W pierwszych dekadach trzeciego tysiąclecia ulegliśmy: – dekatolicyzacji, – demoralizacji, – demonizacji, – depopulacji i… tracimy niepodległość

W I dekadzie XXI w. ulegliśmy:

– dekatolicyzacji

– demoralizacji

– demonizacji

– depopulacji 

i… tracimy niepodległość

Ks. prof. Krzysztof Bielawny: ” Różaniec orężem Polaków do walki o odnowę duchową i moralną”

Różaniec orężem Polaków do walki o odnowę duchową i moralną i wezwanie pomocy Regina Poloniae, a od 1956 r. Królowej Narodu Polskiego – Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego

Przesyłam w załączeniu stosowny plakat.

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!

Salve Regina Poloniae!