Wartość danych polskich użytkowników Google’a i Facebooka – ponad 6 miliardów złotych.

Około 77% ludzi zdaje sobie sprawę, że „darmowość” usług oferowanych przez Google’a i Facebooka, ma jednak swoją cenę. Są nią dane wszystkich osób korzystających z narzędzi oferowanych przez oba koncerny.

Ile warta jest więc wiedza o nas, zgromadzona przez BigTech?

Polski Instytut Ekonomiczny opracował raport, w którym dokonał wyliczenia wartości danych, jakie zebrał na temat swoich polskich użytkowników Google oraz Facebook. Z obliczeń dotyczących roku 2020 wynika, że mowa o kwocie ponad 6 miliardów złotych.

4,025 miliarda złotych, przypada w udziale dla Google, a 2,196 miliarda złotych dla Facebooka.

Miesięczny przychód z danych pojedynczego polskiego użytkownika dla Google, to 10,16 zł, a dla Facebooka 8,52 zł.

Dzięki wykorzystywaniu naszych danych, Google i Facebook mogą wykorzystywać zmasowaną reklamę targetowaną. Przychody reklamowe Facebooka stanowią aż 98% wszystkich przychodów tego koncernu w 2020 roku. Wynosiły wtedy 84 miliardy dolarów.

W przypadku Google, przychód z tytułu reklam, stanowił 80% całości dochodów i wyniósł  około 147 miliardów dolarów.

Polski Instytut Ekonomiczny zasugerował też w swoim raporcie, że korzystnym wariantem zarówno dla użytkowników, jak i obu koncernów, byłaby stała miesięczna opłata, wynosząca około 10 złotych. Jest to kwota mniejsza od deklarowanej przez korzystających z Google i Facebooka oraz większa od średniego miesięcznego przychodu obu platform z jednego użytkownika.

Marcin Kozera https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/jaka-jest-wartosc-danych-polskich-uzytkownikow-googlea-i-facebooka