Badanie masowych zgonów z powodu raka potwierdza ostrzeżenia Profesora Angusa Dalgleish dotyczące szczepionek przeciw COVID

“Szczepionki” przeciw COVID-19

29 kwietnia 2024 psnlin.pl/badanie-masowych-zgonow-z-powodu-raka

Badanie masowych zgonów z powodu raka potwierdza ostrzeżenia Profesora Angusa Dalgleish dotyczące szczepionek przeciw COVID-19

Profesor Angus Dalgleish cytuje artykuł japońskich naukowców omówiony uprzednio , a takżepracę stanowiącą przegląd opublikowany w International Journal of Biological Macromolecules przez zespół badaczy z kilku krajów i kontynentów. W przeglądzie tym stwierdzono, że wiele szczepionek mRNA hamuje naturalną odpowiedź immunologiczną poprzez zakłócanie sygnalizacji interferonu, co z kolei hamuje wiele immunologicznych szlaków ochronnych.

(Istnieją również opublikowane modele, które pokazują, że szczepionki mRNA mogą stymulować wzrost raka i rozprzestrzenianie się przerzutów). Co więcej, badanie pokazuje, że jest to głównie związane z wstawką – N1-metylo-pseudourydyną (m1Ψ) – stosowaną przez obu producentów szczepionki covid mRNA w celu stabilizacji białka kolca na tyle długo, aby mogło zostać rozpoznane jako obcy antygen

Profesor Angus Dalgleish szkolił się w University College Hospital. Studiował medycynę wewnętrzną i onkologię w szpitalach w Brisbane i Sydney. Wrócił do Wielkiej Brytanii w 1984 roku i podjął pracę na temat retrowirusów z Robertem Weissem. Został mianowany starszym naukowcami klinicznym w Centrum Badań Klinicznych MRC w Northwick Park, gdzie realizował swoje zainteresowania m.in. patogenezą HIV. Od 1991 roku jest profesorem onkologii w St. Uniwersytet George’a w Londynie. W tym czasie skupił się na immunoterapii raka i przeprowadził liczne badania kliniczne z udziałem różnych szczepionek i immunoterapii. Od 2001 roku jest dyrektorem Instytutu Szczepień i Immunoterapii Nowotworów.

Wstęp: dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz

Szczepionki Covid wywołują masowe zgony na raka - PSNLiN-2

………………………………………………

Poniżej tłumaczenie artykułu z translatora Google. Może zawierać nieścisłości

https://www.conservativewoman.co.uk/massive-cancer-deaths-study-vindicates-my-warnings-over-covid-boosters/

Badanie masowych zgonów z powodu nowotworów potwierdza moje ostrzeżenia dotyczące szczepionek przypominających covid – Prof. Angus Dalgleish

15 kwiernia 2024

MINĘŁO dobrze ponad rok, odkąd po raz pierwszy opublikowałem swoje obawy, że u moich pacjentów z czerniakiem po kilku latach remisji dochodzi do nawrotu choroby. Nie udało mi się znaleźć żadnej zwykłej przyczyny, ale po dalszym badaniu odkryłem, że wszyscy otrzymali szczepionkę przypominającą na covid od trzech tygodni do trzech miesięcy przed nawrotem choroby nowotworowej, czyli momentem, w którym zawodzi ich represja immunologiczna.

Było to głównie wbrew ich woli, a większość tylko niechętnie się na to zgodziła, aby móc podróżować po trudach związanych z blokadami. Inni ulegli zastraszaniu ze strony NHS i lekarzy pierwszego kontaktu, którzy nękali ich SMS-ami i telefonami (które ja sam regularnie otrzymywałem) na temat znaczenia stosowania dawki przypominającej, mimo że nie przedstawili żadnych dowodów na to, że może ona być korzystna. Rzeczywiście, moim zdaniem, nie było żadnego, a jedynie spekulatywne i zwodnicze. Pracując przez dziesięć lat nad szczepionkami, przypomniało mi się powiedzenie, że jeśli szczepionka potrzebuje dawki przypominającej, to nie działa! Zaniepokoiło mnie również to, że wzmacniali wirusa, który już dawno opuścił planetę, więc przynajmniej nie przyniósłby nic dobrego, a raczej zaszkodził, wywołując reakcje immunologiczne, które byłyby zdecydowanie szkodliwe i zwiększały podatność na infekcje z innymi wirusami/wariantami, co dokładnie miało miejsce. To nie jest tylko anegdota.

Pomimo kilku prób zaprzeczenia tym wnioskom i twierdzenia, że ​​zostały one błędnie zinterpretowane, badanie z Cleveland bezsprzecznie pokazuje ponad trzykrotny wzrost liczby zakażeń covid-19 u osób, którym podano dawkę przypominającą. Zakrojone na szeroką skalę izraelskie badanie badawcze, opublikowane w BMJ pod koniec 2021 r., wykazało już znacznie zwiększone ryzyko zakażenia covidem po drugiej dawce szczepionki. Zignorowano jego znaczenie. Autorzy przewrotnie doszli do wniosku, że ta negatywna skuteczność może uzasadniać podanie trzeciej dawki.

