Studia i odkrycia rabinów. UE to decydujący etap w „boskim procesie”. Przygotowanie świata do Globalnej Unifikacji. Los gojów.

Studia i odkrycia rabinów. UE to decydujący etap w „boskim procesie”. Przygotowanie świata do Globalnej Unifikacji.

Każdy z nas będzie miał 2800 niewolników. Los gojów według NWO.

=============================

[Radzę skopiować na PENDRIVE. Nigdy nie łączyć z siecią. Internet w krytycznym momencie będzie wyłączony, niewłaściwe treści same zanikną. Przecież one nigdy nie istniały! To wymysły zapiekłych z nienawiści antysemitnikółw ! MD]

Compilation of rabbis enjoying the coming extermination of Non-Jews

Hervé Ryssen

Film, 36 min. Po francusku, napisy angielskie.

[CRIF – Związek Przedstawicieli Instytucji Żydowskich we Francji].

Hervé Ryssen, de son vrai nom Hervé Lalin, est un essayiste et militant nationaliste et négationniste français, proche des milieux de l’extrême droite radicale. [viki]