Polska krowa. MEMy

[przesadził, ale… md]

=============================

[walczcie o JOW, chłopaki! md]

======================

[A o Łukaszu – idiocie – “profesorze” – zapomnieli?? MD]

============================

====================================

============================

==============================