Komentarz dr Stanisława Krajskiego dotyczący sytuacji na bliskim wschodzie