Rząd nie jest w posiadaniu dokumentu Gł. Insp. Sanit. Zdrowia [GIS] o wprowadzeniu stanu epidemii Kowid.