Jak dokonać dywersji w państwie, dla przypomnienia

Zawsze warto przypomnieć – Yuri Bezmenov