Uczeni dostali grant. Odkryli: Lepiej być bogatym i zdrowym, niż biednym i chorym. A jeszcze lepiej być kobietą.

Lepiej być bogatym i zdrowym, niż biednym i chorym.

Bogaci żyją dłużej niż biedniejsi https://nczas.com/2022/12/26/zaskakujacy-sondaz-bogaci-zyja-dluzej-niz-biedniejsi/

Zamożni mieszkańcy Holandii żyją średnio o około 9 lat dłużej niż ich biedniejsi rodacy – wynika z badań Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS).

Z badania CBS wynika, że w 2021 roku oczekiwana długość życia dla całości holenderskiej populacji wynosiła prawie 80 lat dla mężczyzn i 83 lata dla kobiet.

Oczekiwana długość życia najbardziej zamożnych Holendrów wynosi 83 lata, natomiast tych osiągających najniższe dochody – 74 lata. Wśród kobiet wartości te wynoszą odpowiednio 86 i 78 lat.

„W każdej grupie majątkowej kobiety miały wyższą oczekiwaną długość życia niż mężczyźni. Natomiast zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet oczekiwana długość życia wydłużała się wraz ze wzrostem dobrobytu” – czytamy w raporcie CBS.

Najzamożniejsi nie tylko żyją dłużej, ale większą część swojego życia spędzają w dobrym zdrowiu. Oczekiwana długość życia w dobrym zdrowiu wynosiła 49 lat dla mężczyzn z grupy najmniej zamożnej, w porównaniu z 74 latami dla mężczyzn najbogatszych – różnica wynosi więc aż 25 lat. Dla kobiet było to odpowiednio 49 i 72 lata (23 lat różnicy).