Żydzi amerykańscy zablokowali Grand Central Station w NY przez “sit-in”, żądając zawieszenia broni w Gazie.

American Jews blocked New York’s Grand Central Station in a sit-in demanding a cease-fire in Gaza