MEMy krótkie, ale zdecydowane.

===========================

Porównaj:

,,Nadejdą czasy, gdy każdy w domu będzie miał diabła
w pudełku, którego rogi sterczeć będą na dachu” – z przepowiedni św. Kosmy z Etolii, mnicha z VIII wieku.