Henry Kissinger, m.inn. apostoł wyludnienia III świata, wiek 100 lat, poszedł chyba do swojego Ojca…

Henry Kissinger, m.inn. apostoł wyludnienia III świata, wiek 100 lat, poszedł chyba do swojego Ojca.

Wyludnienie [i laboratoria biologiczne] – Leuren Moret (2004)

„Dr Henry Kissinger, który napisał: „Wyludnienie powinno być najwyższym priorytetem amerykańskiej polityki zagranicznej wobec Trzeciego Świata..

..Sekretarz Obrony Donald Rumsfeld proponuje, finansuje i buduje laboratoria poziomu 3 i 4 broni biologicznej w wielu miejscach w całych Stanach Zjednoczonych, nawet na kampusach uniwersyteckich i w gęsto zaludnionych lokalizacjach miejskich. W obiekcie broni biologicznej poziomu 4 pojedyncza bakteria lub wirus jest śmiertelna. Poziom broni biologicznej 4 to najwyższy poziom prawnie dozwolony w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych.

W jakim celu powstają te laboratoria i kto będzie podejmował decyzje o tym, gdzie i na kim zostanie użyta broń biologiczna stworzona w tych obiektach? Od 2002 roku zamordowano ponad 20 światowej klasy mikrobiologów, głównie w USA i Wielkiej Brytanii.

[por. np. : Tajemnicze zgony mikrobiologów. Znikające zapisy. dakowski.pl/archiwum

Prawie wszyscy pracowali nad rozwojem broni biologicznej specyficznej dla grup etnicznych (patrz Smart Dust, Roboflies i). Obywatele całych Stanów Zjednoczonych gorączkowo składają pozwy, aby zatrzymać te laboratoria na kampusach i społecznościach, w których mieszkają. Pomimo sprzeciwu mieszkańców okolic Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie planowano laboratorium broni biologicznej poziomu 4, zyskało ono poparcie burmistrza miasta. Nagle zmieniła swoje stanowisko po tym, jak małpa uciekła z ośrodka dla naczelnych o zaostrzonym rygorze na terenie kampusu, gdzie zaproponowano laboratorium broni biologicznej.

Mieszkańcy twierdzili, że skoro Uniwersytet Kalifornijski w Davis nie był w stanie powstrzymać małp przed ucieczką z klatek, to z pewnością nie mogli zagwarantować, że z probówki nie wydostanie się ani jeden wirus czy bakteria. Małpa AWOL zabiła projekt (patrz Smart Dust, Roboflies&). Populacja jest problemem politycznym. Skrajna tajemnica otaczająca przejęcie broni nuklearnej, NASA i programu kosmicznego oraz rozwój licznych laboratoriów zajmujących się bronią biologiczną stanowi zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w rękach wojska i korporacji. Faszystowskie zastosowanie wszystkich trzech programów można wykorzystać do osiągnięcia ustalonych celów polityki depopulacji rządu USA, które mogą wyeliminować 2 miliardy istniejącej populacji świata poprzez wojnę, głód, choroby i wszelkie inne niezbędne metody.