Kluczowe punkty tajnego planu nadzoru mediów dla nowej Komisji Europejskiej

https://www.patrick-breyer.de/en/first-insight-42-key-points-of-the-secret-eugoingdark-surveillance-plan-for-the-new-eu-commission/

Po niedzielnych wyborach europejskich UE planuje ponownie wprowadzić masowe przechowywanie danych komunikacyjnych bez podejrzeń i zmusić producentów do umożliwienia organom ścigania dostępu do urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony i samochody. Jest to „poufny” 42-punktowy plan opracowany przez „grupę ekspertów wysokiego szczebla” powołaną przez rządy UE i Komisję Europejską, któremu mógł się przyjrzeć poseł do Parlamentu Europejskiego Partii Piratów Patrick Breyer (dokument Rady 9984/24 * aktualizacja : netzpolitik.org opublikował dokument w formacie PDF ).

Komisja Europejska przedstawiła już propozycje dotyczące sposobu udostępnienia policji wcześniej bezpiecznych urządzeń.W szczególności zgodnie z 42-punktowym planem nadzoru producenci mają być prawnie zobowiązani do zapewnienia ciągłej możliwości monitorowania urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony, inteligentne domy, urządzenia IoT (chodzi o internet rzeczy, tzn rój połączonych urządzeń , ubrań,gadżetów, elektronicznego kurzu itp, do tego między innymi potrzeba infastruktury 5G, czyli nadajników co x0 metrów, aby lepiej lokalizować urządzenia i ludzi – KZ) , samochody („dostęp w fazie projektowania”). Usługi komunikatorów, które wcześniej były bezpiecznie szyfrowane, mają zostać wymuszone umożliwieniem przechwytywania (tzw tylna furtka – KZ).

Zatrzymywanie danych, które zostało uchylone przez Trybunał Sprawiedliwości UE, ma zostać odtworzone i rozszerzone na usługi komunikacji internetowej OTT, takie jak usługi komunikatorów. „Przynajmniej” wymagane jest przechowywanie danych połączenia IP, aby móc śledzić całą aktywność w Internecie. Bezpieczne szyfrowanie metadanych i danych abonentów ma być zabronione. Na żądanie policji dostawcy usług powinni aktywować śledzenie lokalizacji GPS („przełącznik śledzenia”). Dostawcom odmawiającym współpracy grozi kara więzienia. Skutki włamania do całego serwisu komunikacyjnego, podobnie jak w sprawie Encrochat (część sądów odrzuciła dowody), posłużą jako dowód w sądzie.Jak wynika z dwóch prezentacji uzyskanych przez Piratów, Komisja Europejska przedstawiła już konkretne propozycje do planu obserwacji. Wśród propozycji znajdują się ramy prawne dostępu do zaszyfrowanych urządzeń, w przypadku których „udowodniono, że są wykorzystywane wyłącznie do komunikacji przestępczej”.

Należy zmusić producentów takich jak Apple do pomocy w łamaniu szyfrowania skonfiskowanych smartfonów. [1] Dyrekcja Komisarza UE ds. Spraw Wewnętrznych „Wielkiej Siostry” Johanssona również proponuje ponowne wprowadzenie ogólnoeuropejskiego obowiązku masowego zatrzymywania danych komunikacyjnych. [2]

[1] https://fragdenstaat.de/anfrage/documents-of-the-hlg-on-access-to-data-for-efektywne-law-enforcement-and-of-its-sub-groups/908533/anhang /document20-highlevelgrouponaccesstodataforefektywne egzekwowanie prawa-3rdmeetingofworkinggroup1-presentationcom.pdf

[2] https://fragdenstaat.de/anfrage/documents-of-the-hlg-on-access-to-data-for-efektywne-law-enforcement-and-of-its-sub-groups/908533/anhang /document21-highlevelgrouponaccesstodataforefektywnego egzekwowania prawa-3rdmeetingofworkinggroup2-presentationcom.pdf