Wybory do Parlamentu Europejskiego – czyli kosztowna maskarada

Wybory do Parlamentu Europejskiego według Thierry’ego Meyssana

Czyli kosztowna maskarada

DR IGNACY NOWOPOLSKI MAY 16
 
READ IN APP

Jedynym celem wyborów europejskich jest pokazanie, że Unia Europejska jest demokratyczna, ponieważ organizuje wybory.

Oczywiście parlament ten w ogóle nie ma cech parlamentów narodowych. W rzeczywistości nie przynosi to prawie żadnych korzyści… poza zostaniem wybranym. Będzie to kosztować od 15 miliardów euro w ciągu jednej kadencji, nie licząc kosztów samych wyborów.

Wybory nowego Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6–9 czerwca, w zależności od państwa członkowskiego. Parlamentarzyści będą mieli bardzo ograniczone uprawnienia: będą głosować nad ustawami przygotowanymi przez komisję. Od chwili powstania stanowi jedynie pas transmisyjny NATO w instytucjach europejskich. Komisja opiera się zarówno na Radzie Głów Państw i Rządów, jak i na europejskich pracodawcach (BusinessEurope).

Parlamentarzyści mają również prawo do podejmowania uchwał, co pozwala im na wyrażanie swoich opinii zwykłą większością głosów, bez konieczności czytania ich przez kogokolwiek lub śledzenia ich. Ponieważ obecna większość to atlantyści, wszystkie te opinie przyjmują ton propagandy NATO.

Parlament “Europejski” to mordercy. Sam przyznaje.  Uznał prawo do aborcji za “prawo podstawowe”.

Mamy nadzieję, że poniższe informacje okażą się przydatne. Parlament – a również Polacy

===============================================

Nadawca:European Parliament Ask EP <askEP-DoNotReply@europarl.europa.eu>
Adresat:Janrybski@int.pl
European Parliament
Ask EP 
Szanowni Państwo!
Dziękujemy za kontakt z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego oraz posłami i posłankami w sprawie dostępu do aborcji w Unii Europejskiej.O udzielenie odpowiedzi na Państwa apel poproszono Dział ds. Zapytań Obywateli.Z uwagą zapoznaliśmy się z jego treścią.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
11 kwietnia 2024 roku Parlament wydał rezolucję o sytuacji kobiet na świecie i w państwach Unii Europejskiej. Zwrócił w niej uwagę, że sytuacja kobiet znacznie się pogorszyła. Uznał także prawo do aborcji za prawo podstawowe. W rezolucji tej Parlament wezwał też Radę Europejską (głowy państw lub szefów rządów państw członkowskich), aby rozpoczęła procedurę włączenia prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Posłowie przyjęli rezolucję stosunkiem głosów 336 do 163 (39 posłów wstrzymało się od głosu). Informacje o tym, jak głosowali poszczególni posłowie, można znaleźć w protokole z posiedzenia (punkt 61.31).
Zgodnie z artykułem 2 regulaminu Parlamentu posłowie wykonują swój mandat w sposób wolny i niezależny. Przewodnicząca Parlamentu nie może wpływać na ich sposób głosowania. Sama nie głosuje też nad tekstami przyjmowanymi przez Parlament.Rezolucja wyraża stanowisko polityczne. Nie zobowiązuje Rady Europejskiej do podjęcia działania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tym komunikacie prasowym (w j. angielskim).
Zmiana karty praw podstawowych wymaga zgody wszystkich państw członkowskich
Aby włączyć prawo do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, trzeba zmienić traktaty unijne. A to długi i złożony proces, który wymaga jednomyślnej zgody rządów wszystkich państw członkowskich. Zmianę tę muszą następnie zatwierdzić wszystkie państwa członkowskie. Odbywa się to zwykle w drodze głosowania w parlamencie krajowym lub referendum.
Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się przydatne. Dziękujemy za kontakt z Parlamentem Europejskim i podzielenie się z nami Państwa uwagami.Z wyrazami szacunkuDział ds. Zapytań Obywateli (AskEP)www.europarl.europa.eu/askEP/pl Kontakt z namiNie odpowiadaj na tę wiadomość. Jeżeli chcesz skontaktować się z Działem ds. Zapytań obywateli, skorzystaj z formularza internetowego.ZastrzeżenieDział ds. Zapytań Obywateli Parlamentu Europejskiego zajmuje się wyłącznie przekazywaniem informacji i nie udziela porad prawnych.Ochrona prywatnościRozpatrzymy twoją wiadomość zgodnie z przepisami o przetwarzaniu danych osobowych przez instytucje unijne. Dodatkowe szczegóły znajdziesz w informacji o ochronie prywatności.Ask EP internal reference: 421410 
Your original message
Szanowna Pani Przewodnicząca Roberta Metsola,
Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie w Parlamencie Europejskim 

My, niżej podpisani, pilnie wzywamy Państwa do głosowania przeciwko wprowadzeniu aborcji jako prawa podstawowego do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dążenie do zapisania zabijania nienarodzonych dzieci w Karcie, pod pozorem praw kobiet, może stanowić niepokojący i niebezpieczny precedens. Podczas niedawnej debaty 14 marca, głos pro-life w Parlamencie Europejskim został brutalnie zaatakowany. Przestępstwem jest umieszczenie prawa do zabijania niewinnej ludzkiej istoty w Karcie, która powinna chronić życia na wszystkich etapach i w każdym wieku, zwłaszcza najbardziej bezbronnych. Ta rezolucja nie tylko stworzy precedens, ale również będzie służyć jako narzędzie dla Komisji Europejskiej do szantażowania rządów, które są pro-life. Wzywamy do sprzeciwienia się propozycji zorganizowania konwencji mającej na celu rewizję traktatów oraz zakwestionowania zasady jednomyślności, która obecnie chroni strategiczne obszary. Prawo do życia nienarodzonego dziecka nie może być lekceważone. Słyszymy bicie serca dziecka w łonie już od 6. tygodnia, a w 14. tygodniu ciało dziecka jest już kompletnie ukształtowane z rączkami i nóżkami. 
Prosimy o głosowanie za życiem i ochroną nienarodzonych dzieci 11 kwietnia, odrzucając wprowadzenie aborcji jako prawa podstawowego do Karty UE. Państwa decyzja ukształtuje przyszłość Europy. Naszym obowiązkiem staniecie w obronie najbardziej bezbronnych wśród nas. 
Nasza petycja w j. francuskim https://bit.ly/4aNCXjG 
Z wyrazami szacunku,  
 Sent by Ask EP the European Parliament Citizens’ Enquiries