Byłem tak zaniepokojony możliwością, że dawki przypominające szczepionek mogą wywołać nawrót raka, że ​​zaalarmowałem wszystkich zainteresowanych, ale powiedziano mi, żeby to udowodnili lub zamknęli się i przestali niepokoić pacjentów chorych na raka. Co zaskakujące, jeden z moich kolegów klinicznych, który nie zgodził się ze mną, po prostu odmówił włączenia się w dyskusję. Wtedy dowiedziałem się, że po podaniu dawek przypominających dosłownie dziesiątki osób nie chorowały na raka, zanim rozwinęła się w nich białaczka i chłoniak. Odkąd zwróciłem na to uwagę publiczną, wielu lekarzy i pacjentów z całego świata skontaktowało się ze mną, twierdząc, że obserwują nie tylko to samo zjawisko, ale także wzrost częstości występowania innych nowotworów, szczególnie raka jelita grubego, trzustki, nerek i jajnika.

Jednak w zeszłym tygodniu ukazał się niesamowity artykuł z Japonii. Był dostępny na serwerze przed publikacją w zeszłym roku, ale teraz został poddany recenzji i opublikowany w czasopiśmie Cureus. Autorem artykułu jest Miki Gibo i współpracownicy, zatytułowany Zwiększona śmiertelność z powodu nowotworów dostosowana do wieku po trzeciej dawce szczepionki mRNA z nanocząsteczkami lipidowymi podczas pandemii Covid-19 w Japonii . Jest to ogromne badanie, które porównuje pełne oficjalne statystyki według rocznych i miesięcznych współczynników umieralności skorygowanych względem wieku (AMR) za lata 2020, 2021 i 2022 z analizą regresji.

Wyniki są zdumiewające. Pokazuje, że w roku 2020, kiedy wystąpiła pierwsza i druga fala covidu, wystąpił deficyt wszystkich nowotworów. W 2021 r. odnotowano nadwyżkę zgonów o 2,2% i wzrost zachorowań na nowotwory o 1,1%. Jednak do 2022 r. liczba nadmiernych zgonów wzrosła o 9,6%, a liczba nowotworów o 2,1%. Artykuł ten ukończono i opublikowano przed publikacją danych za 2023 r., które prawie na pewno będą znacznie gorsze. Godne uwagi jest to, że mówimy o śmiertelności, czyli zgonów z powodu raka, a nie o zachorowalności na niego.

W artykule przyjrzano się 20 podtypom nowotworów, przy czym w ciągu trzech lat nie zaobserwowano znaczących zmian w rodzaju zgonów. Głównymi typami nowotworów, których liczba wzrosła, były płuca, trzustka, wątroba, drogi żółciowe, jajnik, białaczka i prawie wszystkie inne typy. Najbardziej znaczącym zaniedbaniem jest brak wzrostu zachorowalności na raka jelita grubego, który moi koledzy zaobserwowali tutaj, w Wielkiej Brytanii. Od razu przypomniało mi się, że Japonia ma wyjątkową dietę niezapalną i że może to wyjaśniać różnicę.

Jaka jest więc przyczyna tego nagłego wzrostu? Zostało to ujawnione w tytule artykułu! Rzeczywiście, artykuł bada ścisły związek między trzecim wstrzyknięciem covid mRNA a wzrostem. Jak zauważyłem wcześniej, trzeci bezużyteczny zastrzyk nie tylko nie przynosi żadnych korzyści, ale niszczy to, co pozostało z odpowiedzi immunologicznej i kontroli nowotworów poprzez tłumienie odpowiedzi komórek T i przełączanie odpowiedzi przeciwciał na tolerancyjną, a tym samym całkowite zniszczenie odpowiedzi immunologicznej, która kontrolowała te podstawowe nowotwory. W dyskusji omówiono wiele innych możliwych przyczyn, w tym zdolność białka mRNA spike do indukowania krzepnięcia, o którym wiadomo, że sprzyja nowotworom i zwiększa ekspresję różnych cząsteczek, które pomagają nowotworom uniknąć kontroli immunologicznej.

Kiedy kończyłem ten ostatni akapit, zostałem poinformowany przez radio i e-mailem od mojego lekarza rodzinnego, że nasza całkowicie niekompetentna NHS i Departament Zdrowia oferują wiosenną szczepionkę przypominającą na Covid dla osób powyżej 75. roku życia i znajdujących się w grupie ryzyka. Będą zagrożeni, zwiększając ryzyko śmierci z powodu raka. Czy ci ludzie nie czytają literatury, czy są po prostu głupi lub po prostu nie przejmują się tym?

Link do artykułu:

artykuł pdf (en)

artykuł pdf (pl)