Chrystus ma moc odnowić Polskę. Nigdy z masonem nie bylim w aliansach.

Mocami Chrystusa (możemy) odnowić Polskę. Nigdy z masonem nie bylim w aliansach.

Proklamujmy Powstanie Styczniowe A.D. 2023 (albo konfederację ‘2023), aby oddać władzę Chrystusowi Królowi. Bo to On ma władzę nad całym światem (duchowym i materialnym), a dzieci Boże narodu polskiego mają prawo i obowiązek stoczyć walkę o zbawienie pod sztandarem Chrystusa Króla Króla Polski, jako rycerze Niepokalanej – Jego Matki.

Taką misję wytyczył ks. prof. Jerzy Bajda, opisaną hasłem “Mocami Chrystusa (możemy) odnowić Polskę“, a jako zwieńczenie Polska ma dokonać intronizacji Chrystusa Króla Króla Polski – nawróceniem, hołdem władz i wiernością Ewangelii.

Motto “Mocami Chrystusa (możemy) odnowić Polskę“-precyzyjniej ujmując- rozumiemy jako: “Chrystus ma moc odnowić Polskę“, na co zwrócił uwagę x. Grzegorz Ś.

Ważne jest to, że podążać musimy drogą onegdaj wytyczoną przez św. Piusa X: “Wszystko odnowić w Chrystusie

I jak onegdaj śpiewali Konfederaci Barscy, tak i my (podobnie):

Nigdy z masonem nie bylim w aliansach,

i przed tym wrogiem nie ugniemy szyi,

bo u Chrystusa my na ordynansach – 

słudzy Maryi!

Z takimi intencjami zapowiadamy Pokutny Marsz Różańcowy 22-01-2023 ulicami Łomży, po Mszy świętej w intencji Ojczyzny w Kościele św. Andrzeja Boboli, głównego patrona Polski tych trudnych czasów.

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!