“Mózg FOZZ” nie wróci do Polski. Jest też agentem CIA. Nowina z roku 2009.

Mózg FOZZ nie wróci do Polski. Jest też agentem CIA. Nowina z roku 2009.

2009-05-27 http://www.wprost.pl/ar/162439/Mozg-FOZZ-nie-wroci-do-Polski/?K=1&KI=111450

z Archiwum: https://dakowski.pl/archiwum/pliki/index.1174_55.php

Dariusz Tytus Przywieczerski, główny bohater afery FOZZ, nie zostanie wydany Polsce, ponieważ zgodził się na współpracę z CIA – dowiedział się “Wprost” w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zdaniem naszych informatorów Przywieczerski w zamian za wolność zgodził się na współpracę z CIA i podzielenie się informacjami na temat agentury KGB w Polsce i krajach Europy Wschodniej.

Wynika to również z notatki Agencji Wywiadu, sporządzonej dla pracowników resortu zajmujących się ekstradycją. To właśnie AW ustaliła, że Przywieczerski współpracuje z CIA.
Nasze informacje potwierdził znający sprawę oficer polskiego wywiadu. – Już od dłuższego czasu mieliśmy sygnały, że Przywieczerski pertraktuje z CIA na temat pozostania w USA w zamian za lojalną współpracę – mówi. Nasz rozmówca dodaje, że wywiad pomagał resortowi w staraniach o ekstradycję Przywieczerskiego. – Ten człowiek jest dlatego bardzo cenny, że posiada bardzo istotną wiedzę na temat interesów rosyjskich służb specjalnych w Polsce.
Również wysoki rangą urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości przyznaje, że strona amerykańska skutecznie wstrzymuje procedurę ekstradycyjną. – Amerykanie proszą nas ciągle o nowe dokumenty, o bardziej szczegółowe wyjaśnienia – mówi nasz rozmówca. – Trwa to już wiele miesięcy. Widać, że Amerykanie nie chcą doprowadzić do tej ekstradycji i blokują ją na wszelkie sposoby.
Dariusz Tytus Przywieczerski był prezesem spółki Universal, do której trafiło wiele milionów złotych z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (instytucja powołana w 1989 roku do nielegalnego skupu polskich długów zagranicznych). Jest uważany za głównego organizatora FOZZ.

Przywieczerski został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia, jednak przed ogłoszeniem wyroku wyjechał z Polski. W 2006 roku został za nim wydany list gończy.