Modlitwa o zakończenie pontyfikatu Franciszka. Ksiądz Atanazy.

Modlitwa o zakończenie pontyfikatu Franciszka. Ksiądz Atanazy.

https://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/6414-prayer-for-the-end-of-the-francis-pontificate

Wielu z was zapewne pamięta musical “Skrzypek na dachu”, opowiadający o życiu małej społeczności żydowskiej w przedrewolucyjnej rosyjskiej wiosce.  Ojciec pięciu córek z bólem obserwuje, jak upadają religijne i kulturowe tradycje jego wioski. W scenie otwierającej musical syn rabina pyta: “Czy istnieje stosowne błogosławieństwo dla cara?”. Rabin odpowiada: “Błogosławieństwo dla cara? Oczywiście! Niech Bóg błogosławi i trzyma cara …  jak najdalej od nas!”.

Podobnie jak ta mała żydowska wioska z musicalu, w której na dachu siedział skrzypek, modernistyczny, instytucjonalny Kościół katolicki również ma swojego grajka, choć siedzi on na tronie, a nie na dachu. Nazywa się Franciszek i podobnie jak Neron, o którym powiada się, że zabawiał się, gdy Rzym płonął, również i ten diabeł gra na skrzypcach, gdy Kościół płonie. Istnieją podejrzenia, że to sam Neron wzniecił pożar Rzymu.

Nie wiadomo jak było, ale wiadomo z pewnością, że ma to miejsce w przypadku Franciszka.

Franciszek jest duchowym i religijnym podpalaczem, który wzniecił tak wiele niszczących pożarów w Kościele instytucjonalnym, że nawet upadły świat to zauważa i komentuje ponury stan w jakim znalazł się katolicyzm. 

To co zalecamy, to modlitwa za Franciszka z Rzymu, z nadzieją na rozwiązanie tej sprawy. Wiemy, że jest wiele modlitw ofiarowywanych za nawrócenie Franciszka i za jego nieśmiertelną duszę, i nalegamy, aby je kontynuować. Czy możliwe jest skomponowanie jeszcze jednej, etycznie akceptowalnej, modlitwy?

Sugerujemy, że uprawniona jest modlitwa o usunięcie Franciszka z Rzymu, z katedry Św. Piotra, na wzór modlitwy rabina za cara. Wydaje nam się, że istnieją trzy główne sposoby, w jakie taka modlitwa mogłaby zostać wysłuchana, mając na względzie Łaskę Bożą i ludzką wolę.

Pierwszym sposobem usunięcia Franciszka byłoby zebranie się kardynałów Kościoła i stwierdzenie, że z tego czy innego powodu Franciszek nie jest legalnym papieżem. Istnieje wiele powodów, dla których papiestwo Franciszka mogłoby zostać uznane za nieważne. Są to: kwestia ważności rezygnacji papieża Benedykta; możliwość, że doszło do naruszenia zasad konklawe, które wybrało Bergoglio oraz możliwość, że Franciszek utracił urząd papieża przez bałwochwalstwo lub herezję.

Czy usunięcie Franciszka decyzją kardynałów jest prawdopodobne? Nie, jest to bardzo mało prawdopodobne. Z rzadkimi wyjątkami, kardynałowie okazali się bezwolnymi tchórzami lub lojalnymi pochlebcami. W miejsce kardynalskiej czerwieni, którą noszą jako symbol męczeństwa, powinni raczej nosić żółte szaty symbolizujące tchórzostwo.

Drugim sposobem, w jaki nasza modlitwa mogłaby zostać wysłuchana, byłoby usunięcie się Franciszka z katedry piotrowej, z powodu jego nawrócenia do Prawdy, o co modli się tak wielu wiernych i duchownych. Jednak podobnie jak w pierwszym przypadku, również i to jest mało prawdopodobne, gdyż wymagałaby dwóch rzeczy: Franciszek musiałby otrzymać od Pana Boga Łaskę Nawrócenia i musiałby tę Bożą Łaskę przyjąć.

Jak pisał wielki Doktor Kościoła, Św. Alfons Liguori: gdy ktoś utracił Łaskę Chrztu przez grzech śmiertelny, Pan Bóg nie jest zobowiązany do ofiarowania tej osobie Łaski Pokuty, bez której nie można żałować za grzech i prosić o przebaczenie. Jak wiemy z doświadczenia, Pan Bóg często oferuje tę Łaskę tym, którzy popadają w grzech śmiertelny, ale kiedy grzech staje się notoryczny i niszczycielski, dusza staje się zatwardziała i nawet Dar Łaski, który jest niezasłużony, może zostać wzgardzony przez grzesznika.

Trzeci sposób, w jaki nasza modlitwa o usunięcie Franciszka mogłaby się spełnić, to jego śmierć, nie z rąk ludzi, ale z ręki Boga. Istnieje historyczny precedens dla tego ostatecznego rozwiązania problemu papieża. W XVI wieku, w obliczu mnogości nieautoryzowanych tłumaczeń Biblii wychodzących spod pióra protestantów, papież Sykstus V zebrał komisję teologów i biblistów w celu opracowania nowego łacińskiego przekładu Pisma Świętego. Niezadowolony z ich przekładów, papież postanowił sam tego dokonać; co więcej, był gotów ogłosić swój przekład jako nieomylny.

Nawet wersja Wulgaty Świętego Hieronima, która służyła jako oficjalna wersja Biblii przez tysiąc lat, nigdy nie była uważana za nieomylną, to znaczy wolną od wszelkich błędów. Tylko oryginalne pisma Świętych Autorów, napisane pod bezpośrednim natchnieniem Boga, są naprawdę nieomylne.

Pomimo błagań kardynałów, teologów, biblistów, a nawet jednego świętego, papież Sykstus V był zdecydowany promulgować swoją pełną błędów wersję Biblii, jako nieomylną, a przynajmniej tak planował. Ale zanim zdążył wydać Akt Apostolski, co byłoby sprzeczne z doskonałością Kościoła i nieomylnością jego Urzędu, Sykstus położył się do łóżka i zmarł we śnie.

Proponuję pod rozwagę, tę modlitwę do Św. Michała, z kilkoma modyfikacjami:

Święty Michale Archaniele, 
broń nas w walce. 
Bądź naszą ochroną przed niegodziwością i sidłami Franciszka. 
Oby go Bóg usunął, pokornie o to prosimy, 
 Uczyń to, 
O książę Zastępów Anielskich, 
przez moc Boga, 
Usuń z Kościoła Franciszka, 
i wszystkich innych modernistów, 
którzy na zgubę dusz ludzkich przeniknęli do Kościoła .

Amen

tłum. Sławomir Soja

———————-

MD: Można się też modlić o jak najszybsze Konklawe, by wybrało katolickiego, pobożnego i odważnego Papieża.