Głównie tędy… MEMy.

Punkt posterunkowy na granicy z Białorusią.

———————

=======================================================

=====================================

Pro domo sua: Krzywa rośnie…

To było w Joomla.