Walka o gotówkę. Szwajcaria jest pierwszym krajem na świecie, który chce wpisać do konstytucji prawo do istnienia banknotów i monet.

Walka o gotówkę.

Hansjörg Stützle

Oryginalny tekst ukazał się 6 czerwca 2023 roku na stronie https://apolut.net/der-kampf-ums-bargeld-von-hansjoerg-stuetzle/

Szwajcaria jest pierwszym krajem na świecie, który chce wpisać do konstytucji prawo do istnienia banknotów i monet. Nadal istnieją jednak przeszkody do pokonania.

Komentarz Hansjörga Stützle.

Demokracja byłaby czymś dobrym z punktu widzenia rządzących, gdyby nie wstrętni obywatele, którzy czasem mają własne zdanie. Z tego powodu historia demokracji to także historia prób podważania demokracji. Wyborcy albo mogą wybierać tylko między przedstawicielami jednej i tej samej wspólnoty opinii, albo nawet nie pyta się ich o zdanie w ważnych decyzjach. W ten sposób zniesienie gotówki mogłoby zostać łatwo wyegzekwowane w większości krajów, być może także przez detalistów stawiających swoich klientów przed faktem dokonanym i nie dających im kawałka chleba bez elektronicznych środków płatniczych. Prawdziwą szansą na rozbicie falangi gotówkowych wrogów byłaby demokracja bezpośrednia. Ale gdzie to jest? W Szwajcarii obywatele próbują teraz wykorzystać wyjątkową okazję w swoim kraju i egzekwować gwarancję istnienia nieelektronicznych, niemonitorowanych środków płatniczych.

15 lutego 2023 r. podjęto historyczny krok w celu zachowania gotówki: Szwajcarski Ruch Wolności (FBS) przekazał Kancelarii Federalnej w stolicy Bernie 136 767 ważnych, poświadczonych podpisów pod popularną inicjatywą „Gotówka to wolność”. To znacznie przekroczyło wymagane 100 000 podpisów wymaganych do dopuszczenia do referendum. Szwajcarzy mają teraz w swoich rękach szansę bycia pierwszym krajem na świecie, który zapisuje gotówkę w konstytucji i zapewnia jej ochronę prawną.

Co oznacza zebranie 136 767 ważnych podpisów i ich uwierzytelnienie, staje się jasne dopiero po przeliczeniu tej sumy na liczbę mieszkańców Niemiec. W Niemczech odpowiadałoby to 1,3 milionowi podpisów — uwaga, uwierzytelnionych podpisów!

Zanim jednak referendum w końcu się odbędzie, minie dużo czasu. Ponieważ Szwajcarska Rada Federalna wykorzystuje okazję do przygotowania kontrpropozycji do popularnej inicjatywy. W związku z tym minie co najmniej dwa lata, zanim referendum faktycznie się odbędzie. Inicjatywa gotówkowa została zaprojektowana w taki sposób, że zapewnia podstawową ochronę gotówki. Tam jest napisane np.

Rząd federalny zapewnia, że ​​monety lub banknoty są zawsze dostępne w wystarczających ilościach”.

Takie sformułowanie nie wystarczy jednak do długoterminowej ochrony gotówki. Jest to jednak ważny fundament, na którym można budować. Ze względu na krótkie i proste sformułowania jest mało miejsca na atak, a zatem duże szanse na szerokie uznanie w populacji. Szanse na sukces są duże.

Opierając się na tej popularnej inicjatywie, 21 marca 2023 r. FBS przedstawił drugą inicjatywę pieniężną. Cash Initiative II nosi nazwę „Każdy, kto chce płacić gotówką, musi mieć możliwość płacenia gotówką (ja płacę gotówką)”. Nowa popularna inicjatywa ma to wszystko.

Lobby antygotówkowe grupy interesu wcale się to nie spodoba. Ponieważ ta inicjatywa dociera do korzeni zła, jakim jest zniesienie gotówki. Sprawia, że ​​gospodarka, władza ustawodawcza, ale także branża finansowa stają się odpowiedzialne. Gotówka musi być wszędzie akceptowana, nie może być gorzej traktowana ani ograniczana jej ilość, nie może być dyskryminowana przez prawo i prawo podatkowe, ani przepływ pieniędzy nie może być śledzony elektronicznie.

Pracowałem jako doradca nad brzmieniem tekstu prawnego (1) i trudno sobie wyobrazić lepsze sformułowanie. Nawet jeśli wiadomo, że teksty prawne nie są łatwe do odczytania i zrozumienia, chciałbym odtworzyć sformułowania tak wiernie, jak to możliwe, w stosunku do oryginału:

Rząd federalny dba o to, aby w następujących miejscach można było płacić monetami lub banknotami w wystarczającej liczbie kas:

 • A. w usługach publicznych, w szczególności w transporcie lokalnym i dalekobieżnym w miejscu wyjazdu lub w środku transportu;
 • B. w sprzedaży detalicznej; i
 • C. ze wszystkimi innymi dostawcami usług, od których można uzyskać produkt lub usługę bezpośrednio w punkcie sprzedaży za pomocą walut elektronicznych, pieniędzy bankowych lub innych środków płatniczych.

