Łomża: Publiczny Różaniec Wynagradzający 2. kwietnia

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę prosi:

Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną

Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie

Jasnogórskich Ślubów Narodu

_____________________________________________________________________________

Jako przedstawiciele Kościoła walczącego wychodzimy na

Publiczny Różaniec WYNAGRADZAJĄCY

Niepokalanemu Sercu Matki i Królowej

2. kwietnia 2022 r. o godz.17:00

w Łomży na Starym Rynku

i toczymy duchową bitwę o Polskę

bez publicznej obrazy Boga i Matki

i POKÓJ BOŻY w sercach ludzi i świecie

Zaczynamy o 16:45 Koronką do Miłosierdzia Bożego

za braci błądzących i dusze w czyśćcu cierpiące

Króluj nam Chryste, w Polsce i wszędzie!

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

DOŁĄCZ: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/