Świetne czasy dla satyryków. Porcja na ten tydzień.

dawki na przyszły tydzień się kiszą, nabierają mocy urzędowej.

PLAKAT PREZENT ŚWIETNIE SIĘ TRZYMA ANDRZEJ MLECZKO
Mleczko