Procesje Różańcowe za Polskę już w najbliższą niedzielę!

Centrum Życia i Rodziny
Szanowni Państwo,
Sierpień to miesiąc, w którym wspominamy wiele szczególnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny i Kościoła. To okazja do refleksji i dziękczynienia – Bogu i ludziom – naszym przodkom, których ofiarność i determinacja, posunięta tak często do oddania życia, wysłużyła nam życie w kraju wolnym od obcego okupanta.
Dlatego już w najbliższą niedzielę 21 sierpnia w Warszawie i w innych miastach odbędą się dziękczynne Procesje Różańcowe za Polskę. Centrum Życia i Rodziny jako współorganizator tego wydarzenia bardzo zachęca do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!
Data nie jest przypadkowa. Jest to wigilia święta Matki Bożej Królowej, a ponieważ wciąż trwamy w Oktawie Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wspominamy także największe polskie zwycięstwo, jakim był Cud nad Wisłą. Podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku polscy żołnierze wsparci orędownictwem Królowej Polski powstrzymali najazd bolszewickiej hordy i ogień rewolucji, który miał objąć nasz kraj i całą Europę zachodnią.
Dlatego podczas stołecznej procesji, modląc się na Różańcu Świętym, będziemy dziękować Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy, za zwycięstwo pod Radzyminem oraz prosić o dar wolności dla Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Odnowimy także Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, prosząc także „by rodziny polskie były szkołą wiary, nadziei i miłości, oraz by wzrastały w nich święte powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do służby dobru wspólnemu”.
Proszę tylko zobaczyć, jak liczna była procesja, która przeszła przez stolicę w maju.Informacje o pozostałych miastach znajdą Państwo na stronie RozaniecZaZyciem.pl
Organizatorami tego wydarzenia są osoby przewodzące wielu lokalnym i ogólnopolskim wspólnotom, organizacjom, inicjatywom, stowarzyszeniom i fundacjom działającym w łączności z Kościołem Katolickim, zrzeszone w grupie „Zjednoczeni 2022”. Wśród nich jest również Centrum Życia i Rodziny.
Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z Państwa z okolic Warszawy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego, która rozpocznie się o 13.00 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 a następnie do udziału w procesji modlitewnej, która wyruszy o godz. 14.00.
Zachęcam, aby każdy kto z ważnych względów nie będzie mógł wziąć udziału w procesji, zjednoczył się duchowo z uczestnikami wydarzenia. Warto połączyć się we wspólnym dziele, trwając w modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem.
Równocześnie, jeśli uznają Państwo, że nasze zaangażowanie w organizację takich wydarzeń jest ważne i potrzebne, to bardzo proszę o wsparcie. Z promocją i rozpowszechnianiem informacji o procesjach łączy się dużo pracy kreacyjnej i technicznej, a także doraźne wydatki: tylko na tę niedzielę wydrukowaliśmy ponad 200 plakatów.Wspieram działania Centrum Życia i Rodziny!Dla Polski jest to szczególny czas. Wciąż za naszą wschodnią granicą trwa wojna, wciąż słyszymy, że pokój w Europie i na świecie jest zagrożony… Dlatego uciekamy do pomocy Pana Boga i zawierzamy Niepokalanemu Sercu Maryi prosząc, by „zapanował błogosławiony pokój w całej rodzinie ludzkiej”.
Zapraszam zatem do uczestnictwa i wspólnej modlitwy!
  Wspieram działania Centrum Życia i Rodziny!
Dane do przelewu:
Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa
Nr konta: 32 1240 4432 1111 0011 0433 7056, Bank Pekao SAZ dopiskiem: „Darowizna na działalność statutową Centrum Życia i Rodziny”
SWIFT: PKOPPLPWIBAN: PL32 1240 4432 1111 0011 0433 7056