Pokutny Marsz Różańcowy – Łomża, niedziela. Mocami Chrystusa odnowić możemy Polskę

Mocami Chrystusa odnowić Polskę – taką myśl sformułował przed 13 laty ks. prof. Jerzy Bajda i głęboko to uzasadnił, wskazał kierunek.

Mocami Chrystusa odnowić możemy Polskę – taką wiarą i nadzieją i miłością mają kierować się dzieci Boże w czasach kolejnego rozbioru Polski i gnicia Kościoła. 

Mocami Chrystusa! Odnowić Polskę!

Więc mają głęboki sens nasze Pokutne Marsze Różańcowe pod figurę Chrystusa Króla, aby oddać Jemu pokłon i zawierzyć wszystko, co ważne.

Bo lepiej oddać życie w walce o Królestwo Chrystusa na ziemi, niż mieć życie gnijąc i będąc karmionym przez masonów.

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!