Diabeł na pustyni cytował słowo Boże. Jak Franciszek robił to w Lizbonie?

Biskupi-sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu 

byzcathpatriarchate@gmail.com

BKP: Diabeł na pustyni cytował słowo Boże. 

Jak Franciszek robił to w Lizbonie?

Podstawowe pytanie brzmi: czy Franciszek, nawet jeśli łamie prawa Boże, jest prawowitym papieżem? Nie! Kto wykluczył się z Kościoła przez sprowadzenie na siebie anatemy (Ga 1:8-9), nie może być jego głową.

Cytat Franciszka Bergoglia: Zachęcam was do zastanowienia się nad tą bardzo piękną rzeczą:

że Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, a nie takimi, jakimi chcielibyśmy być lub jakimi chciałoby nas widzieć społeczeństwo: takimi, jakimi jesteśmy”.

Komentarz: Te słowa, które skądinąd są prawdziwe, są nadużywane przez Bergoglio. Mówi sugestywnie o miłości Boga i jednocześnie anuluje Boże przykazania. Promuje synodalną drogę LGBTQ. Akceptując orientację Q, aprobuje również między innymi pedofilię. Publicznie promuje „seks bez surowości” dla dzieci i inne niemoralności. Propaguje (anty)edukację seksualną w szkołach, a irlandzkich rodziców nawoływał, by nie ostrzegali swoich dzieci przed homoseksualizmem i transseksualnością, ale by utwierdzali je w narzuconym im kłamstwie. Ze słowami „Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy”, Bergoglio de facto mówi: nie musicie pokutować, możecie żyć w grzechu. Ta droga Bergoglia prowadzi do zniszczenia.

Cytat Bergoglia: Są to złudzenia wirtualne i musimy uważać, żeby nie dać się zwieść… rzeczami próżnymi, bańkami mydlanymi”

Komentarz: Musimy naprawdę uważać, aby nie dać się zwieść nie tylko złudzeniom wirtualnymale także fałszywym apostołom, którzy wykorzystują autorytet kościoła do promowania niemoralności.

Cytat Bergoglia: „Dla Jezusa każdy z nas jest ważny, każdy z was jest ważny. Taki jest Jezus”.

Komentarz: Tak, każdy jest ważny dla Jezusa, On za każdego przelał swoją krew na krzyżu. Osoba, która przyjmuje Jezusa i Jego Ewangelię, zostaje uwolniona z niewoli grzechu i zostaje zbawiona. Bergoglio ale świadomie milczy, że z naszej strony musimy nazywać niemoralność niemoralnością, czyli grzech grzechem. W Liturgii kapłan modli się: „Miłosierdzie zaś Twoje niechaj nas wspomoże, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu”. Bergoglio jednak w synodalnej drodze LGBTQ legalizuje grzech.

Cytat Bergoglia: „W Kościele jest miejsce dla wszystkich, dla wszystkich.!”

Komentarz: On bombastycznie twierdzi, że w Kościele jest miejsce dla każdego – dla każdego! – ale działa odwrotnie. Z zimną krwią wyrzuca kontemplacyjne siostry na ulicę. W Kościele nie ma już miejsca dla tradycyjnych katolików, czyli dla ludzi, którzy trzymają się Pisma Świętego i Tradycji. Dla każdego, kto staje w obronie prawdy, jak były nuncjusz w USA C. M. Viganò, nie ma miejsca w odstępczej strukturze Bergoglio.

To naprawdę paradoksalne, że w dniu, w którym Bergoglio wypowiedział te słowa, policja wyciągnęła z kościoła w Lizbonie kilkunastu wiernych z krzyżami w dłoniach, odmawiających różaniec. Następnie znany homoseksualny jezuita James Martin miał odprawić w kościele Mszę dla homoseksualistów. Po raz pierwszy zarząd kościoła w Światowe Dni Młodzieży wezwał policję do akcji przeciwko modlącym się katolikom.

Cytując Bergoglia: „I Jezus mówi to wyraźnie, kiedy wysyła apostołów, aby na ucztę człowieka, który ją przygotował, zaprosili: «Idźcie i przyprowadźcie wszystkich, młodych i starych, zdrowych i chorych, sprawiedliwych i grzeszników: wszystkich, wszystkich». W Kościele jest miejsce dla wszystkich”

Komentarz: Jednak Bergoglio nie powie, że Jezus również mówi wyraźnie, że kto nie miał szaty weselnej – to znaczy, kto pozostawał w grzechu – został wrzucony na miejsce, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Pan Jezus mówi o piekle i ostrzega przed nim; mówi wyraźnie: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie!” – wszyscy, wszyscy! (Łk 13:3) Bergoglio jest wzorem fałszywego proroka. Prawdziwi prorocy głosili bolesną prawdę ku zbawieniu, mimo że byli za to prześladowani i zabijani.

