Kłamstwa poparte słowem: „nauka”

Wiedeń 29.7.2023 Marek Wójcik – blog klamstwa-podparte-nauka

Cały blog jako bezpłatny eBook w formacie pdf.

Pamiętacie, jak trzy lata temu „naukowcy” przedstawiali w telewizji wyniki „badań” rozszerzania się straszliwej pandemii w trybie eksponencjalnym i zazwyczaj zatrzymywali swoje horrendalne prognozy na poziomie milionów chorych, ponieważ jeszcze dziesięć kroków dalej – co odpowiadało zaledwie kilku dniom takich „badań” – to musieliby podawać ilości chorych przekraczające liczbę ludności naszej planety? Modele matematyczne są cennym narzędziem badań naukowych, ale jak każde narzędzie może być wykorzystane w dobrym – wspomagającym rozwój, jak i w złym – siejącym sztucznie napędzany strach, celu.

Jeśli niektórzy z Was tego nie pamiętają, nic straconego, także dzisiaj w większości ci sami naukowcy nadążają z tworzeniem zmanipulowanych teorii na zamówienie młodej gałęzi przemysłu zakłamania i napędzania porządnym ludziom strachu.

W opublikowanym w czwartek na Report24 artykule Masowe oszustwo: jak niebezpieczeństwo śmierci z powodu upałów jest oparte na fałszywych informacjach (Źródło w języku niemieckim), jest przedstawiony właśnie przykład takiego kłamstwa.

Praca badawcza (źródło w języku angielskim), o której jest mowa w tym artykule, została opublikowana w renomowanym wydawnictwie naukowym Lancet. Przedstawiono w niej porównanie graficzne przypadków śmierci z zimna w Europie z tymi spowodowanymi przez upały. Dane w tych badaniach są prawidłowe, jednak sposób przedstawienia wyników jest czystą manipulacją. Użyto mianowicie odmiennej skali, by zrobić wrażenie większego zagrożenia przez upały niż z powodu zimna.

Porównanie przypadków śmierci w poszczególnych krajach Europy.
Po lewej w kolorze niebieskim zmarli z zimna. Intensywność koloru pokazuje grupę wiekową przedstawioną nad diagramem.
Po prawej taki sam diagram w zupełnie innej skali w kolorze czerwonym dotyczy zmarłych z powodu upałów.

Jest to typowy przykład manipulacji często stosowany w mediach. Kiedy takie oszustwo przedstawiane jest w pracy ponoć naukowej, to świadczy o tym, że z tą nauką jest coś nie w porządku.

Tak wyglądałoby uczciwe porównanie, gdzie po obu stronach diagramu używa się tej samej skali:

Prawidłowe porównanie przypadków śmierci z zimna i z upału.

W tej samej pracy autorzy przedstawiają w podsumowaniu następującą konkluzję:

W 854 obszarach miejskich w Europie oszacowaliśmy roczny nadmiar 203-620 (empiryczny 95% przedział ufności 180-882-224-613) zgonów przypisywanych zimnie i 20-173 (17-261-22-934) przypisywanych upałowi. Odpowiadało to standaryzowanym wiekowo współczynnikom 129 (empiryczny 95% przedział ufności 114–142) i 13 (11–14) zgonów na 100 000 osobolat. Wyniki różniły się w Europie i grupach wiekowych, z najwyższymi efektami w miastach Europy Wschodniej zarówno w przypadku zimna, jak i ciepła. Definicja ze słownika medycznego: Osobolata – iloczyn uśrednionej liczby osób narażonych w okresie prowadzenia obserwacji i czasu trwania obserwacji.

Sami przyznają, że z powodu zimna umiera w Europie ponad 10 razy więcej osób niż z powodu upałów. Tym bardziej w manipulujący sposób przedstawione wyniki, które prowadzą odbiorców do fałszywych z góry narzuconych konkluzji, dyskredytują autorów tej pracy z grona naukowców.

Autor artykułu Marek Wójcik

=========================

mail: Statystyka podana w artykule pozwala wnioskować o obszarach 
nędzy.
Najwięcej marznie z zimna na Łotwie, Litwie, w Rumunii i Bułgarii, ponad 
200 na 100 tysięcy.