Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei z siedzibą w Siemianowicach Śl.

Z nieukrywaną radością i nadzieją informujemy, iż powstało ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei z siedzibą w Siemianowicach Śląskich Stowarzyszenie utworzyliśmy w celu przeciwstawiania się przejawom nacisku i ograniczania wolności w wyborach dotyczących zdrowia indywidualnego, a także w celu zapewnienia równego i właściwego dostępu do świadczeń medycznych.

Nasze stowarzyszenie zostało założone przez grupę pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych, ale zapraszamy do niego również innych medyków i osoby związane z ochroną zdrowia w tym m.in.: lekarzy, psychologów, farmaceutów, terapeutów, opiekunów, personel pomocniczy, administracyjny oraz studentów zawodów medycznych.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem : kontakt@medycynadziei.pl 

Prosimy o udostępnianie tej wiadomości