Dzieci Montezumy

Komentarz: Wspaniały przykład na różnice w podejściu złej katolickiej Hiszpanii do mieszkańców Nowego Świata. Warto przypomnieć, że tam gdzie kolonizatorami byli katolicy, ludność miejscowa przetrwała – mam na myśli Amerykę południową. Co robili protestanci, anglikanie i inni heretycy widać na przykładzie Indian w Ameryce północnej.