“Pozytywna pedofilia” w rządzie Tuska. Każde dziecko powinno umieć wyrażać zgodę na seks.

Fundacja Pro-Prawo do życia
dr Anna Strzałkowska – przewodnicząca gdańskiej rady ds. równego traktowania.


Urząd Miasta Gdańsk przekazał właśnie 50 000 zł z publicznych pieniędzy na wsparcie organizacji LGBT “Tolerado”, której aktywiści współpracowali ze skazanym za pedofilię Piotrem K., byłym wiceprezydentem Gdańska ds. edukacji. Aktywiści LGBT i Piotr K. wdrażali w szkołach Gdańska tzw. “edukację seksualną” opartą o niemieckie standardy, które przewidują m.in. naukę dzieci wyrażania zgody na seks. 
Za pieniądze podatników aktywiści z Tolerado mają teraz “szkolić” nauczycieli i dyrektorów gdańskich szkół na temat “potrzeb” uczniów homoseksualnych. Gdańsk to obecnie jeden z lokalnych poligonów doświadczalnych, w których wdrażane są kolejne żądania deprawatorów. Docelowo to wszystko ma objąć dzieci w całej Polsce. Rząd Donalda Tuska już pracuje nad wprowadzeniem do wszystkich szkół “edukacji seksualnej”. W Gdańsku odpowiadał za to skazany za pedofilię wiceprezydent Piotr K., a w całej Polsce za wdrażanie “edukację seksualnej” odpowiada rządowy koordynator Zbigniew Izdebski, uczeń seksuologa opowiadającego się za legalizacją seksu dorosłych z dziećmi. To właśnie takie środowisko idzie po nasze dzieci. Po Pana dzieci, wnuki oraz dzieci przyjaciół i znajomych. Bierność oznacza zgodę.Kto chce edukować seksualnie nasze dzieci? [foto]

==========
Urząd Miasta Gdańsk zdecydował o przekazaniu 50 000 zł dotacji organizacji lobby LGBT Tolerado na projekt “Na równych zasadach”, w ramach którego aktywiści i “edukatorzy seksualni” mają organizować szkolenia dla dyrektorów szkół, nauczycieli i kadry szkolnej w zakresie m.in. “potrzeb” uczniów homoseksualnych.

Szkolenia te ma poprowadzić m.in. Anna Strzałkowska, założycielka Tolerado (na zdjęciu powyżej stoi na konferencji obok skazanego za pedofilię Piotra K.). Strzałkowska była razem z wiceprezydentem Gdańska Piotrem K. współprzewodniczącą gdańskiej “Rady ds. równego traktowania”.

Tydzień temu informowaliśmy o tym, że Piotr K. został nieprawomocnie skazany przez sąd za wykorzystanie seksualne małoletniego i doprowadzenie małoletniego do tzw. innej czynności seksualnej. Piotr K. brał udział w propagandowym wiecu “Jestem LGBT” organizowanym przez Tolerado oraz jako wiceprezydent Gdańska oficjalnie poparł zawiadomienie do prokuratury, jakie przeciwko naszej Fundacji złożyli aktywiści z Tolerado domagający się ukarania nas w związku z naszą akcją „Stop pedofilii”. Więcej o tej sprawie na naszej stronie

Przede wszystkim jednak Piotr K. jako wiceprezydent ds. edukacji odpowiadał za wdrożenie w gdańskich szkołach “edukacji seksualnej”. Jak sam przyznawał publicznie, jest ona oparta o opracowane w Niemczech Standardy Edukacji Seksualnej w Europie i powstała przy współpracy aktywistów LGBT. Przypomnijmy, że według autorów tych Standardów, dzieci mają posiąść „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu.” Jak niedawno powiedziała publicznie hiszpańska minister ds. równości: 

“Dzieci mają prawo wiedzieć, że mogą kochać i mieć relacje seksualne z kimkolwiek im się podoba.”

Wypowiedziany przez hiszpańską minister pogląd, jakoby dzieci powinny móc wchodzić w relacje seksualne z kimkolwiek im się podoba, w domyśle zakłada również wchodzenie w relacje seksualne z dorosłymi. Oczywiście minister zaraz dodała, że potrzebna jest na to świadoma zgoda dziecka. I właśnie tutaj pojawia się „edukacja seksualna”.

