Modlitwa o umocnienie jedności Kościoła i nawrócenie błądzących.

Modlitwa o umocnienie jedności Kościoła i nawrócenie błądzących.

17/01/2023