Demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść na obiad. MEMy.

Pies.