Podśmie… no, jednak: …chujki…

======================

===========================

Mosiek złapał złotą rybkę:

Jesteś Żydem?- pyta rybka.

Tak

To już mnie lepiej zjedz.