Kto jest zobowiązany do przyjmowania monet lub banknotów zgodnie z ust. 1, nie może:

 • A. odrzucać klientów, ponieważ chcą płacić monetami lub banknotami;
 • B. udzielać rabatu, nagrody lub tworzyć uprzywilejowanie płatności bezgotówkowej w porównaniu z płatnością monetami lub banknotami w ramach programu promocyjnego;
 • C. pobierać opłaty za płacenie monetami lub banknotami;
 • tworzyć inne przeszkody dla odbiorców lub dłużników, aby utrudnić im płacenie monetami lub banknotami.

Rząd federalny zapewnia, że:

 • A. co cztery lata lub w przypadku zmniejszenia się siły nabywczej o połowę kwota, do której należy przyjmować monety lub banknoty, jest dostosowywana do ostatnio obliczonej mediany ekwiwalentnego rocznego dochodu do dyspozycji pracujących gospodarstw domowych;
 • B. Monety lub banknoty nie mają niższej siły nabywczej niż waluty elektroniczne lub pieniądz bankowy.

Zapewnia, że ​​dostępne są następujące opcje pozyskiwania banknotów:

 • A. w miastach: co 2 km;
 • B. poza miastami:
 • 1. w gminach liczących 1000 i więcej mieszkańców: na terenie gminy;
 • 2. w gminach poniżej 1000 mieszkańców: w ciągu 15 minut samochodem lub komunikacją miejską.
 • Każdy, kto zgodnie z prawem wejdzie w posiadanie monet lub banknotów, jest uważany za ich właściciela.

Zabrania się dostarczania monet lub banknotów z technologią umożliwiającą zlokalizowanie monety lub banknotów lub identyfikację właściciela.

To prawo kładzie kres licznym atakom na gotówkę. Utrudnia się likwidację bankomatów i zamykanie kas bankowych, zapobiega się odmowie przyjęcia gotówki w sklepach i w środkach transportu publicznego, a także możliwości dokonywania płatności gotówkowych w sposób nieatrakcyjny poprzez pobieranie opłat. Nowa, druga inicjatywa gotówkowa zapewnia, że ​​cyklu pieniężnego nie może zakłócić żaden bank, podmiot gospodarczy ani bank centralny.

Jeśli druga inicjatywa dotycząca gotówki powiedzie się, Szwajcaria będzie wzorem do naśladowania dla wszystkich krajów w Europie i na świecie — jeśli chodzi o prawną ochronę banknotów i monet. Przebłysk nadziei na gotówkę i naszą wolność, na którą prawie nie liczyłem. Wyjątkowa okazja, którą wszyscy powinniśmy wspierać i wykorzystywać.

Ale! Druga inicjatywa pieniężna wprowadzi do gry branżę finansową i wielu innych potężnych przeciwników. Bo to pokrzyżuje plany grup interesu stojących za abolicją gotówkową – tak, nawet zapobiegnie abolicji gotówkowej! Należy się spodziewać, że druga inicjatywa pieniężna spotka się z dużym sprzeciwem i wrogością. To będzie jak walka Dawida z Goliatem. Ponieważ FBS jest stowarzyszeniem, które jest finansowane wyłącznie z darowizn. Nie otrzymuje żadnych dotacji, nie mówiąc już o dostępie do budżetów w milionach lub miliardach, jak to ma miejsce w przypadku banków w branży finansowej.

A druga strona z pewnością wykorzysta swoje wpływy. Kluczowe będzie zatem, aby FBS otrzymał wystarczającą liczbę darowizn, aby dysponować wystarczającymi środkami na zbieranie podpisów, a później także na edukację obywateli podczas referendum. Niestety, pieniądze w ich budżecie są ograniczone. Dlatego FBS jest bardzo wdzięczny za każde wsparcie.

Pomóż nam, ponieważ jeśli Szwajcaria zagwarantuje gotówkę prawnie, szanse na uzyskanie ochrony prawnej gotówki w Europie również wzrosną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie fbschweiz.ch. Obywatele Szwajcarii mogą również wesprzeć inicjatywę swoim podpisem.

Lub pomóż w wyjaśnieniu. Na bargeldverbot.info znajdziesz wiele ciekawych artykułów, ale także rozwiązania dotyczące otrzymywania gotówki.

Tłumaczył : Paweł Jakubas, proszę o jedno Zdrowaś Maryjo za moją pracę.

O Autorze:

Hansjörg Stützle, urodzony w 1970 r., po ukończeniu szkolenia zawodowego pracował w firmie konsultingowej swojego ojca, zajmując się integralnym rozwojem przedsiębiorstwa. Badał podstawowe prawdy o pieniądzach i łączy tę wiedzę w swoim projekcie „Wertvoll Leben”, który udostępnia szerokiej publiczności podczas wykładów, seminariów i szkoleń. Jest zaangażowany w ochronę gotówki i przez trzy lata pracował nad książką „The Cash Plot”, w której dokumentuje 15 lat badań nad stopniowym, ale bynajmniej nie przypadkowym, znoszeniem gotówki.

Źródła :

(1) https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/705/de

Oryginalny tekst ukazał się 6 czerwca 2023 roku na stronie https://apolut.net/der-kampf-ums-bargeld-von-hansjoerg-stuetzle/

a wcześniej 31 maja 2023 roku na stronie https://www.manova.news/artikel/der-kampf-ums-bargeld