Zmarł Profesor MIECZYSŁAW GOGACZ

Dnia 13 września 2022 roku
w wieku 95 lat zmarł
Profesor
MIECZYSŁAW
GOGACZ

Nabożeństwo żałobne odprawione
zostanie 21 września 2022 r. o godzinie 11:00
w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim,
po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłego, na
Cmentarz Wolski przy ul. Wolskiej 180/182 do grobu rodzinnego,
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku:
Rodzina i Przyjaciele

================================

mail:

 Całe życie walczył intelektualnie z marksizmem; zaproponował nowy nurt w filozofii “tomizm konsekwentny”.

Uczył myślenia na KUL-u, potem w ATK, później UKSW. Zostawił wielu uczniów.

==========================

mail:

Ostatnie 10 lat spędził u bonifratrów na Sapieżyńskiej, którzy 3 lata temu podnieśli koszty pobytu i uczniowie składali się, gdyż emerytura profesora była zbyt niska.

Pisałem do kancelarii Mateuszka o pomoc; odpisali że nie mogą, gdyż nie był działaczem opozycyjnym !

Mają tam szczególną definicję opozycji.
Dobrego dnia życzę
Marek P. P.