Synodalna droga legalizacji grzechu LGBTQ, promowana przez Bergoglio, prowadzi do piekła. Tam jest miejsce dla wszystkich, którzy odrzucają pokutę, – dla wszystkich, dla wszystkich.

Cytat Bergoglia: Mamy wielką pomoc w Matce Pana, która jest również naszą Matką. Ona jest naszą Matką”.

Komentarz: Bergoglio ale nie mówi, że Matka Boża w Fatimie wzywa nas do pokuty. Aby podkreślić znaczenie pokuty, pokazała dzieciom surową rzeczywistość piekła. Bergoglio głosi drogę anty-pokuty, czyli deifikacji ludzkiego ego, drogę duchowego i fizycznego samobójstwa.

Cytat Bergoglia: „Oceany są nadmiernie ciepłe, a ich głębiny wydobywają na powierzchnię brzydotę, którą zanieczyściliśmy nasz wspólny ”.

Komentarz: Według Bergoglio oceany się nadmiernie ciepłe, ale naukowcy udowodnili, że globalne ocieplenie również jest fikcją. Co więcej, Bergoglio troszczy się o oceany i ich brzydotę, zamiast troszczyć się o to, jaka okropna jest brzydota w Kościele. Nie chodzi tylko o rażącą moralną brzydotę, czego dowodzi jego synodalna droga LGBTQ, ale także o herezję i publiczne bałwochwalstwo. On sam systematycznie i przebiegle to wszystko egzekwuje. W Kanadzie on publicznie poświęcił się diabłu za gwizdania czarownika na kości.

Cytat z mediów: „On (Bergoglio) myśli o tak wielu nienarodzonych dzieciach… o wsparciu i integracji tych, którzy przybywają z daleka i pukają do naszych drzwi”

Komentarz: Co tak naprawdę kryje się za tymi kwiecistymi frazesami? Jego myślenie o tak wielu nienarodzonych dzieciach zaowocowało uhonorowaniem masowej aborcjonistki i zwolnieniem pro-life antyaborcyjnego księdza. Co do tych, którzy przybywają z daleka i pukają do naszych drzwi, zapomniał dodać, że chodzi o zaprogramowaną islamizację Europy i likwidację chrześcijaństwa.

Cytat Bergoglia: „To jest Zachód… z pustymi kołyskami”

Komentarz: Jedna z demonstracji we Francji przeciwko sądownictwu nieletnich, które drastycznie kradnie dzieci kochającym rodzicom, została nazwana „Pustymi kołyskami”. Pytamy: Kiedy Bergoglio wyraźnie sprzeciwił się temu zbrodniczemu systemowi kradzieży dzieci? Nigdy! Nie zrobił nic, aby powstrzymać ten najbardziej okrutny system wobec dzieci.

Cytując Bergoglio: „ Zachód… w którym… oferuje się rozwiązanie wygodne, ..pochopne i błędne środki zaradcze”. 

Komentarz: Najbardziej pochopnym i błędnym środkiem zaradczym” była szczepionka mRNA. Bergoglio był dosłownie fanatycznym propagatorem tej szczepionki i wbrew ostrzeżeniom ekspertów twierdził, że szczepionki muszą być dla wszystkich, dla wszystkich. Ilu okaleczonych lub nawet martwych ludzi Bergoglio ma na sumieniu!

Cytat Bergoglia: „Podatny grunt dla populizmu i spisków

Komentarz: Jeśli chodzi o spiski, Bergoglio w tym jest mistrzem, co pokazała ostatnia pseudopandemia. Przedwcześnie bił na alarm i zamykał wszystkie kościoły, nawet w największe święta w roku. Jeśli chodzi o Covid, nawet WHO już usunęła go z listy chorób zakaźnych.

Polityków, którzy sprzeciwiają się globalizacji i walczą o dobro narodu, pogardliwie nazywa populistami.

A co z podpisaniem Traktatu Lizbońskiego z 2007 roku i ochroną tzw. praw człowieka? Ten traktat de facto likwiduje podstawę wartości moralnych, czyli Dekalog. W przeszłości podstawą sprawiedliwego prawodawstwa był Dekalog. Ten fundament został zniszczony, a Franciszek temu wszystkiemu wyśpiewuje pochwały.

BKP

5.08.2023

Do czego wzywał Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży

vkpatriarhat.org/en/?p=23382  /english/

vkpatriarhat.org/it/?p=9968  /italiano/

vkpatriarhat.org/fr/?p=16786  /français/

vkpatriarhat.org/es/?p=13295  /español/

Zapisz się do naszego newsletter lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?5hjt8JVutE5bZ8guod7%252Fpf5pwVnAjsSIi5iGuoPZdjDtO5iNRn8gS049TyW7spdJ