zaszczytna rola wykarmienia tej “prawdy” do samego końca.

Certyfikaty, szkolenia i doktoraty Instytutu Orwella

W każdym razie milicja zachowała swoją politycznie poprawną orientację, która, jak już wiemy, może się zmieniać zachowując cały czas swoją świeżość wobec nowych historycznych wyzwań. Nowa milicja jako ważna instytucja nowego ładu została dość dobrze przysposobiona do swojej roli. Po wieli szkoleniach  zrzuciła starą skórę i oblekła się w nową korzystając z rad wielu renomowanych ośrodków ubogacających. Jednym z nich jest organizacja ”Nigdy więcej”.

Nazwa jest pomysłowa. Dotychczasowa działalność tego środowiska pozwala przypuszczać, że pełne brzmienie jest następujące: „Nigdy więcej Polski”. Sympatycy i wolontariusze w mediach społecznościowych dopowiadają: Nigdy więcej Polski katolickiej, narodowej, faszystowskiej, ksenofobicznej, antysemickiej, antyszczepionkowej. Nie tylko można, ale trzeba do tego dorzucić: precz z homofobią, nacjonalizmem, racjonalizmem, kurwofobią i opresyjną moralnością. Precz z wydobywaniem węgla, hodowlą zwierząt, grzybobraniem, zrywaniem leśnych owoców. Precz z mową nienawiści!

Szkolenie na temat mowy nienawiści

Ani się obejrzeliśmy, a tu historia nam się powtórzyła i dożyliśmy czasów powstania „policji granatowej” XXI wieku. Dobrze wyszkolonej i lojalnej wobec władzy szanującej standardy tolerancji represywnej. Szkolenia przeprowadza stołeczny Ratusz, a także władza centralna. Pomaga również strona żydowska, Muzeum POLIN  z Fundacją Dialog Pheniben.

Strategia podkreśla potrzebę  przeciwdziałania nienawiści w sposób holistyczny i z pełnym poszanowaniem wolności opinii i wypowiedzi, przy jednoczesnej współpracy z odpowiednimi interesariuszami

Interesariusze nie reprezentują polskiej racji stanu, stąd skojarzenie z policją granatową z czasów okupacji wydaje się być uzasadnione wobec tych funkcjonariuszy, którzy nadgorliwie wykonują wszystkie sugestie. Podczas tragicznego (ludobójczego) początku pierwszej Unii Europejskiej – niemieckiej Mitteleuropy, wśród policji granatowej byli polscy patrioci i kolaboranci.

Kończę cytatem:

„Walka z mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści jest jednym z priorytetów działania polskiej Policji. (…) Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści (International Day for Countering Hate Speech) to święto, które przypada 18 czerwca. W związku z rosnącym na całym świecie zjawiskiem mowy nienawiści Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję A/RES/75/309 w sprawie “promowania dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz tolerancji w przeciwdziałaniu mowie nienawiści” ustanawiającą dzień 18 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Mowie Nienawiści”.

Taką mamy policję.

Tagi: kurwofobia, mowa nienawiści, Renesans „okupacyjnej policji granatowej”?