Policjanci są szkoleni w [firmie] POLIN w zwalczania tzw. antysemityzmu i „mowy nienawiści”.

Witamy w Kondominium. Policjanci po szkoleniu w POLIN [FOTO]

4.03.2024 Autor:MM nczas.info/policjanci-po-szkoleniu-w-polin

Napis policja na tle Muzeum Polin.
Napis policja na tle Muzeum Polin. / foto: PAP / Wikimedia, Lukas Plewnia, CC BY-SA 2.0

Polska Policja pochwaliła się uczestnictwem w szkoleniu, które odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dotyczyło zwalczania tzw. antysemityzmu i „mowy nienawiści”.

Na stronie Policji opublikowano notatkę, z której wynika, że 1 marca funkcjonariusze wzięli udział w zorganizowanym dla nich szkoleniu „z zakresu zwalczania antysemityzmu i mowy nienawiści”.

Jak podano, uczestniczył w nim m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz funkcjonariusze Zespołu Antykonfliktowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a także Zastępca Dyrektora ds. Edukacji i Sprzedaży oraz Kierownik Działu Programów Strategicznych Muzeum POLIN Łucja Koch.

Samo szkolenie prowadziła Dagmara Mańka-Wizor, Główna Specjalistka ds. Projektów Naukowych Działu Naukowego Muzeum POLIN. Jak zaznaczono, szkolenie to miało zwrócić uwagę policjantów na „szczególny charakter ofiar przestępstw na tle narodowościowym, rasowym, światopoglądowym czy ze względu na orientację seksualną”.

„Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych ze zwalczaniem przestępstw z nienawiści, w szczególności antysemityzmu, przedstawienie zagrożeń wynikających z mowy nienawiści oraz zaprezentowanie specyfiki zwalczania tego typu przestępstw. Szkolenia realizowane przez Muzeum POLIN mają na celu podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy, którzy na co dzień spotykają się z symboliką nienawiści. Uczestnicy warsztatów poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń pogłębili swoją wiedzę na temat specyfiki tego rodzaju przestępczości” – czytamy na stronie Policji.

„Zwalczanie przestępstw z nienawiści jest jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji” – zaznaczono.

„Policjanci cyklicznie odbywają tego typu szkolenia, by zdobyć jak najlepsze kompetencje, które wykorzystają w codziennej służbie do przeciwdziałania eskalacji konfliktów, promowania zrozumienia i współpracy między różnymi grupami społecznymi, których podłożem między innymi są narodowość czy wyznanie. Przestępstwa z nienawiści są szczególnym rodzajem czynów, które bezpośrednio uderzają w godność człowieka i wymagają wyjątkowej wrażliwości i zrozumienia w kontakcie policjantów z osobami dotkniętymi tego typu przestępstwami”