Wedle opracowanych w Niemczech Standardów Edukacji Seksualnej w Europie, dzieci już w wieku 6-9 lat mają dowiadywać się, że posiadają „prawa seksualne” oraz rozwijać zrozumienie tego, czym jest „akceptowalny seks”. Wcześniej, w wieku 4-6 lat, dzieci mają dowiedzieć się na temat tego, jak „wyrażać seksualność”, a także w jaki sposób rozwinąć „szacunek wobec różnych stylów życia” oraz „szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością”. W praktyce sprowadza się to do tego, że już od pierwszych lat życia kształtuje się w dziecku pogląd, iż nie istnieją żadne normy w zakresie seksualności, rodziny i związków. Innymi słowy: róbta, co chceta, wszystko jest dozwolone. 

Zdaniem „edukatorów seksualnych” dozwolony jest zatem seks dorosłego z dzieckiem, o ile tylko dziecko wyrazi na to zgodę. „Edukacja seksualna” ma doprowadzić do tego, że dziecko nie tylko będzie potrafiło taką zgodę wyrazić, ale również będzie chciało wchodzić w rozmaite relacje seksualne, gdyż będzie do tego zachęcane, a także oswajane z rozmaitymi praktykami seksualnymi.

To, co dzieje się od lat w miastach takich jak Gdańsk to poligon doświadczalny  deprawatorów seksualnych i aktywistów radykalnej homo-lewicy. Przy pomocy usłużnych sobie polityków (takich jak np. skazany za pedofilię wiceprezydent Gdańska Piotr K.) wdrażają oni lokalnie rozwiązania, aby przetestować je przed przeforsowaniem ich odgórnie w całej Polsce. Teraz zdecydowali się przejść do kolejnego etapu anty-moralnej rewolucji. 

Decyzją rządu Donalda Tuska we wszystkich szkołach w Polsce ma być niemiecka “edukacja seksualna”, dla uśpienia czujności rodziców nazwana “edukacją zdrowotną”. Koordynatorem odpowiedzialnym za powstanie nowego przedmiotu został seksuolog Zbigniew Izdebski – uczeń Andrzeja Jaczewskiego, pioniera “edukacji seksualnej” w Polsce, który otwarcie opowiadał się za legalizacją seksu dorosłych z dziećmi powyżej 9 roku życia. Pogląd ten zbiega się z wytycznymi płynącymi z niemieckich Standardów, zgodnie z którymi 9-letnie dzieci powinny już znać pojęcie “akceptowalny seks” i zacząć uczyć się o pierwszych doświadczeniach seksualnych. Jak stwierdził „edukator seksualny” Jaczewski w jednym z wywiadów dla Gazety Wyborczej: 

„Dozwolone są wszystkie formy dotyku, które akceptuje zarówno dziecko, jak i dorosły.”

To nic innego, jak promocja tzw. „pozytywnej pedofilii”. Co to takiego?

Jeszcze kilkanaście lat temu niemal wszystkie media, w tym lewicowe, oburzały się, gdy tylko ktokolwiek podjął próbę mówienia o pozytywnych stronach pedofilii. Dla przykładu, w artykule tygodnika Wprost z września 2008 roku, a więc sprzed 16 lat, możemy przeczytać na temat projektu ustawy mającego na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Co ciekawe, autorem projektu anty-pedofilskiego byli wtedy politycy SLD. Jak jeszcze w 2008 roku definiowano „pozytywną pedofilię”?: 

„Pozytywni pedofile” uważają m.in., że dziecko posiada swoją seksualność i potrzebę jej wyrażania, a ich działania mają pomóc im w ich rozwinięciu. Treści propagowane przykładowo na stronach internetowych mówiących o +pozytywnej pedofilii+ dają do zrozumienia, że jeśli dziecko jest szczęśliwe, zadowolone i nie ma poczucia krzywdy, to takie działania są dla niego dobre.”

