Wielki SUKCES! Mamy niekonstytucyjny sejm z 460 posłanków i posłanek.

No to mamy niekonstytucyjny Sejm

@WandaNowicka Mamy to! Wreszcie w sali sejmowej posłanki, które wyraziły taką wolę, mają tabliczkę z “posłanką”, a nie jak do tej pory, z “posłem”. Można? Można.






Teraz panowie posłowie winni zawalczyć o zmianę na “POSŁANEK”,
aby być zgodnym z gramatyką języka polskiego.

Bo rodzaj żeński od “poseł” jest “poślica”.
Tak jak od osła oślica, a od lisa lisica.

I odwrotnie.
Skoro zaakceptowali “POSŁANKA”,
to rodzaj męski jest “POSŁANEK”.


Przy okazji trzeba zmienić Konstytucję.
“Art. 96. Sejm składa się z 460 posłów…”
na
” Art. 96. Sejm składa się z 460 posłanków i posłanek … ( trzeba dodać) według określonego w ustawie parytetu zadeklarowanej płci .”

Na dzień dzisiejszy mamy dzięki “posłankom” niekonstytucyjny Sejm.