Tak było jeszcze w 2008 roku. Dzisiaj rozmaici „edukatorzy seksualni” i aktywiści radykalnej lewicy oficjalnie przyznają w ślad za niemieckimi Standardami Edukacji Seksualnej, że dzieci posiadają swoją seksualność oraz prawa seksualne, które powinny być respektowane i chronione, a sama „edukacja seksualna” ma pomóc dzieciom w rozwinięciu i wyrażaniu seksualności. Z kim dzieci mają wchodzić w relacje seksualne, do których tak zachęcają „edukatorzy”? Z kimkolwiek im się podoba. Tak szybko zmienia się “mądrość etapu!
Coś, co w 2008 roku było nie do pomyślenia, a politycy lewicy pisali projekty ustaw, aby to powstrzymać, dzisiaj jest nie tylko publicznie promowane, ale również wdrażane w całej Polsce. 

Pozytywna pedofilia” – właśnie tym jest w swojej istocie “edukacja seksualna”, którą rząd Donalda Tuska próbuje przeforsować we wszystkich szkołach w Polsce pod niepozorną nazwą “edukacji zdrowotnej”. W MEN oraz kilku innych ministerstwach trwają intensywne prace w tym kierunku. “Edukacja” oparta o takie standardy jest już od lat obecna w polskich miastach takich jak Gdańsk, gdzie za jej wdrażanie odpowiadał skazany za pedofilię Piotr K.  

To, czy deprawatorom uda się zrealizować swoje plany, zależy od oporu społecznego Polaków. Aby nasze społeczeństwo mogło zareagować, najpierw musimy dotrzeć do niego z ostrzeżeniem. Większość rodziców w ogóle nie zdaje sobie sprawy z ogromnych niebezpieczeństw związanych z “edukacją seksualną”. Czujność większości rodziców zostanie uśpiona nazwą nowego przedmiotu “edukacja zdrowotna”, przez co nieświadomi niczego rodzice zgodzą się na udział swoich dzieci w deprawacyjnych lekcjach. Trzeba budzić świadomość Polaków i mobilizować rodaków do działania!Wesprzyj powstanie broszury [foto]W tym celu nasza Fundacja kończy właśnie prace nad publikacją specjalną – krótką broszurą informacyjną ostrzegającą przed wprowadzeniem w polskich szkołach “edukacji seksualnej”. Nasza broszura opisuje:
– czym jest “edukacja seksualna” oparta o niemieckie Standardy i czego wg. nich mają uczyć się polskie dzieci (m.in. masturbacji i wyrażania zgody na seks),
– że “edukację seksualną” w Polsce chcą wprowadzić środowiska opowiadające się za legalizacją seksu dorosłych z dziećmi,
– co zrobić, aby chronić swoje dzieci.
Chcemy, aby broszura była dostępna dla każdego za darmo i aby każdy mógł rozdać ją swoim znajomym, nauczycielom, dyrektorom szkół itp. Publikacja przede wszystkim powinna trafić do rodziców i nauczycieli. Na jej ukończenie potrzebujemy ok. 15 000 zł.Media głównego nurtu będą intensywnie promować “edukację seksualną” i zachęcać rodziców do posyłania dzieci na zajęcia.

Dlatego proszę Pana o przekazanie 50 zł, 100 zł, 200 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby umożliwić nam ukończenie publikacji za pomocą której w sposób niezależny dotrzemy do Polaków z ostrzeżeniem przed “edukacją seksualną” forsowaną odgórnie we wszystkich szkołach.

 Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW
Standardy, na podstawie których polskie dzieci mają być “edukowane seksualnie”, przewidują, że każde dziecko powinno umieć wyrażać zgodę na seks.

Umiejętność wyrażania przez dzieci zgody na seks nie jest potrzebna dzieciom. Jest potrzebna pedofilom.
 Dlatego konieczny jest stanowczy opór wobec planów deprawatorów i dotarcie do Polaków z ostrzeżeniem. Proszę Pana o wsparcie naszej akcji. Z wyrazami szacunkuMariusz Dzierżawski
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
stronazycia.pl
==============

mail:

I przypominamy kolejne przemówienie z wiecu #Jestem LGBT – przed Wami dr Anna Strzałkowska – przewodnicząca gdańskiej rady ds. równego traktowania.

Jej Tolerado: